Commit 99f5b183 authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: Ifeea55b66332577beccf9f8f1ad989cade43e999
parent ace0c971
...@@ -45,10 +45,10 @@ ...@@ -45,10 +45,10 @@
"150.title" = "Показване на всичко"; "150.title" = "Показване на всичко";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Stop Speaking"; ObjectID = "195"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Stop Speaking"; ObjectID = "195"; */
"195.title" = "Stop Speaking"; "195.title" = "Спиране на разговор";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Start Speaking"; ObjectID = "196"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Start Speaking"; ObjectID = "196"; */
"196.title" = "Start Speaking"; "196.title" = "Започване на разговор";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Copy"; ObjectID = "197"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Copy"; ObjectID = "197"; */
"197.title" = "Копиране"; "197.title" = "Копиране";
...@@ -177,7 +177,7 @@ ...@@ -177,7 +177,7 @@
"465.title" = "Превръщане в малки букви"; "465.title" = "Превръщане в малки букви";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Capitalize"; ObjectID = "466"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Capitalize"; ObjectID = "466"; */
"466.title" = "Capitalize"; "466.title" = "Превръщане на първата буква в главна";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste and Match Style"; ObjectID = "485"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste and Match Style"; ObjectID = "485"; */
"485.title" = "Стил на поставяне и разпознаване"; "485.title" = "Стил на поставяне и разпознаване";
......
...@@ -45,7 +45,7 @@ ...@@ -45,7 +45,7 @@
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Категория"; "d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Категория";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; "eln-Vm-t0d.title" = "Ring е безплатен софтуер за универсална комуникация, който уважава свободата и личните данни на потребителите си.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Категория"; "gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Категория";
......
...@@ -6,7 +6,7 @@ ...@@ -6,7 +6,7 @@
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Задължително*"; "1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Задължително*";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register public username (experimental)"; ObjectID = "AG5-GR-bii"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Register public username (experimental)"; ObjectID = "AG5-GR-bii"; */
"AG5-GR-bii.title" = "Register public username (experimental)"; "AG5-GR-bii.title" = "Регистриране на публично име (експериментално)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Choose your password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Choose your password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Въведете парола"; "B6x-jj-48R.title" = "Въведете парола";
...@@ -24,7 +24,7 @@ ...@@ -24,7 +24,7 @@
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "„Неизвестно“, ако е празно"; "gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "„Неизвестно“, ако е празно";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */
"gki-BR-jc3.title" = "Create your profile"; "gki-BR-jc3.title" = "Създаване на профил";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your account"; ObjectID = "qQl-Xn-c88"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your account"; ObjectID = "qQl-Xn-c88"; */
"qQl-Xn-c88.title" = "Create your account"; "qQl-Xn-c88.title" = "Create your account";
......
...@@ -12,7 +12,7 @@ ...@@ -12,7 +12,7 @@
"EDd-FX-wcz.title" = "Permissions"; "EDd-FX-wcz.title" = "Permissions";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register name"; ObjectID = "G8M-go-xvD"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Register name"; ObjectID = "G8M-go-xvD"; */
"G8M-go-xvD.title" = "Register name"; "G8M-go-xvD.title" = "Registrar nom";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name or nickname..."; ObjectID = "HN3-i9-zmw"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name or nickname..."; ObjectID = "HN3-i9-zmw"; */
"HN3-i9-zmw.placeholderString" = "Name or nickname..."; "HN3-i9-zmw.placeholderString" = "Name or nickname...";
......
...@@ -15,7 +15,7 @@ ...@@ -15,7 +15,7 @@
"had-9Y-eza.title" = "Add new contact"; "had-9Y-eza.title" = "Add new contact";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "qZc-Z2-TpP"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "qZc-Z2-TpP"; */
"qZc-Z2-TpP.title" = "Create"; "qZc-Z2-TpP.title" = "Crear";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "New Contact"; ObjectID = "v7b-de-MVd"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "New Contact"; ObjectID = "v7b-de-MVd"; */
"v7b-de-MVd.title" = "New Contact"; "v7b-de-MVd.title" = "New Contact";
......
...@@ -24,7 +24,7 @@ ...@@ -24,7 +24,7 @@
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "'Unknown' if empty..."; "gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "'Unknown' if empty...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */
"gki-BR-jc3.title" = "Create your profile"; "gki-BR-jc3.title" = "Crei el seu perfil";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your account"; ObjectID = "qQl-Xn-c88"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your account"; ObjectID = "qQl-Xn-c88"; */
"qQl-Xn-c88.title" = "Create your account"; "qQl-Xn-c88.title" = "Create your account";
...@@ -39,4 +39,4 @@ ...@@ -39,4 +39,4 @@
"zUH-kc-cik.title" = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account."; "zUH-kc-cik.title" = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "zfA-n9-V4X"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "zfA-n9-V4X"; */
"zfA-n9-V4X.title" = "Create"; "zfA-n9-V4X.title" = "Crear";
...@@ -12,7 +12,7 @@ ...@@ -12,7 +12,7 @@
"5cX-yS-4Sl.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "Συνθηματικό..."; "5cX-yS-4Sl.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "Συνθηματικό...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Please provide your Ring account password to start"; ObjectID = "859-10-HEb"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Please provide your Ring account password to start"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "Please provide your Ring account password to start"; "859-10-HEb.title" = "Παρακαλώ εισάγετε το συνθηματικό του λογαριασμού σας Ring";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */ /* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Παράθυρο"; "QvC-M9-y7g.title" = "Παράθυρο";
...@@ -36,7 +36,7 @@ ...@@ -36,7 +36,7 @@
"vwh-K9-3O9.title" = "Σύνθημα"; "vwh-K9-3O9.title" = "Σύνθημα";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Link another device to this account"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Link another device to this account"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
"wmv-sA-Mlh.title" = "Link another device to this account"; "wmv-sA-Mlh.title" = "Σύνδεση μιας άλλης συσκευής σε αυτόν το λογαριασμό";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */ /* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Συνθηματικό..."; "xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Συνθηματικό...";
...@@ -92,7 +92,7 @@ ...@@ -92,7 +92,7 @@
"Play" = "Αναπαραγωγή"; "Play" = "Αναπαραγωγή";
/* Button Action */ /* Button Action */
"Refuse" = "Refuse"; "Refuse" = "Άρνηση";
/* Contextual menu entry */ /* Contextual menu entry */
"Remove value" = "Remove value"; "Remove value" = "Remove value";
......
...@@ -24,7 +24,7 @@ ...@@ -24,7 +24,7 @@
"58.title" = "Σχετικά"; "58.title" = "Σχετικά";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */
"129.title" = "Preferences…"; "129.title" = "Προτιμήσεις";
/* Class = "NSMenu"; title = "Services"; ObjectID = "130"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Services"; ObjectID = "130"; */
"130.title" = "Services"; "130.title" = "Services";
...@@ -39,28 +39,28 @@ ...@@ -39,28 +39,28 @@
"136.title" = "Quit Ring"; "136.title" = "Quit Ring";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Others"; ObjectID = "145"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Others"; ObjectID = "145"; */
"145.title" = "Hide Others"; "145.title" = "Απόκρυψη άλλων";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show All"; ObjectID = "150"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show All"; ObjectID = "150"; */
"150.title" = "Show All"; "150.title" = "Προβολή όλων";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Stop Speaking"; ObjectID = "195"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Stop Speaking"; ObjectID = "195"; */
"195.title" = "Stop Speaking"; "195.title" = "Stop Speaking";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Start Speaking"; ObjectID = "196"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Start Speaking"; ObjectID = "196"; */
"196.title" = "Start Speaking"; "196.title" = "Έναρξη Ομιλίας";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Copy"; ObjectID = "197"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Copy"; ObjectID = "197"; */
"197.title" = "Αντιγραφή"; "197.title" = "Αντιγραφή";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Select All"; ObjectID = "198"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Select All"; ObjectID = "198"; */
"198.title" = "Select All"; "198.title" = "Επιλογή Όλων";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Cut"; ObjectID = "199"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Cut"; ObjectID = "199"; */
"199.title" = "Cut"; "199.title" = "Αποκοπή";
/* Class = "NSMenu"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "200"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "200"; */
"200.title" = "Spelling and Grammar"; "200.title" = "Ορθογραφία και Γραμματική";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Document Now"; ObjectID = "201"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Document Now"; ObjectID = "201"; */
"201.title" = "Check Document Now"; "201.title" = "Check Document Now";
...@@ -69,16 +69,16 @@ ...@@ -69,16 +69,16 @@
"202.title" = "Διαγραφή"; "202.title" = "Διαγραφή";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste"; ObjectID = "203"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste"; ObjectID = "203"; */
"203.title" = "Paste"; "203.title" = "Επικόλληση";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Spelling and Grammar"; ObjectID = "204"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Spelling and Grammar"; ObjectID = "204"; */
"204.title" = "Show Spelling and Grammar"; "204.title" = "Προβολή Ορθογραφίας και Γραμματικής";
/* Class = "NSMenu"; title = "Edit"; ObjectID = "205"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Edit"; ObjectID = "205"; */
"205.title" = "Edit"; "205.title" = "Επεξεργασία";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Undo"; ObjectID = "207"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Undo"; ObjectID = "207"; */
"207.title" = "Undo"; "207.title" = "Αναίρεση";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Next"; ObjectID = "208"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Next"; ObjectID = "208"; */
"208.title" = "Find Next"; "208.title" = "Find Next";
...@@ -90,10 +90,10 @@ ...@@ -90,10 +90,10 @@
"210.title" = "Jump to Selection"; "210.title" = "Jump to Selection";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Speech"; ObjectID = "211"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Speech"; ObjectID = "211"; */
"211.title" = "Speech"; "211.title" = "Ομιλία";
/* Class = "NSMenu"; title = "Speech"; ObjectID = "212"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Speech"; ObjectID = "212"; */
"212.title" = "Speech"; "212.title" = "Ομιλία";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Previous"; ObjectID = "213"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Previous"; ObjectID = "213"; */
"213.title" = "Find Previous"; "213.title" = "Find Previous";
...@@ -102,16 +102,16 @@ ...@@ -102,16 +102,16 @@
"215.title" = "Redo"; "215.title" = "Redo";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "216"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "216"; */
"216.title" = "Spelling and Grammar"; "216.title" = "Ορθογραφία και Γραμματική";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Edit"; ObjectID = "217"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Edit"; ObjectID = "217"; */
"217.title" = "Edit"; "217.title" = "Επεξεργασία";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find"; ObjectID = "218"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Find"; ObjectID = "218"; */
"218.title" = "Find"; "218.title" = "Find";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Spelling While Typing"; ObjectID = "219"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Spelling While Typing"; ObjectID = "219"; */
"219.title" = "Check Spelling While Typing"; "219.title" = "Έλεγχος Ορθογραφίας κατά την Πληκτρολόγηση";
/* Class = "NSMenu"; title = "Find"; ObjectID = "220"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Find"; ObjectID = "220"; */
"220.title" = "Find"; "220.title" = "Find";
...@@ -120,13 +120,13 @@ ...@@ -120,13 +120,13 @@
"221.title" = "Use Selection for Find"; "221.title" = "Use Selection for Find";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Zoom"; ObjectID = "239"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Zoom"; ObjectID = "239"; */
"239.title" = "Zoom"; "239.title" = "Μεγέθυνση";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "View"; ObjectID = "295"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "View"; ObjectID = "295"; */
"295.title" = "View"; "295.title" = "Προβολή";
/* Class = "NSMenu"; title = "View"; ObjectID = "296"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "View"; ObjectID = "296"; */
"296.title" = "View"; "296.title" = "Προβολή";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Toolbar"; ObjectID = "297"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Toolbar"; ObjectID = "297"; */
"297.title" = "Show Toolbar"; "297.title" = "Show Toolbar";
...@@ -144,7 +144,7 @@ ...@@ -144,7 +144,7 @@
"349.title" = "Substitutions"; "349.title" = "Substitutions";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Copy/Paste"; ObjectID = "350"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Copy/Paste"; ObjectID = "350"; */
"350.title" = "Smart Copy/Paste"; "350.title" = "Έξυπνη Αντιγραφή/Επικόλληση";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Quotes"; ObjectID = "351"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Quotes"; ObjectID = "351"; */
"351.title" = "Smart Quotes"; "351.title" = "Smart Quotes";
...@@ -162,7 +162,7 @@ ...@@ -162,7 +162,7 @@
"452.title" = "Make Upper Case"; "452.title" = "Make Upper Case";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Correct Spelling Automatically"; ObjectID = "454"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Correct Spelling Automatically"; ObjectID = "454"; */
"454.title" = "Correct Spelling Automatically"; "454.title" = "Αυτόματη Διόρθωση Ορθογραφίας";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Substitutions"; ObjectID = "457"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Substitutions"; ObjectID = "457"; */
"457.title" = "Show Substitutions"; "457.title" = "Show Substitutions";
...@@ -183,10 +183,10 @@ ...@@ -183,10 +183,10 @@
"485.title" = "Paste and Match Style"; "485.title" = "Paste and Match Style";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Help"; ObjectID = "490"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Help"; ObjectID = "490"; */
"490.title" = "Help"; "490.title" = "Βοήθεια";
/* Class = "NSMenu"; title = "Help"; ObjectID = "491"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Help"; ObjectID = "491"; */
"491.title" = "Help"; "491.title" = "Βοήθεια";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Ring Help"; ObjectID = "492"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Ring Help"; ObjectID = "492"; */
"492.title" = "Ring Help"; "492.title" = "Ring Help";
...@@ -195,7 +195,7 @@ ...@@ -195,7 +195,7 @@
"534.title" = "Find and Replace…"; "534.title" = "Find and Replace…";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check for Update..."; ObjectID = "593"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Check for Update..."; ObjectID = "593"; */
"593.title" = "Check for Update..."; "593.title" = "Έλεγχος για Αναβάθμιση";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show"; ObjectID = "12w-Fz-Scs"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show"; ObjectID = "12w-Fz-Scs"; */
"12w-Fz-Scs.title" = "Προβολή"; "12w-Fz-Scs.title" = "Προβολή";
...@@ -204,10 +204,10 @@ ...@@ -204,10 +204,10 @@
"1fJ-em-1ww.title" = "Προβολή"; "1fJ-em-1ww.title" = "Προβολή";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show recent"; ObjectID = "GTY-d8-NBf"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show recent"; ObjectID = "GTY-d8-NBf"; */
"GTY-d8-NBf.title" = "Show recent"; "GTY-d8-NBf.title" = "Προβολή προσφάτων";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show contacts"; ObjectID = "GU3-tt-2de"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show contacts"; ObjectID = "GU3-tt-2de"; */
"GU3-tt-2de.title" = "Show contacts"; "GU3-tt-2de.title" = "Προβολή επαφών";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show call history"; ObjectID = "Oco-m7-LtS"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Show call history"; ObjectID = "Oco-m7-LtS"; */
"Oco-m7-LtS.title" = "Show call history"; "Oco-m7-LtS.title" = "Προβολή ιστορικού κλήσεων";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration completed"; ObjectID = "1ob-x1-u74"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration completed"; ObjectID = "1ob-x1-u74"; */
"1ob-x1-u74.title" = "Account migration completed"; "1ob-x1-u74.title" = "Η ενοποίηση του λογαριασμού ολοκληρώθηκε";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "RingID"; ObjectID = "859-10-HEb"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "RingID"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.placeholderString" = "RingID"; "859-10-HEb.placeholderString" = "RingID";
...@@ -9,16 +9,16 @@ ...@@ -9,16 +9,16 @@
"859-10-HEb.title" = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; "859-10-HEb.title" = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Account migration error"; "8K3-9Z-MKH.title" = "Σφάλμα ενοποίησης λογαριασμού";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Congratulations, your account has been migrated with Success."; ObjectID = "C2l-rz-Gqt"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Congratulations, your account has been migrated with Success."; ObjectID = "C2l-rz-Gqt"; */
"C2l-rz-Gqt.title" = "Congratulations, your account has been migrated with Success."; "C2l-rz-Gqt.title" = "Συγχαρητήρια, ο λογαριασμός σας ενοποιήθηκε με επιτυχία";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Delete this account"; ObjectID = "ITE-yD-CTb"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Delete this account"; ObjectID = "ITE-yD-CTb"; */
"ITE-yD-CTb.title" = "Διαγραφή αυτού του λογαριασμού"; "ITE-yD-CTb.title" = "Διαγραφή αυτού του λογαριασμού";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Confirm your new password..."; ObjectID = "KuO-oT-zhY"; */ /* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Confirm your new password..."; ObjectID = "KuO-oT-zhY"; */
"KuO-oT-zhY.placeholderString" = "Confirm your new password..."; "KuO-oT-zhY.placeholderString" = "Επιβεβαιώστε το νέο σας συνθηματικό...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "PT7-XI-WDR"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "PT7-XI-WDR"; */
"PT7-XI-WDR.title" = "OK"; "PT7-XI-WDR.title" = "OK";
...@@ -36,7 +36,7 @@ ...@@ -36,7 +36,7 @@
"e7n-Ev-bK7.placeholderString" = "error label"; "e7n-Ev-bK7.placeholderString" = "error label";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Migrate"; ObjectID = "rW5-Il-5YD"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Migrate"; ObjectID = "rW5-Il-5YD"; */
"rW5-Il-5YD.title" = "Migrate"; "rW5-Il-5YD.title" = "Ενοποίηση";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "vwh-K9-3O9"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "vwh-K9-3O9"; */
"vwh-K9-3O9.title" = "Σύνθημα"; "vwh-K9-3O9.title" = "Σύνθημα";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Mandatory*"; "1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Υποχρεωτικό*";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Other users can use it instead of your RingID"; ObjectID = "9gi-0u-67t"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Other users can use it instead of your RingID"; ObjectID = "9gi-0u-67t"; */
"9gi-0u-67t.title" = "Other users can use it instead of your RingID"; "9gi-0u-67t.title" = "Άλλοι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιούν αντί του RingID σας";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured during your username registration"; ObjectID = "Aeh-tK-RjX"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured during your username registration"; ObjectID = "Aeh-tK-RjX"; */
"Aeh-tK-RjX.title" = "An error occured during your username registration"; "Aeh-tK-RjX.title" = "Ένα σφάλμα συνέβη κατά τη διάρκεια της εγγραφής του ονόματος χρήστη ";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Enter your Ring account password"; "B6x-jj-48R.title" = "Εισάγετε το συνθηματικό του λογαριασμού σας Ring";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "JWw-7m-ywL"; */ /* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "JWw-7m-ywL"; */
"JWw-7m-ywL.title" = "Παράθυρο"; "JWw-7m-ywL.title" = "Παράθυρο";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "YIN-YL-JBs"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "YIN-YL-JBs"; */
"YIN-YL-JBs.title" = "Just a moment..."; "YIN-YL-JBs.title" = "Μια στιγμή...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Username..."; ObjectID = "bdC-Uc-Qhs"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Username..."; ObjectID = "bdC-Uc-Qhs"; */
"bdC-Uc-Qhs.placeholderString" = "Username..."; "bdC-Uc-Qhs.placeholderString" = "Όνομα χρήστη...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "cbA-c2-LlV"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "cbA-c2-LlV"; */
"cbA-c2-LlV.title" = "Ακύρωση"; "cbA-c2-LlV.title" = "Ακύρωση";
...@@ -27,7 +27,7 @@ ...@@ -27,7 +27,7 @@
"eoS-s7-b3w.title" = "Ακύρωση"; "eoS-s7-b3w.title" = "Ακύρωση";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Ok"; ObjectID = "fOn-FV-2x8"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Ok"; ObjectID = "fOn-FV-2x8"; */
"fOn-FV-2x8.title" = "Ok"; "fOn-FV-2x8.title" = "Εντάξει";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register"; ObjectID = "lT3-Bh-MnL"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Register"; ObjectID = "lT3-Bh-MnL"; */
"lT3-Bh-MnL.title" = "Εγγραφή"; "lT3-Bh-MnL.title" = "Εγγραφή";
......
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
"2n6-m3-fbj.title" = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes."; "2n6-m3-fbj.title" = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
"3ik-rY-Gig.title" = "Enter your PIN"; "3ik-rY-Gig.title" = "Εισάγετε το PIN σας";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "4ev-TK-8Yt"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "4ev-TK-8Yt"; */
"4ev-TK-8Yt.title" = "Ακύρωση"; "4ev-TK-8Yt.title" = "Ακύρωση";
...@@ -24,13 +24,13 @@ ...@@ -24,13 +24,13 @@
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Grab a device with the account you want to use"; "HcT-yD-KVo.title" = "1. Grab a device with the account you want to use";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "M4C-GY-B6t"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "M4C-GY-B6t"; */
"M4C-GY-B6t.title" = "Just a moment..."; "M4C-GY-B6t.title" = "Μια στιγμή...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */
"Pcj-BY-tou.title" = "Ακύρωση"; "Pcj-BY-tou.title" = "Ακύρωση";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */
"U2K-fu-INc.title" = "Enter your Ring account password"; "U2K-fu-INc.title" = "Εισάγετε το συνθηματικό του λογαριασμού σας Ring";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "I'm ready"; ObjectID = "XN4-uc-BSt"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "I'm ready"; ObjectID = "XN4-uc-BSt"; */
"XN4-uc-BSt.title" = "I'm ready"; "XN4-uc-BSt.title" = "I'm ready";
......
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
"0qE-Sz-hdc.title" = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long."; "0qE-Sz-hdc.title" = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Mandatory*"; "1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Υποχρεωτικό*";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register public username (experimental)"; ObjectID = "AG5-GR-bii"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Register public username (experimental)"; ObjectID = "AG5-GR-bii"; */
"AG5-GR-bii.title" = "Register public username (experimental)"; "AG5-GR-bii.title" = "Register public username (experimental)";
...@@ -12,10 +12,10 @@ ...@@ -12,10 +12,10 @@
"B6x-jj-48R.title" = "Επιλέξτε το συνθηματικό σας"; "B6x-jj-48R.title" = "Επιλέξτε το συνθηματικό σας";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "BCg-5V-Ek4"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "BCg-5V-Ek4"; */
"BCg-5V-Ek4.placeholderString" = "Mandatory*"; "BCg-5V-Ek4.placeholderString" = "Υποχρεωτικό*";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "YIN-YL-JBs"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "YIN-YL-JBs"; */
"YIN-YL-JBs.title" = "Just a moment..."; "YIN-YL-JBs.title" = "Μια στιγμή...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Repeat your password"; ObjectID = "fEY-eO-HwI"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Repeat your password"; ObjectID = "fEY-eO-HwI"; */
"fEY-eO-HwI.title" = "Repeat your password"; "fEY-eO-HwI.title" = "Repeat your password";
......
...@@ -59,7 +59,7 @@ ...@@ -59,7 +59,7 @@
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account."; "Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account.";
/* Text shown to user when an error occur at registration */ /* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Failed to perform lookup"; "Failed to perform lookup" = "A keresés meghiúsult";
/* Incoming call from {Name} */ /* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Incoming call from %@"; "Incoming call from %@" = "Incoming call from %@";
......
...@@ -42,7 +42,7 @@ ...@@ -42,7 +42,7 @@
"vwh-K9-3O9.title" = "Jelszó"; "vwh-K9-3O9.title" = "Jelszó";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */ /* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
"wmv-sA-Mlh.title" = "Account migration required"; "wmv-sA-Mlh.title" = "Fiók migrálás szükséges";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */ /* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Jelszó…"; "xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Jelszó…";
...@@ -3,7 +3,7 @@ ...@@ -3,7 +3,7 @@
"YJ3-7G-cU1.title" = "Mégse"; "YJ3-7G-cU1.title" = "Mégse";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link this device to an account"; ObjectID = "Z9K-mD-ucr"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Link this device to an account"; ObjectID = "Z9K-mD-ucr"; */
"Z9K-mD-ucr.title" = "Link this device to an account"; "Z9K-mD-ucr.title" = "Ezen eszköz fiókhoz kapcsolása";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Ring account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Ring account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */
"k1T-a7-yZD.title" = "Egy Ringfiók létrehozása"; "k1T-a7-yZD.title" = "Egy Ringfiók létrehozása";
...@@ -21,7 +21,7 @@ ...@@ -21,7 +21,7 @@
"KYZ-TW-44Y.title" = "Choose where to backup your account. It needs to be password protected."; "KYZ-TW-44Y.title" = "Choose where to backup your account. It needs to be password protected.";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */ /* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Window"; "QvC-M9-y7g.title" = "Finestra";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "VN1-A3-RIh"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "VN1-A3-RIh"; */
"VN1-A3-RIh.title" = "OK"; "VN1-A3-RIh.title" = "OK";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Certificate information"; ObjectID = "BrE-Hz-sVE"; */
"BrE-Hz-sVE.title" = "Informazioni del certificato";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "G7a-wY-fOS"; */
"G7a-wY-fOS.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "Od1-pH-TGO"; */
"Od1-pH-TGO.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Finestra";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "RMj-fd-OsX"; */
"RMj-fd-OsX.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "khh-uZ-Keh"; */
"khh-uZ-Keh.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "x6p-u4-4Ot"; */
"x6p-u4-4Ot.title" = "OK";
...@@ -15,7 +15,7 @@ ...@@ -15,7 +15,7 @@
"859-10-HEb.title" = "Please provide your Ring account password to start"; "859-10-HEb.title" = "Please provide your Ring account password to start";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */ /* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Window"; "QvC-M9-y7g.title" = "Finestra";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "VN1-A3-RIh"; */ /* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "VN1-A3-RIh"; */
"VN1-A3-RIh.title" = "OK"; "VN1-A3-RIh.title" = "OK";
......
...@@ -38,7 +38,7 @@ ...@@ -38,7 +38,7 @@
"Choose file" = "Choose file"; "Choose file" = "Choose file";
/* No comment provided by engineer. */ /* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Copy"; "Copy" = "Copia";
/* Contextual menu action */ /* Contextual menu action */
"Copy name" = "Copy name"; "Copy name" = "Copy name";
......
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Bring All to Front"; ObjectID = "5"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Bring All to Front"; ObjectID = "5"; */
"5.title" = "Bring All to Front"; "5.title" = "Tutto in primo piano";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Window"; ObjectID = "19"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Window"; ObjectID = "19"; */
"19.title" = "Window"; "19.title" = "Finestra";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Minimize"; ObjectID = "23"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Minimize"; ObjectID = "23"; */
"23.title" = "Minimize"; "23.title" = "Riduci a icona";
/* Class = "NSMenu"; title = "Window"; ObjectID = "24"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Window"; ObjectID = "24"; */
"24.title" = "Window"; "24.title" = "Finestra";
/* Class = "NSMenu"; title = "AMainMenu"; ObjectID = "29"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "AMainMenu"; ObjectID = "29"; */
"29.title" = "AMainMenu"; "29.title" = "AMainMenu";
...@@ -24,25 +24,25 @@ ...@@ -24,25 +24,25 @@
"58.title" = "Info su Ring"; "58.title" = "Info su Ring";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */
"129.title" = "Preferences…"; "129.title" = "Preferenze";
/* Class = "NSMenu"; title = "Services"; ObjectID = "130"; */ /* Class = "NSMenu"; title = "Services"; ObjectID = "130"; */
"130.title" = "Services"; "130.title" = "Servizi";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Services"; ObjectID = "131"; */ /* Class = "NSMenuItem"; title = "Services"; ObjectID = "131"; */
"131.title" = "Services"; "131.title" = "Servizi";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Ring"; ObjectID = "134"; */