MigrateRingAccountsWindow.strings 2.83 KB
Newer Older
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration completed"; ObjectID = "1ob-x1-u74"; */
"1ob-x1-u74.title" = "Kontomigrering slutförd";

/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "RingID"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.placeholderString" = "Ring-ID";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "Följande konto behöver migreras till det nya Ring-kontoformatet:\\nAlias:\\nID:\\nFör att fortsätta migreringen måste du välja ett lösenord för kontot. Lösenordet kommer att användas för att kryptera din \"huvudnyckel\". Det kommer också att krävas för att lägga till nya enheter till ditt Ring-konto. Om du inte är redo att välja ett lösenord, kan du stänga Ring och återuppta migreringen senare.";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Kontomigreringsfel";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Congratulations, your account has been migrated with Success."; ObjectID = "C2l-rz-Gqt"; */
"C2l-rz-Gqt.title" = "Gratulerar! Ditt konto är korrekt migrerat.";

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Delete this account"; ObjectID = "ITE-yD-CTb"; */
"ITE-yD-CTb.title" = "Ta bort det här kontot";

/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Confirm your new password..."; ObjectID = "KuO-oT-zhY"; */
"KuO-oT-zhY.placeholderString" = "Bekräfta ditt nya lösenord...";

/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "PT7-XI-WDR"; */
"PT7-XI-WDR.title" = "OK";

/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Fönster";

/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "VN1-A3-RIh"; */
"VN1-A3-RIh.title" = "OK";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Confirmation"; ObjectID = "aOa-1q-AZe"; */
"aOa-1q-AZe.title" = "Bekräfta";

/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "error label"; ObjectID = "e7n-Ev-bK7"; */
"e7n-Ev-bK7.placeholderString" = "feletikett";

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Migrate"; ObjectID = "rW5-Il-5YD"; */
"rW5-Il-5YD.title" = "Migrera";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "vwh-K9-3O9"; */
"vwh-K9-3O9.title" = "Lösenord";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
"wmv-sA-Mlh.title" = "Kontomigrering krävs";

/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Lösenord...";