Localizable.strings 6.4 KB
Newer Older
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
1

2 3
"A network error occured during the export" = "Er is een netwerkfout opgetreden tijdens het exporteren";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4 5 6
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Account heeft geen wachtwoord";

7
/* Contextual menu action */
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
8 9
"Add to contacts" = "Aan contacten toevoegen";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10
/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"Place video call" = "Video-oproep plaatsen";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
12 13

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
"Place audio call" = "Audio-oproep plaatsen";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
15 16

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
"Clear conversation" = "Gesprek wissen";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18 19

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
20
"Block contact" = "Contact blokkeren";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
21

22 23
/* Text shown to the user */
"Alias : " = "Alias:";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
24 25

/* Error shown to the user */
26 27 28 29
"An error occured during the export" = "Er is een fout opgetreden tijdens het exporteren";

/* Contextual menu entry */
"Backup account" = "Reservekopie van account maken";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
30 31 32 33

/* Contextual menu action */
"Call number" = "Nummer bellen";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
/* File transfer canceled label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
"Canceled" = "Geannuleerd";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
37
/* Open panel title */
38
"Choose a CA list" = "Kies een CA-lijst";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

/* Open panel title */
"Choose a certificate" = "Kies een certificaat";

/* Open panel title */
"Choose a directory" = "Kies een map";

/* Open panel title */
"Choose a private key file" = "Kies bestand met een persoonlijke sleutel";

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
"Choose CA" = "Kies CA";

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
"Choose directory" = "Kies map";

/* Contextual menu entry */
"Choose file" = "Kies bestand";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60
/* Contextual menu entry */
"Share screen" = "Share screen";

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
61 62 63
/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Kopiëren";

64 65 66
/* Contextual menu action */
"Copy name" = "Naam kopiëren";

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
67 68 69
/* Contextual menu action */
"Copy number" = "Nummer kopiëren";

70 71 72 73 74 75
/* Contextual menu entry */
"Create RING Account" = "Ring-account aanmaken";

/* Contextual menu entry */
"Create SIP Account" = "SIP-account aanmaken";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Mislukt";
78 79 80 81 82 83 84

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Migreren van account mislukt. Je kan opnieuw proberen door op Oké te klikken of je account verwijderen.";

/* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Opzoeken mislukt";

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
85
/* Incoming call from {Name} */
86
"Incoming call from %@" = "Inkomende oproep van %@";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
87 88 89 90

/* Message from {Name} */
"Message from %@" = "Bericht van %@";

91 92 93
/* User label */
"New SIP account" = "Nieuwe SIP-account";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
95
"No account available" = "Geen account beschikbaar";
96

Jenkins's avatar
Jenkins committed
97
/* Allert message when no accounts are available */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
98
"Navigate to preferences to create a new account" = "Ga naar voorkeuren om een nieuwe account aan te maken";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
99

100 101 102 103 104 105 106 107 108
/* Text show to the user when password didn't match */
"Password and confirmation mismatch." = "Wachtwoord en bevestiging komen niet overeen.";

/* Indication for user */
"Password is too short" = "Wachtwoord is te kort";

/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Wachtwoorden komen niet overeen";

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
/* Button label */
"Pause" = "Pauze";

/* Button label */
"Play" = "Afspelen";

/* Button Action */
"Refuse" = "Afwijzen";

/* Contextual menu entry */
"Remove value" = "Waarde verwijderen";

/* Show advice to user */
122
"Reopen account to see your hash" = "Heropen de account om je hash te bekijken";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
123

124 125 126 127 128
/* Contextual menu entry */
"Restore account" = "Account herstellen";

/* Button title */
"Revise Input" = "Invoer herzien";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
129

130
/* Text shown to the user */
131
"RingID : " = "Ring-ID:";
132

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
133 134 135
/* No comment provided by engineer. */
"Share" = "Delen";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136 137 138
/* File transfer successful label */
"Success" = "Klaar";

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
139
/* No comment provided by engineer. */
140 141 142 143 144 145
"Text Actions" = "Teksthandelingen";

/* Text shown to user when his username is available to be registered */
"The entered username is available" = "De ingevoerde gebruikersnaam is beschikbaar";

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
146
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "De ingevoerde gebruikersnaam is ongeldig. De gebruikersnaam moet minstens 3 tekens lang zijn, en mag enkel kleine alfanumerieke tekens bevatten.";
147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157

/* Text shown to user when his username is already registered */
"The entered username is not available" = "De ingevoerde gebruikersnaam is niet beschikbaar";

/* Text shown to the user */
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "De volgende account moet gemigreerd worden naar het nieuwe Ring-accountformaat:";

/* Error shown to the user */
"The password you entered does not unlock this account" = "Het wachtwoord dat je hebt ingevoerd ontgrendelt deze account niet";

/* Title shown to user to concat with Pin */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
158
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "Om het proces te voltooien open je Ring op het nieuwe apparaat en kies je de optie \"Dit apparaat aan een account koppelen\". Je pincode is 10 minuten geldig.";
159 160 161

/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "Om door te gaan met de migratie moet je een wachtwoord voor je account kiezen. Dit wachtwoord zal gebruikt worden om je hoofdsleutel te versleutelen. Het wachtwoord wordt vereist om nieuwe apparaten aan je Ring-account toe te voegen. Als je nog niet klaar bent om een wachtwoord te kiezen kan je Ring sluiten en de migratie later verderzetten.";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
162 163 164 165

/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Onbekend";

166 167 168
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Je moet je account migreren vooraleer je deze kan exporteren";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
169 170 171 172 173 174
/* Remove account alert title */
"Remove account" = "Remove account";

/* Remove account alert message */
"By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost." = "By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175 176 177
/* export account button title */
"Select archive" = "Select archive";