Localizable.strings 6.29 KB
Newer Older
1

2
"A network error occured during the export" = "Při vyvádění došlo k chybě sítě";
3

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4 5 6
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Account has no password";

7 8 9
/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Přidat do kontaktů";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/* Contextual menu action */
"Place video call" = "Place video call";

/* Contextual menu action */
"Place audio call" = "Place audio call";

/* Contextual menu action */
"Clear conversation" = "Clear conversation";

/* Contextual menu action */
"Block contact" = "Block contact";

22
/* Text shown to the user */
23
"Alias : " = "Přezdívka:";
24

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
25
/* Error shown to the user */
26
"An error occured during the export" = "Při vyvádění došlo k chybě";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
27

28
/* Contextual menu entry */
29
"Backup account" = "Zálohovat účet";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
30

31
/* Contextual menu action */
32
"Call number" = "Volat číslo";
33

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34 35 36
/* File transfer canceled label */
"Canceled" = "Canceled";

37
/* Open panel title */
38
"Choose a CA list" = "Vyberte seznam CA";
39 40

/* Open panel title */
41
"Choose a certificate" = "Vyberte certifikát";
42 43

/* Open panel title */
44
"Choose a directory" = "Vyberte adresář";
45 46

/* Open panel title */
47
"Choose a private key file" = "Vyberte soubor se soukromým klíčem";
48 49

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
50
"Choose CA" = "Vybrat CA";
51 52

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
53
"Choose directory" = "Vybrat adresář";
54 55

/* Contextual menu entry */
56
"Choose file" = "Vybrat soubor";
57

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60
/* Contextual menu entry */
"Share screen" = "Share screen";

61 62 63
/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Zkopírovat";

64
/* Contextual menu action */
65
"Copy name" = "Kopírovat název";
66

67
/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
68
"Copy number" = "Kopírovat číslo";
69

70
/* Contextual menu entry */
71
"Create RING Account" = "Vytvořit účet RING";
72 73

/* Contextual menu entry */
74
"Create SIP Account" = "Vytvořit účet SIP";
75

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Hovor selhal";
78 79

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
80
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Nepodařilo se přestěhovat váš účet. Můžete to zkusit ještě jednou stisknutím OK nebo svůj účet smazat.";
81 82

/* Text shown to user when an error occur at registration */
83
"Failed to perform lookup" = "Vyhledávání selhalo";
84

85
/* Incoming call from {Name} */
86
"Incoming call from %@" = "Příchozí hovor od %@";
87 88

/* Message from {Name} */
89
"Message from %@" = "Zpráva od  %@";
90

91
/* User label */
92
"New SIP account" = "Nový účet SIP";
93

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94 95
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
"No account available" = "No account available";
96

Jenkins's avatar
Jenkins committed
97 98 99
/* Allert message when no accounts are available */
"Navigate to preferences to create a new account" = "Navigate to preferences to create a new account";

100
/* Text show to the user when password didn't match */
101
"Password and confirmation mismatch." = "Heslo a jeho potvrzení se neshodují";
102 103

/* Indication for user */
104
"Password is too short" = "Heslo je příliš krátké";
105 106 107 108

/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Hesla se neshodují";

109
/* Button label */
110
"Pause" = "Pozastavit";
111 112

/* Button label */
113
"Play" = "Přehrát";
114 115 116 117 118

/* Button Action */
"Refuse" = "Odmítnout";

/* Contextual menu entry */
119
"Remove value" = "Odstranit hodnotu";
120 121

/* Show advice to user */
122
"Reopen account to see your hash" = "Znovuotevřít účet a podívat se na váš hash";
123

124
/* Contextual menu entry */
125
"Restore account" = "Obnovit účet";
126 127

/* Button title */
128 129 130 131
"Revise Input" = "Pozměnit vstup";

/* Text shown to the user */
"RingID : " = "RingID : ";
132 133

/* No comment provided by engineer. */
134
"Share" = "Sdílet";
135

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136 137 138
/* File transfer successful label */
"Success" = "Úspěch";

139
/* No comment provided by engineer. */
140
"Text Actions" = "Textové činnosti";
141

142
/* Text shown to user when his username is available to be registered */
143
"The entered username is available" = "Zadané uživatelské jméno je dostupné";
144 145

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
146
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Zadané uživatelské jméno je neplatné. Musí obsahovat alespoň 3 znaky a skládat se pouze z malých písmen a číslic.";
147 148

/* Text shown to user when his username is already registered */
149
"The entered username is not available" = "Zadané uživatelské jméno není dostupné";
150 151

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
152
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Následující účet musí být převeden do nového formátu účtů Ring:";
153 154

/* Error shown to the user */
155
"The password you entered does not unlock this account" = "Vámi zadané heslo neodemkne tento účet";
156 157

/* Title shown to user to concat with Pin */
158
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "Pro dokončení tohoto postupu otevřete Ring na novém zařízení a vyberte volbu „Připojit toto zařízení k účtu“. Váš PIN zůstává platný 10 minut.";
159 160

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
161
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "Pro pokračování v převodu si musíte k účtu zvolit heslo. Toto heslo bude použito k zašifrování vašeho hlavního klíče. Bude požadováno pro přidávání nových zařízení k vašemu účtu Ring. Pokud nejste připraveni si heslo zvolit, můžete Ring zavřít a pokračovat v převodu později.";
162

163
/* Name used when user leave field empty */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
"Unknown" = "Neznámé";
165

166
/* Error shown to user */
167
"You have to migrate your account before exporting" = "Musíte převést svůj účet před vyvedením";
168

Jenkins's avatar
Jenkins committed
169 170 171 172 173 174
/* Remove account alert title */
"Remove account" = "Remove account";

/* Remove account alert message */
"By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost." = "By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175 176 177
/* export account button title */
"Select archive" = "Select archive";