RingWizardLinkAccount.strings 2.02 KB
Newer Older
1

2
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes."; ObjectID = "2n6-m3-fbj"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
3
"2n6-m3-fbj.title" = "Sprawdzaj postęp procesu na tym urządzeniu.\nPIN jest ważny tylko przez 10 minut.";
4 5

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6
"3ik-rY-Gig.title" = "Wpisz PIN";
7 8 9 10

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "4ev-TK-8Yt"; */
"4ev-TK-8Yt.title" = "Anuluj";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
11 12
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Go to the account management setting of the device, choose the Jami account to use and select \"Link another device to this account\". 
"; ObjectID = "4me-D9-6GK"; */
"4me-D9-6GK.title" = "Go to the account management setting of the device, choose the Jami account to use and select \"Link another device to this account\". 
";
13 14

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link"; ObjectID = "8b8-bt-eAj"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
15
"8b8-bt-eAj.title" = "Połącz";
16 17

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured, please check your password and pin."; ObjectID = "DyG-SJ-U1Q"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18
"DyG-SJ-U1Q.title" = "Wystąpił błąd, proszę sprawdź swoje hasło i PIN.";
19

20
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "2. Generate a PIN code"; ObjectID = "GfW-ah-8U1"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
21
"GfW-ah-8U1.title" = "2. Wygeneruj kod PIN";
22 23

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "1. Grab a device with the account you want to use"; ObjectID = "HcT-yD-KVo"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
24
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Weź urządzenie z kontem, którego chcesz używać";
25

26 27 28
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "M4C-GY-B6t"; */
"M4C-GY-B6t.title" = "Chwileczkę...";

29 30 31
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */
"Pcj-BY-tou.title" = "Anuluj";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
32 33
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */
"U2K-fu-INc.title" = "Wprowadź hasło";
34

35
/* Class = "NSButtonCell"; title = "I'm ready"; ObjectID = "XN4-uc-BSt"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36
"XN4-uc-BSt.title" = "Jestem gotowy(a)";
37 38

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "t12-O0-kcf"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
39
"t12-O0-kcf.title" = "OK";