Localizable.strings 7.02 KB
Newer Older
1

2
"A network error occured during the export" = "Při vyvádění došlo k chybě sítě";
3

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4 5 6
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Account has no password";

7 8 9
/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Přidat do kontaktů";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/* Contextual menu action */
"Place video call" = "Place video call";

/* Contextual menu action */
"Place audio call" = "Place audio call";

/* Contextual menu action */
"Clear conversation" = "Clear conversation";

/* Contextual menu action */
"Block contact" = "Block contact";

22
/* Text shown to the user */
23
"Alias : " = "Přezdívka:";
24

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
25
/* Error shown to the user */
26
"An error occured during the export" = "Při vyvádění došlo k chybě";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
27

28
/* Contextual menu entry */
29
"Backup account" = "Zálohovat účet";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
30

31
/* Contextual menu action */
32
"Call number" = "Volat číslo";
33

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34 35 36
/* File transfer canceled label */
"Canceled" = "Canceled";

37
/* Open panel title */
38
"Choose a CA list" = "Vyberte seznam CA";
39 40

/* Open panel title */
41
"Choose a certificate" = "Vyberte certifikát";
42 43

/* Open panel title */
44
"Choose a directory" = "Vyberte adresář";
45 46

/* Open panel title */
47
"Choose a private key file" = "Vyberte soubor se soukromým klíčem";
48 49

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
50
"Choose CA" = "Vybrat CA";
51 52

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
53
"Choose directory" = "Vybrat adresář";
54 55

/* Contextual menu entry */
56
"Choose file" = "Vybrat soubor";
57

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60
/* Contextual menu entry */
"Share screen" = "Share screen";

61 62 63
/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Zkopírovat";

64
/* Contextual menu action */
65
"Copy name" = "Kopírovat název";
66

67
/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
68
"Copy number" = "Kopírovat číslo";
69

70
/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
71
"Create Jami Account" = "Create Jami Account";
72 73

/* Contextual menu entry */
74
"Create SIP Account" = "Vytvořit účet SIP";
75

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Hovor selhal";
78 79

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
80
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Nepodařilo se přestěhovat váš účet. Můžete to zkusit ještě jednou stisknutím OK nebo svůj účet smazat.";
81 82

/* Text shown to user when an error occur at registration */
83
"Failed to perform lookup" = "Vyhledávání selhalo";
84

85
/* Incoming call from {Name} */
86
"Incoming call from %@" = "Příchozí hovor od %@";
87

Jenkins's avatar
Jenkins committed
88 89 90
/* Incoming message from {Name} */
"Incoming message from %@" = "Incoming message from %@";

91
/* Message from {Name} */
92
"Message from %@" = "Zpráva od  %@";
93

94
/* User label */
95
"New SIP account" = "Nový účet SIP";
96

Jenkins's avatar
Jenkins committed
97 98
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
"No account available" = "No account available";
99

Jenkins's avatar
Jenkins committed
100 101 102
/* Allert message when no accounts are available */
"Navigate to preferences to create a new account" = "Navigate to preferences to create a new account";

103
/* Text show to the user when password didn't match */
104
"Password and confirmation mismatch." = "Heslo a jeho potvrzení se neshodují";
105 106

/* Indication for user */
107
"Password is too short" = "Heslo je příliš krátké";
108 109 110 111

/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Hesla se neshodují";

112
/* Button label */
113
"Pause" = "Pozastavit";
114 115

/* Button label */
116
"Play" = "Přehrát";
117 118 119

/* Button Action */
"Refuse" = "Odmítnout";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
120
"Accept" = "Přijmout";
121 122

/* Contextual menu entry */
123
"Remove value" = "Odstranit hodnotu";
124 125

/* Show advice to user */
126
"Reopen account to see your hash" = "Znovuotevřít účet a podívat se na váš hash";
127

128
/* Contextual menu entry */
129
"Restore account" = "Obnovit účet";
130 131

/* Button title */
132 133 134
"Revise Input" = "Pozměnit vstup";

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
135
"ID : " = "ID: ";
136 137

/* No comment provided by engineer. */
138
"Share" = "Sdílet";
139

Jenkins's avatar
Jenkins committed
140 141 142
/* File transfer successful label */
"Success" = "Úspěch";

143
/* No comment provided by engineer. */
144
"Text Actions" = "Textové činnosti";
145

146
/* Text shown to user when his username is available to be registered */
147
"The entered username is available" = "Zadané uživatelské jméno je dostupné";
148 149

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
150
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Zadané uživatelské jméno je neplatné. Musí obsahovat alespoň 3 znaky a skládat se pouze z malých písmen a číslic.";
151 152

/* Text shown to user when his username is already registered */
153
"The entered username is not available" = "Zadané uživatelské jméno není dostupné";
154 155

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
"The following account needs to be migrated to the new Jami account format:" = "The following account needs to be migrated to the new Jami account format:";
157 158

/* Error shown to the user */
159
"The password you entered does not unlock this account" = "Vámi zadané heslo neodemkne tento účet";
160 161

/* Title shown to user to concat with Pin */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
162
"To complete the processs, you need to open Jami on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "To complete the processs, you need to open Jami on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes.";
163 164

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
165
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Jami account. If you are not ready to choose a password, you may close Jami and resume the migration later." = "To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Jami account. If you are not ready to choose a password, you may close Jami and resume the migration later.";
166

167
/* Name used when user leave field empty */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
168
"Unknown" = "Neznámé";
169

170
/* Error shown to user */
171
"You have to migrate your account before exporting" = "Musíte převést svůj účet před vyvedením";
172

Jenkins's avatar
Jenkins committed
173 174 175 176 177 178
/* Remove account alert title */
"Remove account" = "Remove account";

/* Remove account alert message */
"By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost." = "By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
179 180 181
/* export account button title */
"Select archive" = "Select archive";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
182 183 184 185
/* link account title */
"Link to an account" = "Link to an account";

/* Welcome title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
186
"Welcome to Ring" = "Welcome to Jami";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
187 188 189
"Create a new account" = "Create a new account";
"Add a SIP account" = "Add a SIP account";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
190 191 192 193 194 195 196 197
/* Notification message */
"Send you a contact request" = "Send you a contact request";

/* Explanation label when user have Jami username */
"This is your Jami username. \nCopy and share it with your friends!" = "This is your Jami username. \nCopy and share it with your friends!";

/* Explanation label when user have just ID */
"This is your ID. \nCopy and share it with your friends!" = "This is your ID. \nCopy and share it with your friends!";