Localizable.strings 5.18 KB
Newer Older
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
1

Jenkins's avatar
Jenkins committed
2
"A network error occured during the export" = "En nettverksfeil inntraff under eksport";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4 5 6
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Account has no password";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
7 8 9 10
/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Legg til kontakter";

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"Alias : " = "Alias:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
12 13

/* Error shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
"An error occured during the export" = "En feil inntraff under eksport";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
15 16

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
17
"Backup account" = "Sikkerhetskopier konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
18 19

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
20
"Call number" = "Ring nummer";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
21

Jenkins's avatar
Jenkins committed
22
/* File transfer canceled label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
"Canceled" = "Avbrutt";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
24

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
25
/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26
"Choose a CA list" = "Velg en CA-liste";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
27 28

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
"Choose a certificate" = "Velg et sertifikat";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
30 31

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
32
"Choose a directory" = "Velg ei mappe";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
33 34

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
"Choose a private key file" = "Velg ei privat nøkkelfil";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
36 37

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
38
"Choose CA" = "Velg CA";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
39 40

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
"Choose directory" = "Velg mappe";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
42 43

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
44
"Choose file" = "Velg fil";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
45 46 47 48 49

/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Kopier";

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
50
"Copy name" = "Kopier navn";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
51 52

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
53
"Copy number" = "Kopier nummer";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
54 55

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
"Create RING Account" = "Opprett RING-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
57 58

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
59
"Create SIP Account" = "Opprett SIP-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
60

Jenkins's avatar
Jenkins committed
61 62
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Mislyktes";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
63 64

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
65
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Kunne ikke flytte din konto. Du kan prøve på nytt ved å trykke OK eller slette kontoen din.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
66 67

/* Text shown to user when an error occur at registration */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
68
"Failed to perform lookup" = "Klarte ikke å utføre oppslag";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
69 70

/* Incoming call from {Name} */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
71
"Incoming call from %@" = "Innkommende samtale fra %@";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
72 73

/* Message from {Name} */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
74
"Message from %@" = "Melding fra %@";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
75 76

/* User label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
77
"New SIP account" = "Ny SIP-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
78

Jenkins's avatar
Jenkins committed
79 80
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
"No account available" = "No account available";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
81 82

/* Text show to the user when password didn't match */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
83
"Password and confirmation mismatch." = "Passordet og bekreftelsen samsvarer ikke.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
84 85

/* Indication for user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
86
"Password is too short" = "Passordet er for kort";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
87 88

/* Indication for user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
89
"Passwords don't match" = "Passordene er ikke like";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
90 91 92 93 94 95 96 97

/* Button label */
"Pause" = "Pause";

/* Button label */
"Play" = "Spill av";

/* Button Action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
98
"Refuse" = "Avslå";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
99 100

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
101
"Remove value" = "Fjern verdi";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
102 103

/* Show advice to user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
104
"Reopen account to see your hash" = "Gjenåpne konto for å se din sjekksum";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
105 106

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
107
"Restore account" = "Gjenopprett konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
108 109

/* Button title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
110
"Revise Input" = "Se over inntasting";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
111

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
112
/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
113
"RingID : " = "RingID:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
114

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
115
/* No comment provided by engineer. */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
"Share" = "Del";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117

Jenkins's avatar
Jenkins committed
118 119 120
/* File transfer successful label */
"Success" = "Vellykket";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
121
/* No comment provided by engineer. */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
122
"Text Actions" = "Teksthandlinger";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
123 124

/* Text shown to user when his username is available to be registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
125
"The entered username is available" = "Innskrevet brukernavn er tilgjengelig";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
126 127

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
128
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Inntastet brukernavn er ugyldig. Det må være minst 3 tegn langt og inneholde kun små alfanumeriske tegn.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
129 130

/* Text shown to user when his username is already registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
"The entered username is not available" = "Innskrevet brukernavn er ikke tilgjengelig";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
132 133

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
134
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Følgende konto må flyttes til det nye Ringkonto-formatet:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
135 136

/* Error shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
137
"The password you entered does not unlock this account" = "Passordet du skrev inn låser ikke opp denne kontoen";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
138 139

/* Title shown to user to concat with Pin */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "For å fullføre prosessen, må du åpne Ring på en ny enhet og velge \"Lenk denne enheten til en konto\". Din PIN-kode er gyldig i 10 minutter.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
141 142

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
143
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "For å fortsette flyttingen, må du velge passord for din konto. Dette passordet vil bli brukt til å kryptere din hovednøkkel. Den vil være nødvendig for å legge til nye enheter til din Ring-konto. Hvis du ikke er klar til å velge et passord, kan du lukke Ring og fortsette flyttingen seinere.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
144 145 146 147 148

/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Ukjent";

/* Error shown to user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
149
"You have to migrate your account before exporting" = "Du må flytte din konto før du kan eksportere";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
150