Localizable.strings 5.61 KB
Newer Older
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
1

Jenkins's avatar
Jenkins committed
2
"A network error occured during the export" = "En nettverksfeil inntraff under eksport";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4
/* No password on this account text field placeholder */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
5
"Account has no password" = "Kontoen mangler passord";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
7 8 9
/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Legg til kontakter";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/* Contextual menu action */
"Place video call" = "Place video call";

/* Contextual menu action */
"Place audio call" = "Place audio call";

/* Contextual menu action */
"Clear conversation" = "Clear conversation";

/* Contextual menu action */
"Block contact" = "Block contact";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
22
/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
"Alias : " = "Alias:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
24 25

/* Error shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26
"An error occured during the export" = "En feil inntraff under eksport";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
27 28

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
"Backup account" = "Sikkerhetskopier konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
30 31

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
32
"Call number" = "Ring nummer";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
33

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
/* File transfer canceled label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
"Canceled" = "Avbrutt";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
37
/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
38
"Choose a CA list" = "Velg en CA-liste";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
39 40

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
"Choose a certificate" = "Velg et sertifikat";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
42 43

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
44
"Choose a directory" = "Velg ei mappe";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
45 46

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47
"Choose a private key file" = "Velg ei privat nøkkelfil";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
48 49

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
50
"Choose CA" = "Velg CA";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
51 52

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
53
"Choose directory" = "Velg mappe";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
54 55

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
"Choose file" = "Velg fil";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
57 58 59 60 61

/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Kopier";

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
62
"Copy name" = "Kopier navn";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
63 64

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
65
"Copy number" = "Kopier nummer";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
66 67

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
68
"Create RING Account" = "Opprett RING-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
69 70

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
71
"Create SIP Account" = "Opprett SIP-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
72

Jenkins's avatar
Jenkins committed
73 74
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Mislyktes";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
75 76

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
77
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Kunne ikke flytte din konto. Du kan prøve på nytt ved å trykke OK eller slette kontoen din.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
78 79

/* Text shown to user when an error occur at registration */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
80
"Failed to perform lookup" = "Klarte ikke å utføre oppslag";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
81 82

/* Incoming call from {Name} */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
83
"Incoming call from %@" = "Innkommende samtale fra %@";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
84 85

/* Message from {Name} */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
86
"Message from %@" = "Melding fra %@";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
87 88

/* User label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
89
"New SIP account" = "Ny SIP-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
90

Jenkins's avatar
Jenkins committed
91
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
92
"No account available" = "Ingen konto tilgjengelig";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
93

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94 95 96
/* Allert message when no accounts are available */
"Navigate to preferences to create a new account" = "Navigate to preferences to create a new account";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
97
/* Text show to the user when password didn't match */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
98
"Password and confirmation mismatch." = "Passordet og bekreftelsen samsvarer ikke.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
99 100

/* Indication for user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
101
"Password is too short" = "Passordet er for kort";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
102 103

/* Indication for user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
104
"Passwords don't match" = "Passordene er ikke like";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
105 106 107 108 109 110 111 112

/* Button label */
"Pause" = "Pause";

/* Button label */
"Play" = "Spill av";

/* Button Action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
113
"Refuse" = "Avslå";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
114 115

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
"Remove value" = "Fjern verdi";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117 118

/* Show advice to user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
119
"Reopen account to see your hash" = "Gjenåpne konto for å se din sjekksum";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
120 121

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
122
"Restore account" = "Gjenopprett konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
123 124

/* Button title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
125
"Revise Input" = "Se over inntasting";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
126

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
127
/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
128
"RingID : " = "RingID:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
129

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
130
/* No comment provided by engineer. */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
"Share" = "Del";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
132

Jenkins's avatar
Jenkins committed
133 134 135
/* File transfer successful label */
"Success" = "Vellykket";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
136
/* No comment provided by engineer. */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
137
"Text Actions" = "Teksthandlinger";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
138 139

/* Text shown to user when his username is available to be registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
"The entered username is available" = "Innskrevet brukernavn er tilgjengelig";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
141 142

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
143
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Inntastet brukernavn er ugyldig. Det må være minst 3 tegn langt og inneholde kun små alfanumeriske tegn.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
144 145

/* Text shown to user when his username is already registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
146
"The entered username is not available" = "Innskrevet brukernavn er ikke tilgjengelig";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
147 148

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
149
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Følgende konto må flyttes til det nye Ringkonto-formatet:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
150 151

/* Error shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
152
"The password you entered does not unlock this account" = "Passordet du skrev inn låser ikke opp denne kontoen";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
153 154

/* Title shown to user to concat with Pin */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
155
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "For å fullføre prosessen, må du åpne Ring på en ny enhet og velge \"Lenk denne enheten til en konto\". Din PIN-kode er gyldig i 10 minutter.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
156 157

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
158
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "For å fortsette flyttingen, må du velge passord for din konto. Dette passordet vil bli brukt til å kryptere din hovednøkkel. Den vil være nødvendig for å legge til nye enheter til din Ring-konto. Hvis du ikke er klar til å velge et passord, kan du lukke Ring og fortsette flyttingen seinere.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
159 160 161 162 163

/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Ukjent";

/* Error shown to user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
"You have to migrate your account before exporting" = "Du må flytte din konto før du kan eksportere";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
165