MigrateRingAccountsWindow.strings 2.86 KB
Newer Older
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
1 2

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration completed"; ObjectID = "1ob-x1-u74"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3
"1ob-x1-u74.title" = "Převod účtu dokončen";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
4 5 6 7 8

/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "RingID"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.placeholderString" = "RingID";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
9
"859-10-HEb.title" = "Následující účet musí být převeden do nového formátu účtu Ring:\\nPřezdívka: \\nID:\\nAbyste převedení provedli, musíte si k účtu zvolit heslo. Toto heslo bude použito k zašifrování vašeho hlavního klíče. Budete na něj dotázáni při přidávání dalších zařízení k účtu Ring. Pokud ještě nejste na vybírání hesla připraveni, můžete Ring zavřít a pokračovat v převedení později.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
10 11

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
12
"8K3-9Z-MKH.title" = "Chyba při převodu účtu";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
13 14

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Congratulations, your account has been migrated with Success."; ObjectID = "C2l-rz-Gqt"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
15
"C2l-rz-Gqt.title" = "Blahopřejeme, váš účet byl úspěšně převeden.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
16 17

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Delete this account"; ObjectID = "ITE-yD-CTb"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
18
"ITE-yD-CTb.title" = "Smazat tento účet";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
19 20

/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Confirm your new password..."; ObjectID = "KuO-oT-zhY"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
21
"KuO-oT-zhY.placeholderString" = "Potvrďte své nové heslo…";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
22 23

/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "PT7-XI-WDR"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
24
"PT7-XI-WDR.title" = "OK";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
25 26

/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
27
"QvC-M9-y7g.title" = "Okno";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
28 29

/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "VN1-A3-RIh"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
30
"VN1-A3-RIh.title" = "OK";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
31 32

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Confirmation"; ObjectID = "aOa-1q-AZe"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
33
"aOa-1q-AZe.title" = "Potvrzení";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
34 35

/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "error label"; ObjectID = "e7n-Ev-bK7"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
36
"e7n-Ev-bK7.placeholderString" = "chybový štítek";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
37 38

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Migrate"; ObjectID = "rW5-Il-5YD"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
39
"rW5-Il-5YD.title" = "Převést";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
40 41 42 43 44

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "vwh-K9-3O9"; */
"vwh-K9-3O9.title" = "Heslo";

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
45
"wmv-sA-Mlh.title" = "Je potřeba převedení účtu";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
46 47

/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
48
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Heslo…";