RingWizardLinkAccount.strings 2.05 KB
Newer Older
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
1

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
2
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes."; ObjectID = "2n6-m3-fbj"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
3
"2n6-m3-fbj.title" = "Følg prosessen på din enhet.
Pinkoden er gyldig i kun 10 minutter.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
4 5

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6
"3ik-rY-Gig.title" = "Skriv inn din PIN";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
7 8 9 10

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "4ev-TK-8Yt"; */
"4ev-TK-8Yt.title" = "Avbryt";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
11
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
"; ObjectID = "4me-D9-6GK"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
12
"4me-D9-6GK.title" = "Gå til kontoadministrasjon under instillinger på din enhet, velg Ring konto for å bruke og vel \"Link en annen enhet til denne kontoen\".
";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
13 14 15

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link"; ObjectID = "8b8-bt-eAj"; */
"8b8-bt-eAj.title" = "Link";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
16 17

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured, please check your password and pin."; ObjectID = "DyG-SJ-U1Q"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
18
"DyG-SJ-U1Q.title" = "En feil inntraff, sjekk ditt passord og PIN.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
19

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
20
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "2. Generate a PIN code"; ObjectID = "GfW-ah-8U1"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
21
"GfW-ah-8U1.title" = "2. Generer en PIN-kode";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
22 23

/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "1. Grab a device with the account you want to use"; ObjectID = "HcT-yD-KVo"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
24
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Hent en enhet med kontoen du ønsker å bruke";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
25

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
26
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "M4C-GY-B6t"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
27
"M4C-GY-B6t.title" = "Vent et øyeblikk…";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
28

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
29 30 31
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */
"Pcj-BY-tou.title" = "Avbryt";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
32
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
33
"U2K-fu-INc.title" = "Skriv inn ditt passord for din Ring-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
34

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
35
/* Class = "NSButtonCell"; title = "I'm ready"; ObjectID = "XN4-uc-BSt"; */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36
"XN4-uc-BSt.title" = "Jeg er klar";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
37 38 39

/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "t12-O0-kcf"; */
"t12-O0-kcf.title" = "Avbryt";