Localizable.strings 5.66 KB
Newer Older
1

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
2
"A network error occured during the export" = "Při vyvádění došlo k chybě sítě";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3 4 5 6 7

/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Přidat do kontaktů";

/* Text shown to the user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
8
"Alias : " = "Přezdívka:";
9

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
10
/* Error shown to the user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
11
"An error occured during the export" = "Při vyvádění došlo k chybě";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
12

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
13
/* Contextual menu entry */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
14
"Backup account" = "Zálohovat účet";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
15

16
/* Contextual menu action */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
17
"Call number" = "Volat číslo";
18 19

/* Open panel title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
20
"Choose a CA list" = "Vyberte seznam CA";
21 22

/* Open panel title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
23
"Choose a certificate" = "Vyberte certifikát";
24 25

/* Open panel title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
26
"Choose a directory" = "Vyberte adresář";
27 28

/* Open panel title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
29
"Choose a private key file" = "Vyberte soubor se soukromým klíčem";
30 31

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
32
"Choose CA" = "Vybrat CA";
33 34

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
35
"Choose directory" = "Vybrat adresář";
36 37

/* Contextual menu entry */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
38
"Choose file" = "Vybrat soubor";
39 40 41 42

/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Zkopírovat";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
43
/* Contextual menu action */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
44
"Copy name" = "Kopírovat název";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
45

46 47 48
/* Contextual menu action */
"Copy number" = "Zkopírovat číslo";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
49
/* Contextual menu entry */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
50
"Create RING Account" = "Vytvořit účet RING";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
51 52

/* Contextual menu entry */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
53
"Create SIP Account" = "Vytvořit účet SIP";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
54 55

/* Alert dialog title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
56
"Entered name not found" = "Zadaný název nenalezen";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
57 58

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
59
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Nepodařilo se přestěhovat váš účet. Můžete to zkusit ještě jednou stisknutím OK nebo svůj účet smazat.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
60 61

/* Text shown to user when an error occur at registration */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
62
"Failed to perform lookup" = "Vyhledávání selhalo";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
63

64
/* Incoming call from {Name} */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
65
"Incoming call from %@" = "Příchozí hovor od %@";
66

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
67
/* Alert dialo message */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
68
"Make sure you have at least one valid account" = "Ujistěte se, že máte alespoň jeden platný účet";
69 70

/* Message from {Name} */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
71
"Message from %@" = "Zpráva od  %@";
72

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
73
/* User label */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
74
"New SIP account" = "Nový účet SIP";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
75 76

/* Alert dialog title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
77
"No valid account available" = "Není dostupný žádný platný účet";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
78 79

/* Text show to the user when password didn't match */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
80
"Password and confirmation mismatch." = "Heslo a jeho potvrzení se neshodují";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
81 82

/* Indication for user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
83
"Password is too short" = "Heslo je příliš krátké";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
84 85 86 87

/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Hesla se neshodují";

88
/* Button label */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
89
"Pause" = "Pozastavit";
90 91

/* Button label */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
92
"Play" = "Přehrát";
93 94 95 96 97

/* Button Action */
"Refuse" = "Odmítnout";

/* Contextual menu entry */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
98
"Remove value" = "Odstranit hodnotu";
99 100

/* Show advice to user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
101
"Reopen account to see your hash" = "Znovuotevřít účet a podívat se na váš hash";
102

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
103
/* Contextual menu entry */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
104
"Restore account" = "Obnovit účet";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
105 106

/* Button title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
107 108 109 110
"Revise Input" = "Pozměnit vstup";

/* Text shown to the user */
"RingID : " = "RingID : ";
111 112

/* No comment provided by engineer. */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
113
"Share" = "Sdílet";
114 115

/* No comment provided by engineer. */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
116
"Text Actions" = "Textové činnosti";
117

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
118
/* Text shown to user when his username is available to be registered */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
119
"The entered username is available" = "Zadané uživatelské jméno je dostupné";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
120 121

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
122
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Zadané uživatelské jméno je neplatné. Musí obsahovat alespoň 3 znaky a skládat se pouze z malých písmen a číslic.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
123 124

/* Text shown to user when his username is already registered */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
125
"The entered username is not available" = "Zadané uživatelské jméno není dostupné";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
126 127 128 129 130

/* Text shown to the user */
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Následující účet musí emigrovat do nového formátu Ring účtů:";

/* Error shown to the user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
131
"The password you entered does not unlock this account" = "Vámi zadané heslo neodemkne tento účet";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
132 133

/* Alert dialog title */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
134
"The username you entered do not match a RingID on the network" = "Uživatelské jméno, jež jste zadal, neodpovídá RingID na síti";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
135 136

/* Title shown to user to concat with Pin */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
137
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "Pro dokončení tohoto postupu otevřete Ring na novém zařízení a vyberte volbu „Připojit toto zařízení k účtu“. Váš PIN zůstává platný 10 minut.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
138 139 140 141

/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "Pro pokračování v migraci musíte zvolit heslo pro váš účet. Toto heslo bude použito k zašifrování vašeho hlavního klíče. Bude požadováno pro přidávání nových zařízení k vašemu Ring účtu. Pokud nejste připraveni zvolit si heslo, můžete Ring zavřít a pokračovat v migraci později.";

142 143 144
/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Neznámý";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
145
/* Error shown to user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
146
"You have to migrate your account before exporting" = "Musíte převést svůj účet před vyvedením";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
147

Jenkins's avatar
Jenkins committed
148 149 150 151 152 153
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";

/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";