Localizable.strings 6.18 KB
Newer Older
1

Jenkins's avatar
Jenkins committed
2
"A network error occured during the export" = "Der opstod en netværksfejl under eksporteringen";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3

Jenkins's avatar
Jenkins committed
4 5 6
/* No password on this account text field placeholder */
"Account has no password" = "Account has no password";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
7
/* Contextual menu action */
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
8 9
"Add to contacts" = "Tilføj til kontakt";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
/* Contextual menu action */
"Place video call" = "Place video call";

/* Contextual menu action */
"Place audio call" = "Place audio call";

/* Contextual menu action */
"Clear conversation" = "Clear conversation";

/* Contextual menu action */
"Block contact" = "Block contact";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
22
/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
23
"Alias : " = "Alias:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
24

Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
25
/* Error shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
26
"An error occured during the export" = "Der opstod en fejl under eksport";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
27

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
28
/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
"Backup account" = "Sikkerhedskopiér konto";
30 31

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
32
"Call number" = "Ring til nummeret";
33

Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
/* File transfer canceled label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
"Canceled" = "Annulleret";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
36

37
/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
38
"Choose a CA list" = "Vælg en CA-liste";
39 40

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
41
"Choose a certificate" = "Vælg et certifikat";
42 43

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
44
"Choose a directory" = "Vælg en mappe";
45 46

/* Open panel title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47
"Choose a private key file" = "Vælg en privat nøglefil";
48 49

/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
50
"Choose CA" = "Vælg et CA";
51 52

/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
53
"Choose directory" = "Vælg mappe";
54 55

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
"Choose file" = "Vælg fil";
57

Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60
/* Contextual menu entry */
"Share screen" = "Share screen";

61
/* No comment provided by engineer. */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
62 63 64
"Copy" = "Kopiér";

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
65
"Copy name" = "Kopiér navn";
66 67

/* Contextual menu action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
68
"Copy number" = "Kopiér nummer";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
69 70

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
71
"Create RING Account" = "Opret RING-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
72 73

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
74
"Create SIP Account" = "Opret SIP-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
75

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77
/* File transfer failed label */
"Failed" = "Fejlede";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
78 79

/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
80
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Kunne ikke migrere din konto. Du kan prøve igen ved at trykke Ok eller slette din konto.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
81 82

/* Text shown to user when an error occur at registration */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
83
"Failed to perform lookup" = "Tjek mislykkedes";
84 85

/* Incoming call from {Name} */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
86
"Incoming call from %@" = "Indkommende opkald fra %@";
87 88

/* Message from {Name} */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
89
"Message from %@" = "Besked fra %@";
90

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
91
/* User label */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
92
"New SIP account" = "Ny SIP-konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
93

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94 95
/* Displayed as RingID when no accounts are available for selection */
"No account available" = "No account available";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
96

Jenkins's avatar
Jenkins committed
97 98 99
/* Allert message when no accounts are available */
"Navigate to preferences to create a new account" = "Navigate to preferences to create a new account";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
100
/* Text show to the user when password didn't match */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
101
"Password and confirmation mismatch." = "Adgangskode og bekræftelse er ikke ens.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
102 103

/* Indication for user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
104
"Password is too short" = "Adgangskoden er for kort";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
105 106

/* Indication for user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
107
"Passwords don't match" = "Adgangskoderne er ikke ens";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
108

109 110 111 112
/* Button label */
"Pause" = "Pause";

/* Button label */
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
113
"Play" = "Afspil";
114 115

/* Button Action */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
"Refuse" = "Afvis";
117 118

/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
119
"Remove value" = "Fjern værdi";
120 121

/* Show advice to user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
122
"Reopen account to see your hash" = "Genåbn konto for at se din hash";
123

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
124
/* Contextual menu entry */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
125
"Restore account" = "Gendan konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
126 127

/* Button title */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
128
"Revise Input" = "Revider Input";
129

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
130
/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
"RingID : " = "RingID:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
132

133
/* No comment provided by engineer. */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
134
"Share" = "Del";
135

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136 137 138
/* File transfer successful label */
"Success" = "Lykkedes";

139
/* No comment provided by engineer. */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
"Text Actions" = "Teksthandlinger";
141

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
142
/* Text shown to user when his username is available to be registered */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
143
"The entered username is available" = "Det indtastede brugernavn er tilgængeligt";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
144 145

/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
146
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Det indtastede brugernavn er ikke gyldigt. Det skal mindst bestå af 3 tegn og kun indeholde alfanumeriske tegn, i små bogstaver.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
147 148

/* Text shown to user when his username is already registered */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
149
"The entered username is not available" = "Det indtastede brugernavn er ikke tilgængeligt";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
150 151

/* Text shown to the user */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
152
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "De følgende konti skal migreres til det nye Ring-konto-format:";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
153 154

/* Error shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
155
"The password you entered does not unlock this account" = "Den adgangskode du har indtastet låser ikke op for denne konto";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
156 157

/* Title shown to user to concat with Pin */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
158
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "For at færdiggøre processen, skal du åbne Ring på den nye enhed og vælge funktionen \"Tilknyt denne enhed til en konto\". Din PIN er gyldig i 10 minutter.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
159 160

/* Text shown to the user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
161
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "For at fortsætte med migreringen, skal du vælge en adgangskode til kontoen. Denne adgangskode bruges til at kryptere din hovednøgle. Den skal bruges ved tilknytning af nye enheder til din Ring-konto. Hvis du ikke er klar til at vælge en adgangskode, kan du lukke Ring og fortsætte med migreringen senere.";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
162

163 164 165
/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Ukendt";

Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
166
/* Error shown to user */
Jenkins's avatar
Jenkins committed
167
"You have to migrate your account before exporting" = "Du skal migrere din konto før du kan eksportere";
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
168

Jenkins's avatar
Jenkins committed
169 170 171 172 173 174
/* Remove account alert title */
"Remove account" = "Remove account";

/* Remove account alert message */
"By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost." = "By clicking \"OK\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
175 176 177
/* export account button title */
"Select archive" = "Select archive";