MainMenu.strings 7.13 KB
Newer Older
1 2

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Bring All to Front"; ObjectID = "5"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
3
"5.title" = "Přenést vše do popředí";
4 5

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Window"; ObjectID = "19"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
6
"19.title" = "Okno";
7 8

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Minimize"; ObjectID = "23"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
9
"23.title" = "Zmenšit";
10 11

/* Class = "NSMenu"; title = "Window"; ObjectID = "24"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
12
"24.title" = "Okno";
13 14

/* Class = "NSMenu"; title = "AMainMenu"; ObjectID = "29"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
15
"29.title" = "Hlavní nabídka";
16

Jenkins's avatar
Jenkins committed
17 18
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Jami"; ObjectID = "56"; */
"56.title" = "Jami";
19

Jenkins's avatar
Jenkins committed
20 21
/* Class = "NSMenu"; title = "Jami"; ObjectID = "57"; */
"57.title" = "Jami";
22

Jenkins's avatar
Jenkins committed
23 24
/* Class = "NSMenuItem"; title = "About Jami"; ObjectID = "58"; */
"58.title" = "About Jami";
25 26

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
27
"129.title" = "Nastavení...";
28 29

/* Class = "NSMenu"; title = "Services"; ObjectID = "130"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
30
"130.title" = "Služby";
31 32

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Services"; ObjectID = "131"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
33
"131.title" = "Služby";
34

Jenkins's avatar
Jenkins committed
35 36
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Jami"; ObjectID = "134"; */
"134.title" = "Hide Jami";
37

Jenkins's avatar
Jenkins committed
38 39
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Quit Jami"; ObjectID = "136"; */
"136.title" = "Quit Jami";
40 41

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Others"; ObjectID = "145"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
42
"145.title" = "Skrýt ostatní";
43 44

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show All"; ObjectID = "150"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
45
"150.title" = "Ukázat vše";
46 47

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Stop Speaking"; ObjectID = "195"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
48
"195.title" = "Přestat mluvit";
49 50

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Start Speaking"; ObjectID = "196"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
51
"196.title" = "Začít mluvit";
52 53 54 55 56

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Copy"; ObjectID = "197"; */
"197.title" = "Zkopírovat";

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Select All"; ObjectID = "198"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
57
"198.title" = "Vybrat vše";
58 59

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Cut"; ObjectID = "199"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
60
"199.title" = "Vyjmout";
61 62

/* Class = "NSMenu"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "200"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
63
"200.title" = "Pravopis a mluvnice";
64 65

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Document Now"; ObjectID = "201"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
66
"201.title" = "Zkontrolovat dokument nyní";
67 68 69 70 71

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Delete"; ObjectID = "202"; */
"202.title" = "Zmazat";

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste"; ObjectID = "203"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
72
"203.title" = "Vložit";
73 74

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Spelling and Grammar"; ObjectID = "204"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
75
"204.title" = "Ukázat pravopis a mluvnici";
76 77

/* Class = "NSMenu"; title = "Edit"; ObjectID = "205"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
78
"205.title" = "Upravit";
79 80

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Undo"; ObjectID = "207"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
81
"207.title" = "Zpět";
82 83

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Next"; ObjectID = "208"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
84
"208.title" = "Najít další";
85 86

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find…"; ObjectID = "209"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
87
"209.title" = "Najít...";
88 89

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Jump to Selection"; ObjectID = "210"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
90
"210.title" = "Skočit na výběr";
91 92

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Speech"; ObjectID = "211"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
93
"211.title" = "Řeč";
94 95

/* Class = "NSMenu"; title = "Speech"; ObjectID = "212"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
96
"212.title" = "Řeč";
97 98

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find Previous"; ObjectID = "213"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
99
"213.title" = "Najít předchozí";
100 101

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Redo"; ObjectID = "215"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
102
"215.title" = "Znovu";
103 104

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Spelling and Grammar"; ObjectID = "216"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
105
"216.title" = "Pravopis a mluvnice";
106 107

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Edit"; ObjectID = "217"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
108
"217.title" = "Upravit";
109 110

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find"; ObjectID = "218"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
111
"218.title" = "Najít";
112 113

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Spelling While Typing"; ObjectID = "219"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
114
"219.title" = "Ověřovat pravopis při psaní";
115 116

/* Class = "NSMenu"; title = "Find"; ObjectID = "220"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
117
"220.title" = "Najít";
118 119

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Use Selection for Find"; ObjectID = "221"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
120
"221.title" = "Použít výběr pro hledání";
121 122

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Zoom"; ObjectID = "239"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
123
"239.title" = "Zvětšení";
124 125

/* Class = "NSMenuItem"; title = "View"; ObjectID = "295"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
126
"295.title" = "Pohled";
127 128

/* Class = "NSMenu"; title = "View"; ObjectID = "296"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
129
"296.title" = "Pohled";
130 131

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Toolbar"; ObjectID = "297"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
132
"297.title" = "Ukázat pruh s nástroji";
133 134

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Customize Toolbar…"; ObjectID = "298"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
135
"298.title" = "Přizpůsobit pruh s nástroji...";
136 137

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check Grammar With Spelling"; ObjectID = "346"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
138
"346.title" = "Ověřit mluvnici s pravopisem";
139 140

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Substitutions"; ObjectID = "348"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
141
"348.title" = "Nahrazení";
142 143

/* Class = "NSMenu"; title = "Substitutions"; ObjectID = "349"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
144
"349.title" = "Nahrazení";
145 146

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Copy/Paste"; ObjectID = "350"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
147
"350.title" = "Chytré kopírování/vkládání";
148 149

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Quotes"; ObjectID = "351"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
150
"351.title" = "Chytré uvozovky";
151 152

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Links"; ObjectID = "354"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
153
"354.title" = "Chytré odkazy";
154 155

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Transformations"; ObjectID = "450"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
156
"450.title" = "Proměny";
157 158

/* Class = "NSMenu"; title = "Transformations"; ObjectID = "451"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
159
"451.title" = "Proměny";
160 161

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Make Upper Case"; ObjectID = "452"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
162
"452.title" = "Udělat velká písmena";
163 164

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Correct Spelling Automatically"; ObjectID = "454"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
165
"454.title" = "Opravit pravopis automaticky";
166 167

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Substitutions"; ObjectID = "457"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
168
"457.title" = "Ukázat nahrazení";
169 170

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Dashes"; ObjectID = "460"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
171
"460.title" = "Chytré pomlčky";
172 173

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Text Replacement"; ObjectID = "462"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
174
"462.title" = "Nahrazení textu";
175 176

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Make Lower Case"; ObjectID = "465"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
177
"465.title" = "Udělat malá písmena";
178 179

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Capitalize"; ObjectID = "466"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
180
"466.title" = "Psát s velkým začátečním písmenem";
181 182

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste and Match Style"; ObjectID = "485"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
183
"485.title" = "Styl vkládání a shody";
184 185

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Help"; ObjectID = "490"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
186
"490.title" = "Nápověda";
187 188

/* Class = "NSMenu"; title = "Help"; ObjectID = "491"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
189
"491.title" = "Nápověda";
190

Jenkins's avatar
Jenkins committed
191 192
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Jami Help"; ObjectID = "492"; */
"492.title" = "Jami Help";
193 194

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find and Replace…"; ObjectID = "534"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
195
"534.title" = "Najít a nahradit...";
196 197

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Check for Update..."; ObjectID = "593"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
198
"593.title" = "Zkontrolovat aktualizace...";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
199 200

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show"; ObjectID = "12w-Fz-Scs"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
201
"12w-Fz-Scs.title" = "Ukázat";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
202 203

/* Class = "NSMenu"; title = "Show"; ObjectID = "1fJ-em-1ww"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
204
"1fJ-em-1ww.title" = "Ukázat";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
205 206

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show recent"; ObjectID = "GTY-d8-NBf"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
207
"GTY-d8-NBf.title" = "Ukázat nedávné";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
208 209

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show contacts"; ObjectID = "GU3-tt-2de"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
210
"GU3-tt-2de.title" = "Ukázat kontakty";
Guillaume Roguez's avatar
Guillaume Roguez committed
211 212

/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show call history"; ObjectID = "Oco-m7-LtS"; */
Alexandre Lision's avatar
Alexandre Lision committed
213
"Oco-m7-LtS.title" = "Ukázat historii volání";