Commit aa608991 authored by Kateryna Kostiuk's avatar Kateryna Kostiuk

iOS: update translations

Change-Id: I0995fbfcf64f480db2c4966f8298d83359628207
parent f8569bcb
......@@ -50,7 +50,7 @@
//Welcome Screen
"welcome.title" = "Welcome to Jami !";
"welcome.text" = "Jami is a free and universal communication platform which preserves the users' privacy and freedoms";
"welcome.linkDevice" = "Dieses Gerät mit einem Ring-Konto verknüpfen";
"welcome.linkDevice" = "Dieses Gerät mit einem bestehenden Konto verknüpfen";
"welcome.createAccount" = "Jami-Konto erstellen";
//Creation Profile Screen
......@@ -66,7 +66,7 @@
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your account";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Choose strong password you will remember to protect your Jami account.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "Benutzername";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Passwort";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Kennwort";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "Konto bestätigen";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "Mindestens 6 Zeichen";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "Passwörter stimmen nicht überein";
......@@ -84,7 +84,7 @@
//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Konto wird verknüpft";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Gerät verknüpfen";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "Passwort";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "Kennwort";
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Passwort eingeben";
"linkToAccount.pinLabel" = "PIN eingeben";
......@@ -166,8 +166,8 @@
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Link a new device";
"linkDevice.passwordError" = "Das eingegebene Passwort passt nicht zu diesem Konto";
"linkDevice.networkError" = "Ein Fehler trat während des Exports";
"linkDevice.defaultError" = "Ein Fehler trat während des Exports";
"linkDevice.networkError" = "Ein Netzwerk-Fehler trat während des Exports auf";
"linkDevice.defaultError" = "Ein Fehler trat während des Exports auf";
"linkDevice.explanationMessage" = "To complete the process, you need to open Jami on the new device and choose the option \"Link this device to an account.\" Your pin is valid for 10 minutes";
"linkDevice.hudMessage" = "Überprüfung...";
......
......@@ -31,19 +31,19 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Tegnap";
"smartlist.results" = "Keresési eredmény";
"smartlist.conversations" = "Beszélgetések";
"smartlist.conversations" = "Társalgások";
"smartlist.searching" = "Keresés…";
"smartlist.noResults" = "Nincs eredmény";
"smartlist.noConversation" = "No conversations";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Enter name...";
"smartlist.noConversation" = "Nincs társalgás";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Név megadása…";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Nincs hálózati csatlakozás";
"smartlist.cellularAccess" = "Győződjön meg róla, hogy a mobilhálózati hozzáférést a beállításai biztosítják";
//Conversation
"conversation.messagePlaceholder" = "Type your message...";
"conversation.messagePlaceholder" = "Üzenet írása…";
//Invitations
"invitations.noInvitations" = "No invitations";
"invitations.noInvitations" = "Nincs meghívás";
// Walkthrough
......@@ -104,19 +104,19 @@
"alerts.accountLinkedTitle" = "Fiók összekapcsolása…";
"alerts.dbFailedTitle" = "Hiba történt a Jami elindításakor";
"alerts.dbFailedMessage" = "Kérjük, hogy zárja be az alkalmazást és próbálja meg újra megnyitni";
"alerts.confirmBlockContact" = "Biztos, hogy letiltja ezt a kapcsolatot? A beszélgetések előzményei ezzel a kapcsolattal véglegesen törlődni fognak.";
"alerts.confirmBlockContact" = "Biztos, hogy letiltja ezt a kapcsolatot? A társalgás előzményei ezzel a kapcsolattal véglegesen törlődni fognak.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Kapcsolat letiltása";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Biztosan végleg akarja törölni ezt a beszélgetést?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Biztos, hogy törli akarja a beszélgetést ezzel a kapcsolattal?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Beszélgetés törlése";
"alerts.confirmClearConversation" = "Are you sure you want to clear the conversation with this contact?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Clear Conversation";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Biztosan végleg akarja törölni ezt a társalgást?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Biztos, hogy törli akarja a társalgást ezzel a kapcsolattal?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Társalgás törlése";
"alerts.confirmClearConversation" = "Biztos, hogy törli akarja a társalgást ezzel a kapcsolattal?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Társalgás törlése";
//Actions
"actions.blockAction" = "Letiltás";
"actions.deleteAction" = "Törlés";
"actions.cancelAction" = "Mégse";
"actions.clearAction" = "Clear";
"actions.clearAction" = "Törlés";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Bejövő hívás -tól/-től";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Elfogadás";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Figyelmen kívül hagy";
......@@ -161,7 +161,7 @@
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Csatlakoztasson másik eszközt";
//Block List Page
"blockListPage.noBlockedContacts" = "No blocked contacts";
"blockListPage.noBlockedContacts" = "Nincsenek letiltott kapcsolatok";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Csatlakoztasson egy új eszközt";
......@@ -177,7 +177,7 @@
"contactPage.sendMessage" = "Üzenet küldése";
"contactPage.clearConversation" = "Csevegések törlése";
"contactPage.blockContact" = "Kapcsolat letiltása";
"contactPage.removeConversation" = "Remove Conversation";
"contactPage.removeConversation" = "Társalgás törlése";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Szignál…";
......@@ -191,10 +191,10 @@
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Mégse";
//Notifications
"notifications.incomingCall" = "Incoming Call";
"notifications.missedCall" = "Missed Call";
"notifications.acceptCall" = "ACCEPT";
"notifications.refuseCall" = "REFUSE";
"notifications.incomingCall" = "Bejövő hívás";
"notifications.missedCall" = "Nem fogadott hívás";
"notifications.acceptCall" = "ELFOGADÁS";
"notifications.refuseCall" = "ELUTASÍTÁS";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Függőben levő…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Elutasítás";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Hívásátirányítás";
......
......@@ -34,16 +34,16 @@
"smartlist.conversations" = "Pokalbiai";
"smartlist.searching" = "Ieškoma...";
"smartlist.noResults" = "Jokių rezultatų";
"smartlist.noConversation" = "No conversations";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Enter name...";
"smartlist.noConversation" = "Pokalbių nėra";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Įveskite vardą...";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Nėra tinklo ryšio";
"smartlist.cellularAccess" = "Be sure cellular access is granted in your settings";
//Conversation
"conversation.messagePlaceholder" = "Type your message...";
"conversation.messagePlaceholder" = "Rašykite žinutę...";
//Invitations
"invitations.noInvitations" = "No invitations";
"invitations.noInvitations" = "Pakvietimų nėra";
// Walkthrough
......@@ -57,14 +57,14 @@
"createProfile.skipCreateProfile" = "Praleisti";
"createProfile.profileCreated" = "Kitas";
"createProfile.title" = "Personalise your profile";
"createProfile.enterNameLabel" = "Enter a display name";
"createProfile.enterNamePlaceholder" = "Enter name";
"createProfile.enterNameLabel" = "Įveskite rodomą vardą";
"createProfile.enterNamePlaceholder" = "Įveskite vardą";
"createProfile.subtitle" = "Your profile will be shared with your contacts. You can change it at any time.";
"createProfile.createYourAvatar" = "Create your avatar";
"createProfile.createYourAvatar" = "Susikurkite avatarą";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Susikurkite savo paskyrą";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Choose strong password you will remember to protect your Jami account.";
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Susikurkite paskyrą";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Pasirinkite stiprų slaptažodį, kurį prisiminsite, kad apsaugotumėte savo Jami paskyrą.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "Naudotojo vardas";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Slaptažodis";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "Patvirtinkite slaptažodį";
......@@ -76,8 +76,8 @@
"createAccount.loading" = "Įkeliama";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Pridedama paskyra";
"createAccount.RegisterAUsername" = "Register a username";
"createAccount.ChooseAPassword" = "Encrypt my account";
"createAccount.PasswordInformation" = "Choose a password to encrypt your local account. Don’t forget it or you will not be able to recover your account";
"createAccount.ChooseAPassword" = "Šifruoti mano paskyrą";
"createAccount.PasswordInformation" = "Pasirinkite slaptažodį, skirtą šifruoti jūsų vietinę paskyrą. Nepamirškite jo arba kitaip nebegalėsite atkurti savo paskyros";
"createAccount.EnableNotifications" = "Pranešimai";
"createAccount.Recommended" = "(Rekomenduojama)";
......@@ -95,7 +95,7 @@
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Account couldn't be found on the Jami network. Make sure it was exported on Jami from an existing device, and that provided credentials are correct.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Paskyra pridėta";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Nepavyksta prisijungti prie tinklo";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Could not add account because Jami couldn't connect to the distributed network. Check your device connectivity.";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Nepavyko pridėti paskyros, nes Jami nepavyko prisijungti prie paskirstytojo tinklo. Patikrinkite savo įrenginio ryšį.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Nežinoma klaida";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "Nepavyko sukurti paskyros.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Padaryti nuotrauką";
......@@ -109,14 +109,14 @@
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Ar tikrai norite visiems laikams ištrinti šį pokalbį?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Ar tikrai norite ištrinti pokalbį su šiuo kontaktu?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Ištrinti pokalbį";
"alerts.confirmClearConversation" = "Are you sure you want to clear the conversation with this contact?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Clear Conversation";
"alerts.confirmClearConversation" = "Ar tikrai norite išvalyti pokalbį su šiuo kontaktu?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Išvalyti pokalbį";
//Actions
"actions.blockAction" = "Užblokuoti";
"actions.deleteAction" = "Ištrinti";
"actions.cancelAction" = "Atsisakyti";
"actions.clearAction" = "Clear";
"actions.clearAction" = "Išvalyti";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Gaunamasis skambutis nuo ";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Priimti";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Nepaisyti";
......@@ -135,11 +135,11 @@
"accountPage.username" = "naudotojo vardas:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "naudotojo vardas: neregistruotas";
"accountPage.credentialsHeader" = "Išsamesnė paskyros informacija";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Proxy";
"accountPage.enableProxy" = "Įjungti įgaliotąjį serverį";
"accountPage.blockedContacts" = "Block List";
"accountPage.unblockContact" = "UNBLOCK";
"accountPage.unblockContact" = "ATBLOKUOTI";
"accountPage.proxyAddressAlert" = "Provide proxy address";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Proxy";
"accountPage.enableProxy" = "Įjungti įgaliotąjį serverį";
"accountPage.noProxyExplanationLabel" = "Your device won't receive notifications when proxy is disabled";
"accountPage.saveProxyAddress" = "Įrašyti";
"accountPage.proxyPaceholder" = "Įgaliotojo serverio adresas";
......@@ -161,7 +161,7 @@
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Susieti kitą įrenginį";
//Block List Page
"blockListPage.noBlockedContacts" = "No blocked contacts";
"blockListPage.noBlockedContacts" = "Užblokuotų kontaktų nėra";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Susieti naują įrenginį";
......@@ -177,7 +177,7 @@
"contactPage.sendMessage" = "Siųsti žinutę";
"contactPage.clearConversation" = "Išvalyti pokalbį";
"contactPage.blockContact" = "Užblokuoti kontaktą";
"contactPage.removeConversation" = "Remove Conversation";
"contactPage.removeConversation" = "Šalinti pokalbį";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Inicijuojama…";
......@@ -191,10 +191,10 @@
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Atsisakyti";
//Notifications
"notifications.incomingCall" = "Incoming Call";
"notifications.missedCall" = "Missed Call";
"notifications.acceptCall" = "ACCEPT";
"notifications.refuseCall" = "REFUSE";
"notifications.incomingCall" = "Gaunamasis skambutis";
"notifications.missedCall" = "Praleistas skambutis";
"notifications.acceptCall" = "ATSILIEPTI";
"notifications.refuseCall" = "ATMESTI";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Laukiama…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Atmesti";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
......
......@@ -65,7 +65,7 @@
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Stwórz konto";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Choose strong password you will remember to protect your Jami account.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "nazwa użytkownika";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "Nazwa użytkownika";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Hasło";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "Potwierdź hasło";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "minimum 6 znaków";
......@@ -114,7 +114,7 @@
//Actions
"actions.blockAction" = "Blokuj";
"actions.deleteAction" = "Usun";
"actions.deleteAction" = "Usuń";
"actions.cancelAction" = "Anuluj";
"actions.clearAction" = "Clear";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Incoming call from ";
......
......@@ -34,16 +34,16 @@
"smartlist.conversations" = "Biseda";
"smartlist.searching" = "Po kërkohet…";
"smartlist.noResults" = "S’ka përfundime";
"smartlist.noConversation" = "No conversations";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Enter name...";
"smartlist.noConversation" = "S’ka biseda";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Jepni emrin…";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Pa lidhje në rrjet";
"smartlist.cellularAccess" = "Sigurohuni qe te rregullimet tuaja i është dhënë hyrje te celulari";
//Conversation
"conversation.messagePlaceholder" = "Type your message...";
"conversation.messagePlaceholder" = "Shkruani mesazhin tuaj…";
//Invitations
"invitations.noInvitations" = "No invitations";
"invitations.noInvitations" = "S’ka ftesa";
// Walkthrough
......@@ -109,14 +109,14 @@
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet përgjithmonë kjo bisedë?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet biseda me këtë kontakt?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Fshije Bisedën";
"alerts.confirmClearConversation" = "Are you sure you want to clear the conversation with this contact?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Clear Conversation";
"alerts.confirmClearConversation" = "Jeni i sigurt se doni të fshihet biseda me këtë kontakt?";
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Pastroje Bisedën";
//Actions
"actions.blockAction" = "Bllokoje";
"actions.deleteAction" = "Fshije";
"actions.cancelAction" = "Anuloje";
"actions.clearAction" = "Clear";
"actions.clearAction" = "Pastroje";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Thirrje nga";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Pranoje";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Shpërfille";
......@@ -161,7 +161,7 @@
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Lidhni një pajisje tjetër";
//Block List Page
"blockListPage.noBlockedContacts" = "No blocked contacts";
"blockListPage.noBlockedContacts" = "S’ka kontakte të bllokuar";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Lidhni një pajisje të re";
......@@ -177,7 +177,7 @@
"contactPage.sendMessage" = "Dërgoni Mesazh";
"contactPage.clearConversation" = "Pastroje Bisedën";
"contactPage.blockContact" = "Bllokoje Kontaktin";
"contactPage.removeConversation" = "Remove Conversation";
"contactPage.removeConversation" = "Hiqe Bisedën";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Po gatitet…";
......@@ -191,10 +191,10 @@
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Anuloje";
//Notifications
"notifications.incomingCall" = "Incoming Call";
"notifications.missedCall" = "Missed Call";
"notifications.acceptCall" = "ACCEPT";
"notifications.refuseCall" = "REFUSE";
"notifications.incomingCall" = "Thirrje Ardhëse";
"notifications.missedCall" = "Thirrje të Humbura";
"notifications.acceptCall" = "PRANOJE";
"notifications.refuseCall" = "HIDHE POSHTË";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pezull…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Hidhe tej";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Po shpërngulet";
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment