Commit d49b1d16 authored by Jenkins's avatar Jenkins

l10n: automatic bump

Change-Id: I601ed051ae344fb3a27ac29b39e64cf93674a3d9
parent b0d3c4b2
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "حساب";
"global.ok" = "موافق";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "البارحة";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "مكالمة";
"calls.unknown" = "مجهول";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "يرنّ";
"calls.connecting" = "Connecting";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Акаунт";
"global.ok" = "Добре";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Вчера";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Обаждане";
"calls.unknown" = "Неизвестно";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Позвъняване";
"calls.connecting" = "Свързване";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Compte";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Trucada";
"calls.unknown" = "Desconegut";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Ringing";
"calls.connecting" = "Connectant";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Účet";
"global.ok" = "OK";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Včera";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Volat";
"calls.unknown" = "Neznámé";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Vyzvánění";
"calls.connecting" = "Spojování";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Konto";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "I går";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Ring op";
"calls.unknown" = "Ukendt";
"calls.incomingCallInfo" = "vil tale med dig";
"calls.calling" = "Placerer opkald...";
"calls.ringing" = "Ringer";
"calls.connecting" = "Forbinder";
"calls.callFinished" = "Opkald afsluttet";
//Account Page
......
 /*
* Copyright (C) 2017 Savoir-faire Linux Inc.
*
* Author: Silbino Gonçalves Matado <silbino.gmatado@savoirfairelinux.com>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
*/
// Global
"global.homeTabBarTitle" = "Hjem";
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Invitationer";
"global.meTabBarTitle" = "Konto";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "I går";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Samtaler";
"smartlist.searching" = "Søger...";
"smartlist.noResults" = "Ingen resultater";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Ingen netværksforbindelse";
"smartlist.cellularAccess" = "Kontroller at rettigheder til mobildata er givet i indstillinger";
// Walkthrough
//Welcome Screen
"welcome.title" = "Velkommen til Ring";
"welcome.text" = "Ring er en gratis og universel kommunikationsplatform som respekterer sine brugeres frihed og privatliv";
"welcome.linkDevice" = "Tilknyt denne enhed til en konto";
"welcome.createAccount" = "Opret en Ring-konto";
//Creation Profile Screen
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Næste";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Opret din Ring-konto";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Vælg stærkt kodeord som du kan huske til at beskytte din Ring-konto.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "brugernavn";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "adgangskode";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "bekræft kodeord";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "Mindst 6 tegn";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "kodeordene stemmer ikke overens";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "undersøger brugernavnets tilgængelighed";
"createAccount.invalidUsername" = "ugyldigt brugernavn";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "brugernavn er allerede anvendt";
"createAccount.loading" = "Indlæser";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Tilføjer konto";
//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Konto-tilknytning";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Tilknyt enhed";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "adgangskode";
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Indtast kodeord";
"linkToAccount.pinLabel" = "Indtast PIN-kode";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "For at generere PIN-koden skal du gå til Kontoadministration på den enhed som indeholder kontoen du ønsker at tilknytte. Under enhedsindstillinger vælg \"Tilknyt en anden enhed til denne konto\". Dette vil generere den nødvendige PIN-kode der skal indtastes i denne formular. PIN-koden er kun gyldig i 10 minutter. ";
//Alerts
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Kan ikke finde konto";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Kontoen kunne ikke findes på Ring-netværket. Sikr dig at den er blevet eksporteret fra en eksisterende enhed og at de angivne login-detaljer er korrekte.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Konto tilføjet";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Kan ikke forbinde til netværket";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Kunne ikke tilføje konto fordi Ring ikke kunne forbinde til det distribuerede netværk. Kontroller din enheds netværksadgang.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Ukendt fejl";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "Kontoen kunne ikke oprettes.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Tag billede";
"alerts.profileUploadPhoto" = "Upload foto";
"alerts.profileCancelPhoto" = "Annuller";
"alerts.accountLinkedTitle" = "Tilknytter konto";
"alerts.dbFailedTitle" = "En fejl opstod under start af Ring";
"alerts.dbFailedMessage" = "Luk venligst applikationen og prøv at starte den igen";
"alerts.confirmBlockContact" = "Er du sikker på at du vil blokere denne kontakt? Samtalehistorikken med denne bruger vil også blive permanent slettet.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Bloker kontakt";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Er du sikker på at du vil slette denne samtale permanent?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Er du sikker på at du vil slette samtalen med denne bruger?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Slet samtale";
//Actions
"actions.blockAction" = "Blokér";
"actions.deleteAction" = "Slet";
"actions.cancelAction" = "Annuller";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Indgående opkald fra";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Accepter";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Afvis";
//Calls
"calls.callItemTitle" = "Ring op";
"calls.unknown" = "Ukendt";
"calls.incomingCallInfo" = "vil tale med dig";
"calls.ringing" = "Ringer";
"calls.connecting" = "Forbinder";
"calls.callFinished" = "Opkald afsluttet";
//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Enheder";
"accountPage.settingsHeader" = "Indstillinger";
"accountPage.username" = "brugernavn:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "brugernavn: ikke registreret";
"accountPage.credentialsHeader" = "Kontodetaljer";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Proxy";
"accountPage.blockedContacts" = "Blokeringsliste";
"accountPage.unblockContact" = "UBLOKER";
"accountPage.proxyAddressAlert" = "Provide proxy address";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Proxy";
"accountPage.noProxyExplanationLabel" = "Your device won't receive notifications when proxy is disabled";
"accountPage.saveProxyAddress" = "Gem";
"accountPage.proxyPaceholder" = "Proxy address";
"accountPage.enableNotifications" = "Aktivér beskeder";
"accountPage.proxyDisabledAlertTitle" = "Proxy Server Disabled";
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "In order to receive notifications, please enable proxy";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Tilknyt en ny enhed";
"linkDevice.passwordError" = "Den adgangskode du har indtastet låser ikke op for denne konto";
"linkDevice.networkError" = "Der opstod en netværksfejl under eksporteringen";
"linkDevice.defaultError" = "Der opstod en fejl under eksport";
"linkDevice.explanationMessage" = "For at afslutte processen skal du starte Ring på den nye enhed og vælge \"Tilknyt denne enhed til en konto\". PIN-koden er gyldig i 10 minutter.";
"linkDevice.hudMessage" = "Verificerer";
//Contact Page
"contactPage.startAudioCall" = "Start audio-opkald";
"contactPage.startVideoCall" = "Start video-opkald";
"contactPage.sendMessage" = "Send besked";
"contactPage.clearConversation" = "Ryd chat";
"contactPage.blockContact" = "Bloker kontakt";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Initialiserer...";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Fejl";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Under oprettelse...";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Afvis";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Overfører";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Annulleret";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Afsluttet";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Accepter";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Annuller";
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Konto";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Gestern";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Anrufen";
"calls.unknown" = "Unbekannt";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Klingeln";
"calls.connecting" = "Verbinden";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Konto";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Gestern";
"smartlist.results" = "Suchergebnis";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Anruf";
"calls.unknown" = "Unbekannt";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Klingelt";
"calls.connecting" = "Verbindet";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Λογαριασμός";
"global.ok" = "Εντάξει";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Χθες";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Κλήση";
"calls.unknown" = "Άγνωστοι";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Κουδουνίζει";
"calls.connecting" = "Συνδέεται";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Konto";
"global.ok" = "Okej";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Hieraŭ";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Voko";
"calls.unknown" = "Nekonata";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Sonoriĝanta";
"calls.connecting" = "Connecting";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Cuenta";
"global.ok" = "Aceptar";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Ayer";
"smartlist.results" = "Resultado de búsqueda";
......@@ -60,20 +64,20 @@
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Agregando cuenta";
//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Account linking";
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Asociación de la cuenta";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Vincular dispositivo";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "contraseña";
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Introducir contraseña";
"linkToAccount.pinLabel" = "Ingresa tu PIN";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "To generate the PIN code, go to the account managment settings on device that contain account you want to use. In devices settings Select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes.";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "Para generar el código PIN, vaya a la configuración de la cuenta en el dispositivo que contiene la cuenta que dese utilizar y seleccione \"Conectar otro dispositivo a esta cuenta\". Recibirá el PIN necesario para completar este formulario. Este será válido durante 10 minutos.";
//Alerts
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Error al encontrar la cuenta";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "La cuenta no se pudo encontrar en la red de Ring. Asegúrese de que se haya exportado en Ring desde un dispositivo existente, y que las credenciales proporcionadas son correctas.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Cuenta agregada";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Error al conectarse a la red";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Could not add account because Ring couldn't connect to the distributed network. Check your device connectivity.";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "No se pudo añadir la cuenta porque Ring no puede conectar con la red distribuida. Compruebe la conectividad del dispositivo.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Error desconocido";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "La cuenta no pudo ser creada.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Sacar una foto";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Llamar";
"calls.unknown" = "Desconocido";
"calls.incomingCallInfo" = "quiere hablar contigo";
"calls.calling" = "Llamando...";
"calls.ringing" = "Sonando";
"calls.connecting" = "Conectando";
"calls.callFinished" = "Llamada finalizada";
//Account Page
......@@ -119,14 +124,14 @@
"accountPage.proxyPaceholder" = "Dirección proxy";
"accountPage.enableNotifications" = "Habilitar Notificaciones";
"accountPage.proxyDisabledAlertTitle" = "Servidor proxy deshabilitado";
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "In order to receive notifications, please enable proxy";
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "Habilite la proxy para recibir notificaciones.";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Vincular un nuevo dispositivo";
"linkDevice.passwordError" = "La contraseña ingresada no puede desbloquear esta cuenta";
"linkDevice.networkError" = "Ocurrió un error durante la exportación";
"linkDevice.defaultError" = "Ocurrió un error durante la exportación";
"linkDevice.explanationMessage" = "To complete the process, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account.\" Your pin is valid for 10 minutes";
"linkDevice.explanationMessage" = "Para completar el proceso, abra Ring en el nuevo dispositivo y seleccione la opción \"Conectar el dispositivo a una cuenta\". Su PIN será válido durante 10 minutos. ";
"linkDevice.hudMessage" = "Verificando";
//Contact Page
......@@ -139,11 +144,11 @@
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Inicializando…";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Error";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pending…";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "En espera...";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "No aceptar";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transfiriendo";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Cancelado";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Complete";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Completado";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Aceptar";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Cancelar";
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Cuenta";
"global.ok" = "Okay";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Ayer";
"smartlist.results" = "Resultados de la Búsqueda";
......@@ -100,7 +104,8 @@
"calls.callItemTitle" = "Llamar";
"calls.unknown" = "Desconocido";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.ringing" = "Sonando";
"calls.connecting" = "Conectando";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
......
 /*
* Copyright (C) 2017 Savoir-faire Linux Inc.
*
* Author: Silbino Gonçalves Matado <silbino.gmatado@savoirfairelinux.com>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
*/
// Global
"global.homeTabBarTitle" = "Home";
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Invitations";
"global.meTabBarTitle" = "Account";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "No network connectivity";
"smartlist.cellularAccess" = "Be sure cellular access is granted in your settings";
// Walkthrough
//Welcome Screen
"welcome.title" = "Welcome to Ring";
"welcome.text" = "Ring is a free and universal communication platform which preserves the users' privacy and freedoms";
"welcome.linkDevice" = "Link this device to an account";
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Next";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Choose strong password you will remember to protect your Ring account.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "username";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "password";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "confirm password";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "6 characters minimum";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "passwords do not match";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "looking for username availability";
"createAccount.invalidUsername" = "invalid username";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "username already taken";
"createAccount.loading" = "Loading";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Adding account";
//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Account linking";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Link device";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "password";
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Enter Password";
"linkToAccount.pinLabel" = "Enter PIN";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "To generate the PIN code, go to the account managment settings on device that contain account you want to use. In devices settings Select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes.";
//Alerts
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Can't find account";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Account couldn't be found on the Ring network. Make sure it was exported on Ring from an existing device, and that provided credentials are correct.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Account Added";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Can't connect to the network";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Could not add account because Ring couldn't connect to the distributed network. Check your device connectivity.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Unknown error";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "The account couldn't be created.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Take photo";
"alerts.profileUploadPhoto" = "Upload photo";
"alerts.profileCancelPhoto" = "Cancel";
"alerts.accountLinkedTitle" = "Linking account";
"alerts.dbFailedTitle" = "An error happned when launching Ring";
"alerts.dbFailedMessage" = "Please close application and try to open it again";
"alerts.confirmBlockContact" = "Are you sure you want to block this contact? The conversation history with this contact will also be deleted permanently.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Block Contact";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Are you sure you want to delete this conversation permanently?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Are you sure you want to delete the conversation with this contact?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Delete Conversation";
//Actions
"actions.blockAction" = "Block";
"actions.deleteAction" = "Delete";
"actions.cancelAction" = "Cancel";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Incoming call from ";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Accept";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Ignore";
//Calls
"calls.callItemTitle" = "Call";
"calls.unknown" = "Unknown";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.ringing" = "Heliseb";
"calls.connecting" = "Ühendab";
"calls.callFinished" = "Call finished";
//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Devices";
"accountPage.settingsHeader" = "Settings";
"accountPage.username" = "username:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "username: not registered";
"accountPage.credentialsHeader" = "Account Details";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Proxy";
"accountPage.blockedContacts" = "Block List";
"accountPage.unblockContact" = "UNBLOCK";
"accountPage.proxyAddressAlert" = "Provide proxy address";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Proxy";
"accountPage.noProxyExplanationLabel" = "Your device won't receive notifications when proxy is disabled";
"accountPage.saveProxyAddress" = "Save";
"accountPage.proxyPaceholder" = "Proxy address";
"accountPage.enableNotifications" = "Enable Notifications";
"accountPage.proxyDisabledAlertTitle" = "Proxy Server Disabled";
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "In order to receive notifications, please enable proxy";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Link a new device";
"linkDevice.passwordError" = "The password you entered does not unlock this account";
"linkDevice.networkError" = "A network error occured during the export";
"linkDevice.defaultError" = "An error occured during the export";
"linkDevice.explanationMessage" = "To complete the process, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account.\" Your pin is valid for 10 minutes";
"linkDevice.hudMessage" = "Verifying";
//Contact Page
"contactPage.startAudioCall" = "Start Audio Call";
"contactPage.startVideoCall" = "Start Video Call";
"contactPage.sendMessage" = "Send Message";
"contactPage.clearConversation" = "Clear Chat";
"contactPage.blockContact" = "Block Contact";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Initializing…";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Error";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pending…";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Refuse";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Canceled";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Complete";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Accept";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Cancel";
......@@ -24,6 +24,10 @@
"global.meTabBarTitle" = "Kontua";
"global.ok" = "Ok";
// Scan
"scan.badQrCode" = "Bad QR code";
"scan.search" = "Searching…";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.results" = "Search Result";
......@@ -100,7 +104,8 @@