Commit 274339e5 authored by Kateryna Kostiuk's avatar Kateryna Kostiuk

ios: update translations

Change-Id: I79fab993a5dd892df1e8137fa00480f97857526e
parent b4cec85c
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "البارحة";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "محادثات";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "التالي";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "التالي";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Вчера";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Разговори";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Създаване на акаунт за Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Напред";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Напред";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Създаване на акаунт в Ring";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Converses";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Crea un compte al Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Endavant";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Endavant";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Včera";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Konverzace";
"smartlist.searching" = "Hledá se...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Vytvořit účet Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Další";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Další";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Vytvořit účet Ring";
......
......@@ -20,123 +20,122 @@
// Global
"global.homeTabBarTitle" = "Hjem";
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Invitations";
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Invitationer";
"global.meTabBarTitle" = "Konto";
"global.ok" = "Ok";
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "I går";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Samtaler";
"smartlist.searching" = "Søger...";
"smartlist.noResults" = "No results";
"smartlist.noResults" = "Ingen resultater";
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Ingen netværksforbindelse";
"smartlist.cellularAccess" = "Be sure cellular access is granted in your settings";
"smartlist.cellularAccess" = "Kontroller at rettigheder til mobildata er givet i indstillinger";
// Walkthrough
//Welcome Screen
"welcome.title" = "Velkommen til Ring";
"welcome.text" = "Ring is a free and universal communication platform which preserves the users' privacy and freedoms";
"welcome.text" = "Ring er en gratis og universel kommunikationsplatform som respekterer sine brugeres frihed og privatliv";
"welcome.linkDevice" = "Tilknyt denne enhed til en konto";
"welcome.createAccount" = "Opret en Ring-konto";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Næste";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Næste";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Opret din Ring-konto";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Choose strong password you will remember to protect your Ring account.";
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Vælg stærkt kodeord som du kan huske til at beskytte din Ring-konto.";
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "brugernavn";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "adgangskode";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "confirm password";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "bekræft kodeord";
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "Mindst 6 tegn";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "passwords do not match";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "looking for username availability";
"createAccount.invalidUsername" = "invalid username";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "username already taken";
"createAccount.loading" = "Loading";
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "kodeordene stemmer ikke overens";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "undersøger brugernavnets tilgængelighed";
"createAccount.invalidUsername" = "ugyldigt brugernavn";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "brugernavn er allerede anvendt";
"createAccount.loading" = "Indlæser";
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Tilføjer konto";
//Link To Account form
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Account linking";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Link device";
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Konto-tilknytning";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Tilknyt enhed";
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "adgangskode";
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Enter Password";
"linkToAccount.passwordLabel" = "Indtast kodeord";
"linkToAccount.pinLabel" = "Indtast PIN-kode";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "To generate the PIN code, go to the account managment settings on device that contain account you want to use. In devices settings Select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes.";
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "For at generere PIN-koden skal du gå til Kontoadministration på den enhed som indeholder kontoen du ønsker at tilknytte. Under enhedsindstillinger vælg \"Tilknyt en anden enhed til denne konto\". Dette vil generere den nødvendige PIN-kode der skal indtastes i denne formular. PIN-koden er kun gyldig i 10 minutter. ";
//Alerts
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Kan ikke finde konto";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Account couldn't be found on the Ring network. Make sure it was exported on Ring from an existing device, and that provided credentials are correct.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Account Added";
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Kontoen kunne ikke findes på Ring-netværket. Sikr dig at den er blevet eksporteret fra en eksisterende enhed og at de angivne login-detaljer er korrekte.";
"alerts.accountAddedTitle" = "Konto tilføjet";
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Kan ikke forbinde til netværket";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Could not add account because Ring couldn't connect to the distributed network. Check your device connectivity.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Unknown error";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "The account couldn't be created.";
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Kunne ikke tilføje konto fordi Ring ikke kunne forbinde til det distribuerede netrk. Kontroller din enheds netværksadgang.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Ukendt fejl";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "Kontoen kunne ikke oprettes.";
"alerts.profileTakePhoto" = "Tag billede";
"alerts.profileUploadPhoto" = "Upload photo";
"alerts.profileUploadPhoto" = "Upload foto";
"alerts.profileCancelPhoto" = "Annuller";
"alerts.accountLinkedTitle" = "Linking account";
"alerts.dbFailedTitle" = "An error happned when launching Ring";
"alerts.dbFailedMessage" = "Please close application and try to open it again";
"alerts.confirmBlockContact" = "Are you sure you want to block this contact? The conversation history with this contact will also be deleted permanently.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Block Contact";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Are you sure you want to delete this conversation permanently?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Are you sure you want to delete the conversation with this contact?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Delete Conversation";
"alerts.accountLinkedTitle" = "Tilknytter konto";
"alerts.dbFailedTitle" = "En fejl opstod under start af Ring";
"alerts.dbFailedMessage" = "Luk venligst applikationen og prøv at starte den igen";
"alerts.confirmBlockContact" = "Er du sikker på at du vil blokere denne kontakt? Samtalehistorikken med denne bruger vil også blive permanent slettet.";
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Bloker kontakt";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Er du sikker på at du vil slette denne samtale permanent?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Er du sikker på at du vil slette samtalen med denne bruger?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Slet samtale";
//Actions
"actions.blockAction" = "Blokér";
"actions.deleteAction" = "Slet";
"actions.cancelAction" = "Annuller";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Incoming call from ";
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Indgående opkald fra";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Accepter";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Afvis";
//Calls
"calls.callItemTitle" = "Ring op";
"calls.unknown" = "Ukendt";
"calls.incomingCallInfo" = "wants to talk to you";
"calls.calling" = "Calling...";
"calls.callFinished" = "Call finished";
"calls.incomingCallInfo" = "vil tale med dig";
"calls.calling" = "Placerer opkald...";
"calls.callFinished" = "Opkald afsluttet";
//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Enheder";
"accountPage.settingsHeader" = "Indstillinger";
"accountPage.username" = "username:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "username: not registered";
"accountPage.credentialsHeader" = "Account Details";
"accountPage.enableProxy" = "Enable Push Notifications";
"accountPage.blockedContacts" = "Block List";
"accountPage.unblockContact" = "UNBLOCK";
"accountPage.username" = "brugernavn:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "brugernavn: ikke registreret";
"accountPage.credentialsHeader" = "Kontodetaljer";
"accountPage.enableProxy" = "Aktiver push-notifikationer";
"accountPage.blockedContacts" = "Blokeringsliste";
"accountPage.unblockContact" = "UBLOKER";
//Link New Device
"linkDevice.title" = "Link a new device";
"linkDevice.title" = "Tilknyt en ny enhed";
"linkDevice.passwordError" = "Den adgangskode du har indtastet låser ikke op for denne konto";
"linkDevice.networkError" = "Der opstod en netværksfejl under eksporteringen";
"linkDevice.defaultError" = "Der opstod en fejl under eksport";
"linkDevice.explanationMessage" = "To complete the process, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account.\" Your pin is valid for 10 minutes";
"linkDevice.hudMessage" = "Verifying";
"linkDevice.explanationMessage" = "For at afslutte processen skal du starte Ring på den nye enhed og vælge \"Tilknyt denne enhed til en konto\". PIN-koden er gyldig i 10 minutter.";
"linkDevice.hudMessage" = "Verificerer";
//Contact Page
"contactPage.startAudioCall" = "Start Audio Call";
"contactPage.startVideoCall" = "Start Video Call";
"contactPage.sendMessage" = "Send Message";
"contactPage.clearConversation" = "Clear Chat";
"contactPage.blockContact" = "Block Contact";
"contactPage.startAudioCall" = "Start audio-opkald";
"contactPage.startVideoCall" = "Start video-opkald";
"contactPage.sendMessage" = "Send besked";
"contactPage.clearConversation" = "Ryd chat";
"contactPage.blockContact" = "Bloker kontakt";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Initializing…";
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Initialiserer...";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Fejl";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pending…";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Under oprettelse...";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Afvis";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Canceled";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Complete";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Overfører";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Annulleret";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Afsluttet";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Accepter";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Annuller";
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Gestern";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Ring-Konto erstellen";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Weiter";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Weiter";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Gestern";
"smartlist.userFound" = "Benutzer gefunden";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Unterhaltungen";
"smartlist.searching" = "Suchen...";
"smartlist.noResults" = "Keine Ergebnisse";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Ein Ring-Konto erstellen";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Überspringen, um ein Konto zu erstellen";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Weiter";
"createProfile.linkDevice" = "Überspringen, um ein Gerät zu verbinden";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Weiter";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Erstellen Sie Ihr Ring-Konto";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Χθες";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Συνομιλίες";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Δημιουργία λογαριασμού Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Επόμενο";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Επόμενο";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Hieraŭ";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Konversacioj";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Krei Ring konton";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Sekva";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Sekva";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Ayer";
"smartlist.userFound" = "Usuario encontrado";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversaciones";
"smartlist.searching" = "Buscando...";
"smartlist.noResults" = "Sin resultados";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Crear una cuenta en Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Saltar a Crear Cuenta";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Siguiente";
"createProfile.linkDevice" = "Saltar a Vincular Dispositivo";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Siguiente";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Crear tu cuenta Ring";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Next";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Next";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "دیروز";
"smartlist.userFound" = "کاربر پیدا شد";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "ساخت یک حساب رینگ";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "بعدی";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "بعدی";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "حساب کاربری رینگ خود را بسازید";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Eilen";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Keskustelu";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Luo Ring tunnus";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Seuraava";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Seuraava";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Next";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Next";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Hier";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "En cours de recherche ...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Créer un compte Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Suivant";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Suivant";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Créer votre compte Ring";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Next";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Next";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversation";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Créer un compte Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Suivant";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Suivant";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Hier";
"smartlist.userFound" = "Utilisateur trouvé";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Recherche de disponibilité...";
"smartlist.noResults" = "Aucun résultat";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Créer un compte Ring";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Sautez l'étape pour créer un compte";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Suivant";
"createProfile.linkDevice" = "Sautez l'étape pour associer un appareil";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Suivant";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Créer votre compte Ring";
......@@ -107,9 +106,9 @@
//Account Page
"accountPage.devicesListHeader" = "Appareils";
"accountPage.settingsHeader" = "Paramètres";
"accountPage.username" = "username:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "username: not registered";
"accountPage.credentialsHeader" = "Account Details";
"accountPage.username" = "nom d'utilisateur :";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "Le nom d'utilisateur n'est pas enregist";
"accountPage.credentialsHeader" = "Détails du compte";
"accountPage.enableProxy" = "Activer les notifications de type pousser";
"accountPage.blockedContacts" = "Liste des utilisateurs bloqués";
"accountPage.unblockContact" = "Débloquer";
......@@ -130,13 +129,13 @@
"contactPage.blockContact" = "Bloquer ce contact";
//DataTransfer
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Initializing…";
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Initialisation ...";
"dataTransfer.readableStatusError" = "Erreur";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Pending…";
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "En attente ...";
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Refuser";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transferring";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Canceled";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Complete";
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Transfert en cours";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "Annulé";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Terminé";
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Accepter";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "Annuler";
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "אתמול";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "דיונים";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "קדימה";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "קדימה";
//Create Account form
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Create your Ring account";
......
......@@ -26,7 +26,7 @@
// Smartlist
"smartlist.yesterday" = "Yesterday";
"smartlist.userFound" = "User found";
"smartlist.results" = "Search Result";
"smartlist.conversations" = "Conversations";
"smartlist.searching" = "Searching...";
"smartlist.noResults" = "No results";
......@@ -42,9 +42,8 @@
"welcome.createAccount" = "Create a Ring account";
//Creation Profile Screen
"createProfile.createAccount" = "Skip to Create Account";
"createProfile.createAccountWithProfile" = "Next";
"createProfile.linkDevice" = "Skip to Link Device";
"createProfile.skipCreateProfile" = "Skip";
"createProfile.profileCreated" = "Next";