Localizable.strings 12.3 KB
Newer Older
1
 /*
Sébastien Blin's avatar
Sébastien Blin committed
2
 * Copyright (C) 2017-2019 Savoir-faire Linux Inc.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
 *
 * Author: Silbino Gonçalves Matado <silbino.gmatado@savoirfairelinux.com>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
 */

// Global
22
"global.homeTabBarTitle" = "Ev";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
23
"global.contactRequestsTabBarTitle" = "Davetiyeler";
24 25
"global.meTabBarTitle" = "Hesap";
"global.ok" = "Tamam";
26

Jenkins's avatar
Jenkins committed
27
// Scan
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
28 29
"scan.badQrCode" = "Bozuk QR kod";
"scan.search" = "Arıyor...";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30

31
// Smartlist
32
"smartlist.yesterday" = "Dün";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
33
"smartlist.results" = "Arama Sonucu";
34 35
"smartlist.conversations" = "Konuşmalar";
"smartlist.searching" = "Arama yapılıyor...";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
36 37 38
"smartlist.noResults" = "Sonuç yok";
"smartlist.noConversation" = "Konuşma yok";
"smartlist.searchBarPlaceholder" = "Ad girin...";
39
"smartlist.noNetworkConnectivity" = "Ağ bağlantısı yok";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
40
"smartlist.cellularAccess" = "Ayarlarınızda hücresel erişim izni olduğundan emin olun.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
41 42 43 44
"smartlist.accountsTitle" = "Hesaplar";
"smartlist.addAccountButton" = "+ Hesap Ekle";
"smartlist.noNumber" = "Seçilen kişinin numarası yok";
"smartlist.selectOneNumber" = "Numaralardan birini seçin";
45

Jenkins's avatar
Jenkins committed
46
//Conversation
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
47
"conversation.messagePlaceholder" = "İletinizi yazın...";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
48 49

//Invitations
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
50
"invitations.noInvitations" = "Davetiye yok";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
51

52 53 54
// Walkthrough

//Welcome Screen
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
55
"welcome.title" = "Jami'ye Hoşgeldiniz !";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
56
"welcome.text" = "Jami kullanıcılarının gizlilik ve özgürlüklerini sağlayan evrensel ve ücretsiz bir platformdur.";
57
"welcome.linkDevice" = "Bu aygıtı bir hesaba bağla";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
58
"welcome.createAccount" = "Bir Jami hesabı oluştur";
59 60

//Creation Profile Screen
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
61
"createProfile.skipCreateProfile" = "Atla";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
62
"createProfile.profileCreated" = "İleri";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
63 64 65
"createProfile.title" = "Profilinizi kişiselleştirin";
"createProfile.enterNameLabel" = "Görünecek adı girin";
"createProfile.enterNamePlaceholder" = "Ad girin";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
66
"createProfile.subtitle" = "Profiliniz kişilerinizle paylaşılacak. İstediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
67
"createProfile.createYourAvatar" = "Avatarınızı oluşturun";
68 69

//Create Account form
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
70
"createAccount.createAccountFormTitle" = "Hesabınızı oluşturun";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
71
"createAccount.chooseStrongPassword" = "Jami hesabınızı korumak için anımsayacağınız güçlü bir şifre seçin.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
72 73 74
"createAccount.enterNewUsernamePlaceholder" = "Kullanıcı adı";
"createAccount.newPasswordPlaceholder" = "Parola";
"createAccount.repeatPasswordPlaceholder" = "Parolayı onayla";
75
"createAccount.passwordCharactersNumberError" = "En az 6 karakter";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
76 77 78 79 80
"createAccount.passwordNotMatchingError" = "Parolalar eşleşmedi";
"createAccount.lookingForUsernameAvailability" = "kullanılabilirliğine bakılıyor...";
"createAccount.invalidUsername" = "geçersiz kullanıcı adı";
"createAccount.usernameAlreadyTaken" = "kullanıcı adı önceden alınmış";
"createAccount.loading" = "Yükleniyor";
81
"createAccount.waitCreateAccountTitle" = "Hesap ekleniyor";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
82 83
"createAccount.RegisterAUsername" = "Bir kullanıcı adı kaydedin";
"createAccount.ChooseAPassword" = "Hesabımı şifrele";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
84
"createAccount.PasswordInformation" = "Yerel hesabınızı şifrelemek için bir parola seçin. Parolayı unutmayın yoksa hesabınızı kurtaramazsınız";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
85 86
"createAccount.EnableNotifications" = "Bildirimler";
"createAccount.Recommended" = "(Önerilen)";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
87 88
"createAccount.UsernameNotRegisteredTitle" = "Ağ hatası";
"createAccount.UsernameNotRegisteredMessage" = "Account was created but username was not registered";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
89 90
"createAccount.timeoutTitle" = "Hesap Oluşturuldu";
"createAccount.timeoutMessage" = "Kullanıcı adı kaydı sürüyor... Birkaç dakika alabilir.";
91 92

//Link To Account form
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
93 94
"linkToAccount.waitLinkToAccountTitle" = "Hesap bağlantısı";
"linkToAccount.linkButtonTitle" = "Aygıt bağla";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
95
"linkToAccount.passwordPlaceholder" = "Parola";
96
"linkToAccount.pinPlaceholder" = "PIN";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
97
"linkToAccount.passwordLabel" = "Parola Girin";
98
"linkToAccount.pinLabel" = "PIN'i gir";
99 100 101
"linkToAccount.explanationPinMessage" = "To generate the PIN code, go to the account managment settings on device that contain account you want to use. In devices settings Select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes.";

//Alerts
102
"alerts.accountCannotBeFoundTitle" = "Hesap bulunamadı";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
103
"alerts.accountCannotBeFoundMessage" = "Hesap Jami ağı üzerinde bulunamadı. Var olan bir aygıttan, Jami üzerinde dışa aktarıldığından ve sağladığı bilgilerin doğru olduğundan emin olun.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
104
"alerts.accountAddedTitle" = "Hesap Eklendi";
105
"alerts.accountNoNetworkTitle" = "Ağa bağlanılamıyor";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
106 107 108
"alerts.accountNoNetworkMessage" = "Hesap eklenemiyor çünkü Jami dağıtık ağa bağlanamıyor. Bağlanabilirliğinizi denetleyin.";
"alerts.accountDefaultErrorTitle" = "Bilinmeyen hata.";
"alerts.accountDefaultErrorMessage" = "Hesap oluşturulamadı.";
109
"alerts.profileTakePhoto" = "Fotoğraf çek";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
110
"alerts.profileUploadPhoto" = "Fotograf yükle";
111
"alerts.profileCancelPhoto" = "İptal";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
112 113 114
"alerts.accountLinkedTitle" = "Hesap bağlama";
"alerts.dbFailedTitle" = "Jami başlatılırken bir hata oluştu";
"alerts.dbFailedMessage" = "Lütfen uygulamayı kapatın ve tekrar açmayı deneyin";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
115
"alerts.confirmBlockContact" = "Bu kişiyi engellemek istediğinize emin misiniz? Bu kişiyle olan konuşma geçmişi de kalıcı olarak silinecek.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
116 117 118 119 120
"alerts.confirmBlockContactTitle" = "Kişiyi Engelle";
"alerts.confirmDeleteConversation" = "Bu konuşmayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?";
"alerts.confirmDeleteConversationFromContact" = "Bu kişi ile konuşmayı kalıcı olarak silmek istediğinizden emin misiniz?";
"alerts.confirmDeleteConversationTitle" = "Konuşmayı Sil";
"alerts.confirmClearConversation" = "Bu kişi ile konuşmayı kalıcı olarak temizlemek istediğinizden emin misiniz?";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
121
"alerts.confirmClearConversationTitle" = "Clear Conversation";
122 123 124 125 126

//Actions
"actions.blockAction" = "Engelleme";
"actions.deleteAction" = "Sil";
"actions.cancelAction" = "İptal";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
127
"actions.clearAction" = "Clear";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
128
"actions.backAction" = "Geri";
129 130 131 132 133 134 135
"alerts.incomingCallAllertTitle" = "Incoming call from ";
"alerts.incomingCallButtonAccept" = "Kabul et";
"alerts.incomingCallButtonIgnore" = "Göz ardı et";

//Calls
"calls.callItemTitle" = "Ara";
"calls.unknown" = "Bilinmeyen";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
136
"calls.incomingCallInfo" = "seninle konuşmak istiyor";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
137 138 139
"calls.ringing" = "Çalıyor...";
"calls.connecting" = "Bağlanıyor...";
"calls.callFinished" = "Arama sonlandırıldı";
140 141

//Account Page
142
"accountPage.devicesListHeader" = "Aygıtlar";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
143
"accountPage.settingsHeader" = "Ayarlar";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
144 145 146 147 148 149
"accountPage.username" = "kullanıcı adı:";
"accountPage.usernameNotRegistered" = "kullanıcı adı: kayıtlı değil";
"accountPage.credentialsHeader" = "Hesap ayrıntıları";
"accountPage.enableProxy" = "Vekil sunucuyu etkinleştir";
"accountPage.blockedContacts" = "Engelleme listesi";
"accountPage.unblockContact" = "ENGELİ KALDIR";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
150
"accountPage.proxyAddressAlert" = "Vekil sunucu adresi sağlayın";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
151
"accountPage.enableProxy" = "Vekil sunucuyu etkinleştir";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
152
"accountPage.noProxyExplanationLabel" = "Vekil sunucu devre dışı bırakıldığında aygıtınız bildirim almayacak";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
153
"accountPage.saveProxyAddress" = "Kaydet";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
154
"accountPage.proxyPaceholder" = "Vekil sunucu adresi";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
155
"accountPage.enableNotifications" = "Bildirimleri Etkinleştir";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
156
"accountPage.proxyDisabledAlertTitle" = "Vekil Sunucu Devre dışı";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
157
"accountPage.proxyDisabledAlertBody" = "Bildirimleri almak için lütfen vekil sunucuyu etkinleştirin";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
158
"accountPage.revokeDeviceTitle" = "Aygıtı feshet ";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
159
"accountPage.revokeDeviceMessage" = "Bu aygıtı kaldırmak istediğinize emin misiniz? Bu işlem geri alınamaz.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
160 161
"accountPage.revokeDeviceButton" = "İptal etme";
"accountPage.revokeDevicePlaceholder" = "Parolanızı girin";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
162 163 164
"accountPage.deviceRevoked" = "Aygıt iptali tamamlandı";
"accountPage.deviceRevocationProgress" = "İptal ediliyor...";
"accountPage.deviceRevocationSuccess" = "Aygıt iptal edildi";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
165 166 167
"accountPage.deviceRevocationTryAgain" = "Yeniden dene";
"accountPage.deviceRevocationWrongPassword" = "Geçersiz parola";
"accountPage.deviceRevocationUnknownDevice" = "Bilinmeyen aygıt";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
168
"accountPage.deviceRevocationError" = "Aygıt iptal hatası";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
169
"accountPage.namePlaceholder" = "isim";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
170
"accountPage.linkDeviceTitle" = "Diğer aygıtı bağla";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
171 172
"accountPage.other" = "Diğer";
"accountPage.removeAccountTitle" = "Hesabı Kaldır";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
173
"accountPage.removeAccountMessage" = "By clicking \"Remove\" you will remove this account on this device! This action can not be undone. Also, your registered name can be lost.";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
174
"accountPage.removeAccountButton" = "Kaldır";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
175
//Account
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
176 177 178 179 180 181 182 183 184
"account.sipUsername" = "Kullanıcı Adı";
"account.sipPassword" = "Parola";
"account.sipServer" = "SIP sunucusu";
"account.port" = "Delik";
"account.proxyServer" = "Vekil";
"account.createSipAccount" = "SİP Hesabı Oluştur";
"account.usernameLabel" = "Kullanıcı Adını Girin";
"account.passwordLabel" = "Parola Girin";
"account.serverLabel" = "Adres Girin";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
185
"account.portLabel" = "Enter Port Number";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
186 187 188 189 190 191 192
"account.accountStatus" = "Hesap Durumu";
"account.enableAccount" = "Hesabı etkinleştir";
"account.statusOnline" = "Çevrimiçi";
"account.statusOffline" = "Çevrimdışı";
"account.statusConnecting" = "Bağlanılıyor";
"account.statusUnknown" = "Bilinmeyen";
"account.statusConnectionerror" = "Bağlantı hatası";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
193 194

//Block List Page
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
195
"blockListPage.noBlockedContacts" = "Engellenmiş kişi yok";
196 197

//Link New Device
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
198
"linkDevice.title" = "Yeni bir aygıt bağlayın";
199 200 201
"linkDevice.passwordError" = "Girdiğiniz parola bu hesabı açmaz";
"linkDevice.networkError" = "Dışa aktarma esnasında bir ağ hatası oluştu";
"linkDevice.defaultError" = "Dışa aktarma esnasında bir hata oluştu";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
202
"linkDevice.explanationMessage" = "To complete the process, you need to open Jami on the new device and choose the option \"Link this device to an account.\" Your pin is valid for 10 minutes";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
203
"linkDevice.hudMessage" = "Doğrulama";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
204 205

//Contact Page
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
206 207 208
"contactPage.startAudioCall" = "Sesli Arama Başlat";
"contactPage.startVideoCall" = "Görüntülü Arama Başlat";
"contactPage.sendMessage" = "İleti Gönder";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
209
"contactPage.clearConversation" = "Clear Chat";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
210
"contactPage.blockContact" = "Kişiyi Engelle";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
211
"contactPage.removeConversation" = "Konuşmayı Kaldır";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
212

213
//DataTransfer
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
214
"dataTransfer.readableStatusCreated" = "Başlatılıyor...";
215
"dataTransfer.readableStatusError" = "Hata";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
216
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Bekliyor...";
217
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Geri Çevir";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
218 219 220
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Aktarıyor";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "İptal edildi";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Tam";
221 222 223
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Kabul et";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "İptal";

Jenkins's avatar
Jenkins committed
224
//Notifications
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
225 226 227 228
"notifications.incomingCall" = "Gelen Arama";
"notifications.missedCall" = "Yanıtsız Arama";
"notifications.acceptCall" = "KABUL ET";
"notifications.refuseCall" = "REDDET";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
229
"dataTransfer.readableStatusAwaiting" = "Bekliyor...";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
230
"dataTransfer.readableStatusRefuse" = "Geri Çevir";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
231 232 233
"dataTransfer.readableStatusOngoing" = "Aktarıyor";
"dataTransfer.readableStatusCanceled" = "İptal edildi";
"dataTransfer.readableStatusSuccess" = "Tam";
Jenkins's avatar
Jenkins committed
234 235 236
"dataTransfer.readableStatusAccept" = "Kabul et";
"dataTransfer.readableStatusCancel" = "İptal";

Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
237 238 239 240 241 242 243 244 245
//Generated Message
"generatedMessage.contactAdded" = "Kişi eklendi";
"generatedMessage.invitationReceived" = "Davetiye alındı";
"generatedMessage.invitationAccepted" = "Davetiye alındı";
"generatedMessage.outgoingCall" = "Giden arama";
"generatedMessage.incomingCall" = "Gelen arama";
"generatedMessage.missedOutgoingCall" = "Yanıtsız giden arama";
"generatedMessage.missedIncomingCall" = "Yanıtsız gelen arama";

Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
246 247
//General Settings
"generalSettings.title" = "Genel ayarlar";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
248
"generalSettings.videoAcceleration" = "Görüntü hızlandırmayı etkinleştir";
Kateryna Kostiuk's avatar
Kateryna Kostiuk committed
249