Commit c2a08f49 authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: Iabbd2bb0cb424f5e896305325e378efb4a609314
parent 53ef77b4
...@@ -10,7 +10,7 @@ msgid "" ...@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n" "Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-29 03:09-0400\n" "POT-Creation-Date: 2019-08-05 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n" "Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ar/)\n" "Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ar/)\n"
...@@ -583,7 +583,7 @@ msgstr "" ...@@ -583,7 +583,7 @@ msgstr ""
msgid "Click to change password" msgid "Click to change password"
msgstr "" msgstr ""
#: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2048 #: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2047
msgid "Export account" msgid "Export account"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1078,49 +1078,49 @@ msgstr "" ...@@ -1078,49 +1078,49 @@ msgstr ""
msgid "Incoming call" msgid "Incoming call"
msgstr "مكالمة واردة" msgstr "مكالمة واردة"
#: src/ringmainwindow.cpp:2273 #: src/ringmainwindow.cpp:2275
msgid "New request from " msgid "New request from "
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2274 #: src/ringmainwindow.cpp:2276
msgid "Trust request" msgid "Trust request"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2335 #: src/ringmainwindow.cpp:2337
msgid "New message" msgid "New message"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2398 #: src/ringmainwindow.cpp:2400
msgid "Stop current call?" msgid "Stop current call?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2399 #: src/ringmainwindow.cpp:2401
msgid "" msgid ""
"A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all " "A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all "
"current calls?" "current calls?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2466 #: src/ringmainwindow.cpp:2468
msgid "Clear history" msgid "Clear history"
msgstr "مسح السجل" msgstr "مسح السجل"
#: src/ringmainwindow.cpp:2467 #: src/ringmainwindow.cpp:2469
msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?" msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2482 #: src/ringmainwindow.cpp:2484
msgid "Remove conversation" msgid "Remove conversation"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2483 #: src/ringmainwindow.cpp:2485
msgid "Do you really want to remove this conversation?" msgid "Do you really want to remove this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2498 #: src/ringmainwindow.cpp:2500
msgid "Block contact" msgid "Block contact"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2499 #: src/ringmainwindow.cpp:2501
msgid "Do you really want to block this contact?" msgid "Do you really want to block this contact?"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1305,54 +1305,54 @@ msgstr "" ...@@ -1305,54 +1305,54 @@ msgstr ""
msgid "Export account failure." msgid "Export account failure."
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1755 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1754
msgid "Bad password" msgid "Bad password"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1761 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1760
msgid "Network error, try again" msgid "Network error, try again"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1767 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1766
msgid "Unknown error" msgid "Unknown error"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1779 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1778
msgid "Could not initiate export to the Jami, try again" msgid "Could not initiate export to the Jami, try again"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1838 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1837
msgid "Error: wrong password!" msgid "Error: wrong password!"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1841 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1840
msgid "Error: unknown device!" msgid "Error: unknown device!"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2013 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2012
msgid "Initializing…" msgid "Initializing…"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2016 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2015
msgid "Offline" msgid "Offline"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2019 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2018
msgid "Connecting…" msgid "Connecting…"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2022 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2021
msgid "Online" msgid "Online"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2026 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2025
msgid "Unknown status" msgid "Unknown status"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2059 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2058
msgid "••••••••" msgid "••••••••"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2059 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2058
msgid "no password set" msgid "no password set"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -10,7 +10,7 @@ msgid "" ...@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n" "Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-29 03:09-0400\n" "POT-Creation-Date: 2019-08-05 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n" "Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/bg/)\n" "Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/bg/)\n"
...@@ -583,7 +583,7 @@ msgstr "Създаденият за Вас Ли" ...@@ -583,7 +583,7 @@ msgstr "Създаденият за Вас Ли"
msgid "Click to change password" msgid "Click to change password"
msgstr "" msgstr ""
#: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2048 #: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2047
msgid "Export account" msgid "Export account"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1078,49 +1078,49 @@ msgstr "" ...@@ -1078,49 +1078,49 @@ msgstr ""
msgid "Incoming call" msgid "Incoming call"
msgstr "Входящо обаждане" msgstr "Входящо обаждане"
#: src/ringmainwindow.cpp:2273 #: src/ringmainwindow.cpp:2275
msgid "New request from " msgid "New request from "
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2274 #: src/ringmainwindow.cpp:2276
msgid "Trust request" msgid "Trust request"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2335 #: src/ringmainwindow.cpp:2337
msgid "New message" msgid "New message"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2398 #: src/ringmainwindow.cpp:2400
msgid "Stop current call?" msgid "Stop current call?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2399 #: src/ringmainwindow.cpp:2401
msgid "" msgid ""
"A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all " "A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all "
"current calls?" "current calls?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2466 #: src/ringmainwindow.cpp:2468
msgid "Clear history" msgid "Clear history"
msgstr "Изчистване на историята" msgstr "Изчистване на историята"
#: src/ringmainwindow.cpp:2467 #: src/ringmainwindow.cpp:2469
msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?" msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2482 #: src/ringmainwindow.cpp:2484
msgid "Remove conversation" msgid "Remove conversation"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2483 #: src/ringmainwindow.cpp:2485
msgid "Do you really want to remove this conversation?" msgid "Do you really want to remove this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2498 #: src/ringmainwindow.cpp:2500
msgid "Block contact" msgid "Block contact"
msgstr "Блокиране на контакт" msgstr "Блокиране на контакт"
#: src/ringmainwindow.cpp:2499 #: src/ringmainwindow.cpp:2501
msgid "Do you really want to block this contact?" msgid "Do you really want to block this contact?"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1305,54 +1305,54 @@ msgstr "" ...@@ -1305,54 +1305,54 @@ msgstr ""
msgid "Export account failure." msgid "Export account failure."
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1755 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1754
msgid "Bad password" msgid "Bad password"
msgstr "Грешна парола" msgstr "Грешна парола"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1761 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1760
msgid "Network error, try again" msgid "Network error, try again"
msgstr "Мрежова грешка, опитай отново" msgstr "Мрежова грешка, опитай отново"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1767 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1766
msgid "Unknown error" msgid "Unknown error"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1779 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1778
msgid "Could not initiate export to the Jami, try again" msgid "Could not initiate export to the Jami, try again"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1838 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1837
msgid "Error: wrong password!" msgid "Error: wrong password!"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1841 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1840
msgid "Error: unknown device!" msgid "Error: unknown device!"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2013 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2012
msgid "Initializing…" msgid "Initializing…"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2016 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2015
msgid "Offline" msgid "Offline"
msgstr "Извън линия" msgstr "Извън линия"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2019 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2018
msgid "Connecting…" msgid "Connecting…"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2022 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2021
msgid "Online" msgid "Online"
msgstr "На линия" msgstr "На линия"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2026 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2025
msgid "Unknown status" msgid "Unknown status"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2059 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2058
msgid "••••••••" msgid "••••••••"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2059 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2058
msgid "no password set" msgid "no password set"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -12,7 +12,7 @@ msgid "" ...@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n" "Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-29 03:09-0400\n" "POT-Creation-Date: 2019-08-05 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n" "Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ca/)\n" "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ca/)\n"
...@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr "" ...@@ -585,7 +585,7 @@ msgstr ""
msgid "Click to change password" msgid "Click to change password"
msgstr "" msgstr ""
#: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2048 #: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2047
msgid "Export account" msgid "Export account"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1080,49 +1080,49 @@ msgstr "" ...@@ -1080,49 +1080,49 @@ msgstr ""
msgid "Incoming call" msgid "Incoming call"
msgstr "Trucada entrant" msgstr "Trucada entrant"
#: src/ringmainwindow.cpp:2273 #: src/ringmainwindow.cpp:2275
msgid "New request from " msgid "New request from "
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2274 #: src/ringmainwindow.cpp:2276
msgid "Trust request" msgid "Trust request"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2335 #: src/ringmainwindow.cpp:2337
msgid "New message" msgid "New message"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2398 #: src/ringmainwindow.cpp:2400
msgid "Stop current call?" msgid "Stop current call?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2399 #: src/ringmainwindow.cpp:2401
msgid "" msgid ""
"A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all " "A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all "
"current calls?" "current calls?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2466 #: src/ringmainwindow.cpp:2468
msgid "Clear history" msgid "Clear history"
msgstr "Neteja historial" msgstr "Neteja historial"
#: src/ringmainwindow.cpp:2467 #: src/ringmainwindow.cpp:2469
msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?" msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2482 #: src/ringmainwindow.cpp:2484
msgid "Remove conversation" msgid "Remove conversation"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2483 #: src/ringmainwindow.cpp:2485
msgid "Do you really want to remove this conversation?" msgid "Do you really want to remove this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2498 #: src/ringmainwindow.cpp:2500
msgid "Block contact" msgid "Block contact"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2499 #: src/ringmainwindow.cpp:2501
msgid "Do you really want to block this contact?" msgid "Do you really want to block this contact?"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1307,54 +1307,54 @@ msgstr "" ...@@ -1307,54 +1307,54 @@ msgstr ""
msgid "Export account failure." msgid "Export account failure."
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1755 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1754
msgid "Bad password" msgid "Bad password"
msgstr "Mala contrasenya" msgstr "Mala contrasenya"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1761 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1760
msgid "Network error, try again" msgid "Network error, try again"
msgstr "Error de xarxa, proveu de nou" msgstr "Error de xarxa, proveu de nou"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1767 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1766
msgid "Unknown error" msgid "Unknown error"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1779 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1778
msgid "Could not initiate export to the Jami, try again" msgid "Could not initiate export to the Jami, try again"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1838 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1837
msgid "Error: wrong password!" msgid "Error: wrong password!"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1841 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1840
msgid "Error: unknown device!" msgid "Error: unknown device!"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2013 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2012
msgid "Initializing…" msgid "Initializing…"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2016 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2015
msgid "Offline" msgid "Offline"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2019 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2018
msgid "Connecting…" msgid "Connecting…"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2022 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2021
msgid "Online" msgid "Online"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2026 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2025
msgid "Unknown status" msgid "Unknown status"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2059 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2058
msgid "••••••••" msgid "••••••••"
msgstr "" msgstr ""
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2059 #: src/newaccountsettingsview.cpp:2058
msgid "no password set" msgid "no password set"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -11,7 +11,7 @@ msgid "" ...@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n" "Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-07-29 03:09-0400\n" "POT-Creation-Date: 2019-08-05 03:09-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n" "PO-Revision-Date: 2019-06-24 07:09+0000\n"
"Last-Translator: fri\n" "Last-Translator: fri\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/cs_CZ/)\n" "Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/cs_CZ/)\n"
...@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr "Vaše vytvořené osobní identifikační číslo (PIN):" ...@@ -584,7 +584,7 @@ msgstr "Vaše vytvořené osobní identifikační číslo (PIN):"
msgid "Click to change password" msgid "Click to change password"
msgstr "Klepněte pro změnu hesla" msgstr "Klepněte pro změnu hesla"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2048 #: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:2047
msgid "Export account" msgid "Export account"
msgstr "Vyvést účet" msgstr "Vyvést účet"
...@@ -1079,49 +1079,49 @@ msgstr "vám volá!" ...@@ -1079,49 +1079,49 @@ msgstr "vám volá!"
msgid "Incoming call" msgid "Incoming call"
msgstr "Příchozí hovor" msgstr "Příchozí hovor"
#: src/ringmainwindow.cpp:2273 #: src/ringmainwindow.cpp:2275
msgid "New request from " msgid "New request from "
msgstr "Nová žádost od" msgstr "Nová žádost od"
#: src/ringmainwindow.cpp:2274 #: src/ringmainwindow.cpp:2276
msgid "Trust request" msgid "Trust request"
msgstr "Žádosti o důvěru" msgstr "Žádosti o důvěru"
#: src/ringmainwindow.cpp:2335 #: src/ringmainwindow.cpp:2337
msgid "New message" msgid "New message"
msgstr "Nová zpráva" msgstr "Nová zpráva"
#: src/ringmainwindow.cpp:2398 #: src/ringmainwindow.cpp:2400
msgid "Stop current call?" msgid "Stop current call?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2399 #: src/ringmainwindow.cpp:2401
msgid "" msgid ""
"A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all " "A call is currently ongoing. Do you want to close the window and stop all "
"current calls?" "current calls?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2466 #: src/ringmainwindow.cpp:2468
msgid "Clear history" msgid "Clear history"
msgstr "Vymazat historii" msgstr "Vymazat historii"
#: src/ringmainwindow.cpp:2467 #: src/ringmainwindow.cpp:2469
msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?" msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2482 #: src/ringmainwindow.cpp:2484
msgid "Remove conversation" msgid "Remove conversation"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2483 #: src/ringmainwindow.cpp:2485
msgid "Do you really want to remove this conversation?" msgid "Do you really want to remove this conversation?"
msgstr "" msgstr ""
#: src/ringmainwindow.cpp:2498 #: src/ringmainwindow.cpp:2500
msgid "Block contact" msgid "Block contact"
msgstr "Blokovat spojení" msgstr "Blokovat spojení"
#: src/ringmainwindow.cpp:2499 #: src/ringmainwindow.cpp:2501
msgid "Do you really want to block this contact?" msgid "Do you really want to block this contact?"
msgstr "" msgstr ""
...@@ -1306,54 +1306,54 @@ msgstr "Účet vyveden!" ...@@ -1306,54 +1306,54 @@ msgstr "Účet vyveden!"
msgid "Export account failure." msgid "Export account failure."
msgstr "Nepodařilo se vyvést účet." msgstr "Nepodařilo se vyvést účet."
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1755 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1754
msgid "Bad password" msgid "Bad password"
msgstr "Nesprávné heslo" msgstr "Nesprávné heslo"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1761 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1760
msgid "Network error, try again" msgid "Network error, try again"
msgstr "Chyba v síti, zkuste to znovu" msgstr "Chyba v síti, zkuste to znovu"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1767 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1766
msgid "Unknown error" msgid "Unknown error"
msgstr "Neznámá chyba" msgstr "Neznámá chyba"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1779 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1778
msgid "Could not initiate export to the Jami, try again" msgid "Could not initiate export to the Jami, try again"
msgstr "Nepodařilo se začít vyvedení do Jami, zkuste to znovu" msgstr "Nepodařilo se začít vyvedení do Jami, zkuste to znovu"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1838 #: src/newaccountsettingsview.cpp:1837