Commit 85f9ae8c authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: I99ab97b726fc0f910bf0156f2777eb8ec84650c9
parent 215add77
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ar/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Bulgarian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/bg/)\n"
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ca/)\n"
......
......@@ -5,6 +5,7 @@
#
# Translators:
# Jan Wielkiewicz <grzybowawspulnota@cock.li>, 2019
# Michał Majek <michal.majek@wp.pl>, 2020
#
#, fuzzy
msgid ""
......@@ -13,7 +14,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-04-25 14:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2019-05-27 14:08+0000\n"
"Last-Translator: Jan Wielkiewicz <grzybowawspulnota@cock.li>, 2019\n"
"Last-Translator: Michał Majek <michal.majek@wp.pl>, 2020\n"
"Language-Team: Polish (Poland) (https://www.transifex.com/savoirfairelinux/teams/49466/pl_PL/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -120,4 +121,4 @@ msgstr "Usuń"
#: web/chatview.html:1473
msgid "Retry"
msgstr ""
msgstr "Ponów"
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/cs_CZ/)\n"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Danish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/da/)\n"
......
......@@ -25,7 +25,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-12 22:26+0000\n"
"Last-Translator: nautilusx\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/de/)\n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: German (Germany) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/de_DE/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Greek (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/el/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Esperanto (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/eo/)\n"
......
......@@ -40,7 +40,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-23 03:44+0000\n"
"Last-Translator: 3e80106476e2bcd7092f6466f822ac0a\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/es/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-06 01:40+0000\n"
"Last-Translator: Juan Manuel <jumase.25@gmail.com>\n"
"Language-Team: Spanish (Argentina) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/es_AR/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Basque (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/eu/)\n"
......
......@@ -6,17 +6,18 @@
# Amin Mahmudian, 2017
# Danial Behzadi <dani.behzi@ubuntu.com>, 2016-2017,2019
# Goudarz Jafari <goudarz.jafari@gmail.com>, 2019
# Hamid reza Zaefarani, 2019
# Hamid reza Zaefarani, 2019-2020
# Hasan Hejdari Nasab <hsn6@openmailbox.org>, 2017
# Hessam Shahpouri, 2016
# magnifico, 2020
# magnifico, 2018
# magnifico, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-28 17:34+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-03 00:02+0000\n"
"Last-Translator: Hamid reza Zaefarani\n"
"Language-Team: Persian (Iran) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fa_IR/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -482,11 +483,11 @@ msgstr "راه‌اندازی برنامه در هنگام ورود به سیس
#: ui/generalsettingsview.ui:125
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
msgstr ""
msgstr "نمایش نماد جمی (مربوط به سینی سیستم) در قسمت سینی سیستم"
#: ui/generalsettingsview.ui:161
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
msgstr ""
msgstr "انتقال جمی به پیش‌زمینه در تماس‌های دریافتی "
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
......@@ -498,23 +499,23 @@ msgstr "فعال‌سازی اعلان‌ها را برای تماس‌های د
#: ui/generalsettingsview.ui:272
msgid "Enable notifications for pending requests"
msgstr ""
msgstr "فعال‌سازی اعلان‌ها برای تماس‌های در انتظار"
#: ui/generalsettingsview.ui:308
msgid "Enable notifications for new chat messages"
msgstr ""
msgstr "فعال‌سازی اعلان‌ها را برای پیام‌های گفتگوی جدید"
#: ui/generalsettingsview.ui:344
msgid "Chatview"
msgstr ""
msgstr "نمای گفتگو"
#: ui/generalsettingsview.ui:383
msgid "Display images and videos into the chatview"
msgstr ""
msgstr "نمایش تصاویر و ویدیو‌ها در نمای گفتگو"
#: ui/generalsettingsview.ui:420
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
msgstr ""
msgstr "نمایش نمای گفتگو در سمت راست (در پایین در صورت عدم انتخاب)"
#: ui/generalsettingsview.ui:457
msgid "Download folder"
......@@ -526,7 +527,7 @@ msgstr "تاریخچه"
#: ui/generalsettingsview.ui:533
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
msgstr ""
msgstr "نگه داشتن سابقه برای (روز، 0 = نامحدود)"
#: ui/generalsettingsview.ui:563
msgid "Clear all history"
......@@ -534,27 +535,27 @@ msgstr "پاکسازی تمام تاریخچه"
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
msgstr ""
msgstr "ضبط تماس"
#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
msgstr ""
msgstr "ضبط ویدیوی محلی"
#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
msgstr ""
msgstr "همیشه تماس ها را ضبط کن"
#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
msgstr ""
msgstr "پوشه ضبط"
#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
msgstr ""
msgstr "نرخ بیت برای ضبط تماس‌ها (کیلوبیت بر ثانیه)"
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
msgstr ""
msgstr "اطلاعات"
#: ui/profile.ui:88 ui/newaccountsettingsview.ui:433
msgid "ID"
......@@ -562,7 +563,7 @@ msgstr "شناسه"
#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
msgstr ""
msgstr "کد کیوآر"
#: ui/mediasettingsview.ui:24
msgid "Audio Settings"
......@@ -570,7 +571,7 @@ msgstr "تنظیمات صوت"
#: ui/mediasettingsview.ui:40
msgid "Audio manager:"
msgstr ""
msgstr "مدیر صدا:"
#: ui/mediasettingsview.ui:52
msgid "Ringtone device:"
......@@ -586,7 +587,7 @@ msgstr "دستگاه ورودی:"
#: ui/mediasettingsview.ui:88
msgid "Input volume meter:"
msgstr ""
msgstr "شاخص حجم صدای ورودی:"
#: ui/mediasettingsview.ui:156
msgid "Camera Settings"
......@@ -610,11 +611,11 @@ msgstr "فریم ریت:"
#: ui/mediasettingsview.ui:266
msgid "Hardware Acceleration"
msgstr ""
msgstr "شتاب‌دهی سخت‌افزاری"
#: ui/mediasettingsview.ui:282
msgid "Enable hardware acceleration:"
msgstr ""
msgstr "فعال‌سازی شتاب‌دهی سخت‌افزاری:"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
......@@ -645,7 +646,7 @@ msgstr "لغو"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:211
msgid "Export on the network"
msgstr ""
msgstr "برون‌برد روی شبکه"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:231
msgid "Your generated pin:"
......@@ -725,7 +726,7 @@ msgstr "پکربندی OpenDHT "
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1416
msgid "Auto connect on local network"
msgstr ""
msgstr "اتصال خودکار در شبکه محلی"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1452
msgid "Bootstrap"
......@@ -777,7 +778,7 @@ msgstr "مهلت مذاکره (ثانیه)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1906
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr ""
msgstr "تایید گواهی‌های ورودی (سمت سرور)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1941
msgid "Verify answer certificates (client side)"
......@@ -825,7 +826,7 @@ msgstr "گذرواژه (TURN)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2312
msgid "(TURN) realm"
msgstr ""
msgstr "گستره (TURN)"
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2346
msgid "Use STUN"
......@@ -957,7 +958,7 @@ msgstr "در حال انجام ثبت نام..."
#: src/usernameregistrationbox.cpp:375
msgid "Name registration Error"
msgstr ""
msgstr "خطا ثبت نام"
#: src/usernameregistrationbox.cpp:434
msgid ""
......@@ -967,11 +968,11 @@ msgstr ""
#: src/usernameregistrationbox.cpp:438
msgid "Unable to register name (Wrong password)."
msgstr ""
msgstr "عدم توانایی در در ثبت نام (گذرواژه نادرست)."
#: src/usernameregistrationbox.cpp:442
msgid "Unable to register name (Username already taken)."
msgstr ""
msgstr "عدم توانایی در ثبت نام (نام کاربری قبلا برداشته شده است)."
#: src/usernameregistrationbox.cpp:446
msgid "Unable to register name (Network error) - check your connection."
......@@ -1008,7 +1009,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"This is your ID.\n"
"Copy and share it with your friends!"
msgstr ""
msgstr "این شناسه شما می باشد.\nآن را کپی کرده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید!"
#: src/welcomeview.cpp:195
msgid ""
......@@ -1165,16 +1166,16 @@ msgstr "(هیچ)"
#: src/accountcreationwizard.cpp:289
msgid "An error occured during the account creation."
msgstr ""
msgstr "یک خطا در هنگام ایجاد حساب کاربری رخ داد."
#: src/accountcreationwizard.cpp:293
msgid "Cannot retrieve any account, please verify your PIN and your password."
msgstr ""
msgstr "عدم توانایی در بازیابی حساب کاربری، لطفا پین و گذرواژه خود را تایید کنید."
#: src/accountcreationwizard.cpp:297
msgid ""
"Cannot retrieve any account, please verify your archive and your password."
msgstr ""
msgstr "عدم توانایی در بازیابی حساب کاربری، لطفا آرشیو و گذرواژه هود را تایید کنید."
#: src/accountcreationwizard.cpp:301
msgid ""
......@@ -1269,7 +1270,7 @@ msgstr "پیام جدید"
#: src/mainwindow.cpp:2570
msgid "Stop current call?"
msgstr ""
msgstr "قطع تماس فعلی؟"
#: src/mainwindow.cpp:2571
msgid ""
......@@ -1283,7 +1284,7 @@ msgstr "پاک‌سازی تاریخچه"
#: src/mainwindow.cpp:2639
msgid "Do you really want to clear the history of this conversation?"
msgstr ""
msgstr "آیا واقعا میخواهید تا تاریخچه این مکالمه را پاک کنید؟"
#: src/mainwindow.cpp:2654
msgid "Remove conversation"
......@@ -1299,7 +1300,7 @@ msgstr "مسدودسازی مخاطب"
#: src/mainwindow.cpp:2671
msgid "Do you really want to block this contact?"
msgstr ""
msgstr "آیا از مسدود سازی این مخاطب مطمئن هستید؟"
#: src/chatview.cpp:278
msgid "Send File"
......@@ -1347,15 +1348,15 @@ msgstr ""
#: src/currentcallview.cpp:937
msgid "Current conference (all accounts)"
msgstr ""
msgstr "کنفرانس فعلی (تمام حساب های کاربری)"
#: src/currentcallview.cpp:971
msgid "Current calls (all accounts)"
msgstr ""
msgstr "تماس های فعلی (تمام حساب های کاربری)"
#: src/currentcallview.cpp:986
msgid "Online contacts"
msgstr ""
msgstr "مخاطبان آنلاین"
#: src/currentcallview.cpp:1414
msgctxt "Enable automatic video quality"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Finnish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fi/)\n"
......
......@@ -27,7 +27,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-30 17:25+0000\n"
"Last-Translator: Cyrille Béraud <cyrille.beraud@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: French (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fr/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: French (Belgium) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fr_BE/)\n"
......
......@@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: French (Canada) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fr_CA/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: French (Switzerland) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fr_CH/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: French (France) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/fr_FR/)\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Hebrew (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/he/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Croatian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/hr/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-29 09:31+0000\n"
"Last-Translator: . . <ovari123@zoho.com>\n"
"Language-Team: Hungarian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/hu/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Indonesian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/id/)\n"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/it/)\n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-24 18:20+0000\n"
"Last-Translator: albanobattistella <albano_battistella@hotmail.com>\n"
"Language-Team: Italian (Italy) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/it_IT/)\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-30 03:33+0000\n"
"Last-Translator: Mahoro\n"
"Language-Team: Japanese (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ja/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Korean (Korea) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ko_KR/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-27 18:02+0000\n"
"Last-Translator: Moo\n"
"Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/lt/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Malay (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ms/)\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/nb/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/nl/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Dutch (Belgium) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/nl_BE/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Dutch (Netherlands) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/nl_NL/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Panjabi (Punjabi) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pa/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pl/)\n"
......
......@@ -4,13 +4,14 @@
#
# Translators:
# Caspar Cedro <casparcedro96@gmail.com>, 2016
# Michał Majek <michal.majek@wp.pl>, 2020
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-01 18:10+0000\n"
"Last-Translator: Michał Majek <michal.majek@wp.pl>\n"
"Language-Team: Polish (Poland) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pl_PL/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -299,7 +300,7 @@ msgstr "Prześlij do"
#: ui/currentcallview.ui:616
msgid "Add"
msgstr ""
msgstr "Dodaj"
#: ui/accountcreationwizard.ui:42
msgid "Welcome to"
......@@ -483,7 +484,7 @@ msgstr ""
#: ui/generalsettingsview.ui:197
msgid "Notifications"
msgstr ""
msgstr "Powiadomienia"
#: ui/generalsettingsview.ui:236
msgid "Enable notifications for incoming calls"
......@@ -1300,11 +1301,11 @@ msgstr "Wyślij plik"
#: src/chatview.cpp:335
msgid "Retry"
msgstr ""
msgstr "Ponów"
#: src/chatview.cpp:498
msgid "Stop"
msgstr ""
msgstr "Stop"
#: src/chatview.cpp:1007
msgid "Send"
......@@ -1408,7 +1409,7 @@ msgstr "Nowe hasło"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1711
msgid "Exporting account…"
msgstr ""
msgstr "Eksportowanie konta"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:1736
msgid "Bad password"
......@@ -1464,4 +1465,4 @@ msgstr "nie ustawiono hasła"
#: src/newaccountsettingsview.cpp:2102
msgid "Remove account"
msgstr ""
msgstr "Usuń konto"
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Portuguese (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pt/)\n"
......
......@@ -24,7 +24,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Portuguese (Brazil) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pt_BR/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Portuguese (Portugal) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/pt_PT/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Romanian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ro/)\n"
......
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-12-09 10:20+0000\n"
"Last-Translator: Viktoria Phibo <queegam@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ru/)\n"
......
......@@ -13,7 +13,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Russian (Russia) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/ru_RU/)\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Slovak (Slovakia) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/sk_SK/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 08:09+0000\n"
"Last-Translator: savoirfairelinux <support@savoirfairelinux.com>\n"
"Language-Team: Slovenian (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/sl/)\n"
......
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Jami\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-12-30 03:09-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2020-01-06 03:09-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 10:21+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
"Language-Team: Albanian (Albania) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/sq_AL/)\n"
......