sq_AL.po 39.2 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1 2 3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 5
# 
# Translators:
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6
# Besnik <besnik@programeshqip.org>, 2016-2019
7 8
msgid ""
msgstr ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
9
"Project-Id-Version: Jami\n"
10
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"POT-Creation-Date: 2019-12-25 20:50-0500\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
12 13
"PO-Revision-Date: 2019-11-25 10:21+0000\n"
"Last-Translator: Besnik <besnik@programeshqip.org>\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
14
"Language-Team: Albanian (Albania) (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/jami/language/sq_AL/)\n"
15 16 17 18 19 20
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: sq_AL\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
21 22 23 24 25 26 27 28
#: ui/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"

#: ui/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open application menu"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
msgstr "Hapni menu aplikacionesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30 31 32 33

#: ui/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account list"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
34
msgstr "Hapni listë llogarish"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35 36 37 38

#: ui/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Select search bar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
39
msgstr "Përzgjidhni shtyllë kërkimesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
40 41 42 43

#: ui/help-overlay.ui:39
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list of conversations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
44
msgstr "Përqendrohu te lista e bisedave"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
45 46 47 48

#: ui/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Focus the list pending requests"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
49
msgstr "Përqendrohu te lista e kërkesave pezull"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
50

Jenkins's avatar
Jenkins committed
51 52 53
#: ui/help-overlay.ui:53
msgctxt "shortcut window"
msgid "Toggle fullscreen"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
54
msgstr "Kalo/Dil nga Sa Krejt Ekrani"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
55 56

#: ui/help-overlay.ui:63
Jenkins's avatar
Jenkins committed
57 58 59 60
msgctxt "shortcut window"
msgid "Conversations"
msgstr "Biseda"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
61
#: ui/help-overlay.ui:68
Jenkins's avatar
Jenkins committed
62 63 64 65
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start a video call"
msgstr "Filloni një thirrje video"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
66
#: ui/help-overlay.ui:75
Jenkins's avatar
Jenkins committed
67 68 69 70
msgctxt "shortcut window"
msgid "Start an audio call"
msgstr "Filloni një thirrje audio"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
71
#: ui/help-overlay.ui:82
Jenkins's avatar
Jenkins committed
72 73
msgctxt "shortcut window"
msgid "Clear history"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
74
msgstr "Spastroje historikun"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
75

Jenkins's avatar
Jenkins committed
76
#: ui/help-overlay.ui:89
Jenkins's avatar
Jenkins committed
77 78
msgctxt "shortcut window"
msgid "Add conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
79
msgstr "Shtoni bisedë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
80

Jenkins's avatar
Jenkins committed
81
#: ui/help-overlay.ui:96
Jenkins's avatar
Jenkins committed
82 83
msgctxt "shortcut window"
msgid "Remove conversation"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
84
msgstr "Hiqe bisedën"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
85

Jenkins's avatar
Jenkins committed
86
#: ui/help-overlay.ui:103
Jenkins's avatar
Jenkins committed
87 88 89 90
msgctxt "shortcut window"
msgid "Block contact"
msgstr "Bllokojeni kontaktin"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
91
#: ui/help-overlay.ui:110
Jenkins's avatar
Jenkins committed
92 93
msgctxt "shortcut window"
msgid "Unblock contact"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
94
msgstr "Zhbllokoje kontaktin"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
95

Jenkins's avatar
Jenkins committed
96
#: ui/help-overlay.ui:117
Jenkins's avatar
Jenkins committed
97 98
msgctxt "shortcut window"
msgid "Copy contact name"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
99
msgstr "Kopjo emër kontakti"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
100

Jenkins's avatar
Jenkins committed
101
#: ui/help-overlay.ui:127
Jenkins's avatar
Jenkins committed
102 103 104 105
msgctxt "shortcut window"
msgid "Call"
msgstr "Thirre"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
106
#: ui/help-overlay.ui:132
Jenkins's avatar
Jenkins committed
107 108
msgctxt "shortcut window"
msgid "Accept call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
109
msgstr "Pranoje thirrjen"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
110

Jenkins's avatar
Jenkins committed
111
#: ui/help-overlay.ui:139
Jenkins's avatar
Jenkins committed
112 113
msgctxt "shortcut window"
msgid "Decline call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
114
msgstr "Hidhe tej thirrjen"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
115

Jenkins's avatar
Jenkins committed
116
#: ui/help-overlay.ui:148
Jenkins's avatar
Jenkins committed
117 118 119 120
msgctxt "shortcut window"
msgid "Settings"
msgstr "Rregullime"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
121
#: ui/help-overlay.ui:153
Jenkins's avatar
Jenkins committed
122 123
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open/Close settings page"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
124
msgstr "Hap/Mbyll faqe rregullimesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
125

Jenkins's avatar
Jenkins committed
126
#: ui/help-overlay.ui:160
Jenkins's avatar
Jenkins committed
127 128
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open general settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
129
msgstr "Hap rregullimet e përgjithshme"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
130

Jenkins's avatar
Jenkins committed
131
#: ui/help-overlay.ui:167
Jenkins's avatar
Jenkins committed
132 133
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open media settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
134
msgstr "Hap rregullime mediash"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
135

Jenkins's avatar
Jenkins committed
136
#: ui/help-overlay.ui:174
Jenkins's avatar
Jenkins committed
137 138
msgctxt "shortcut window"
msgid "Open account settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
139
msgstr "Hap rregullime llogarie"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140

Jenkins's avatar
Jenkins committed
141
#: ui/help-overlay.ui:184
Jenkins's avatar
Jenkins committed
142 143
msgctxt "shortcut window"
msgid "Chat view"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
144
msgstr "Pamje fjalosje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
145

Jenkins's avatar
Jenkins committed
146
#: ui/help-overlay.ui:189
Jenkins's avatar
Jenkins committed
147 148
msgctxt "shortcut window"
msgid "Write on a new line"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
149
msgstr "Shkruani një rresht të ri"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
150

Jenkins's avatar
Jenkins committed
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
#: ui/mainwindow.ui:57
msgid "Menu"
msgstr "Menu"

#: ui/mainwindow.ui:80
msgid "General"
msgstr "Të përgjithshme"

#: ui/mainwindow.ui:96
msgid "Media"
msgstr "Media"

#: ui/mainwindow.ui:113 ui/accountcreationwizard.ui:523
Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
#: ui/newaccountsettingsview.ui:387
Jenkins's avatar
Jenkins committed
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
msgid "Account"
msgstr "Llogari"

#: ui/mainwindow.ui:150 src/mainwindow.cpp:1846
msgid "Settings"
msgstr "Rregullime"

#: ui/mainwindow.ui:271 ui/mainwindow.ui:278
msgid "Conversations"
msgstr "Biseda"

#: ui/mainwindow.ui:304 ui/mainwindow.ui:311
msgid "Contact requests"
msgstr "Kërkesa kontakti"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
180
#: ui/accountmigrationview.ui:20
Jenkins's avatar
Jenkins committed
181 182
msgid "Account migration required"
msgstr "Lyp migrim llogarie"
183

Jenkins's avatar
Jenkins committed
184 185
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
186
msgstr "Kjo llogari është e keqformuar, ju lutemi, jepni fjalëkalimin tuaj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
187

Jenkins's avatar
Jenkins committed
188
#: ui/accountmigrationview.ui:90
Jenkins's avatar
Jenkins committed
189 190
msgid "Alias"
msgstr "Alias"
191

Jenkins's avatar
Jenkins committed
192 193
#: ui/accountmigrationview.ui:127 ui/accountcreationwizard.ui:597
#: ui/accountcreationwizard.ui:982 ui/profile.ui:73
Jenkins's avatar
Jenkins committed
194
#: ui/newaccountsettingsview.ui:476 ui/newaccountsettingsview.ui:706
Jenkins's avatar
Jenkins committed
195 196
msgid "Username"
msgstr "Emër përdoruesi"
197

Jenkins's avatar
Jenkins committed
198
#: ui/accountmigrationview.ui:165 ui/accountcreationwizard.ui:191
Jenkins's avatar
Jenkins committed
199
#: ui/accountcreationwizard.ui:624 ui/accountcreationwizard.ui:1018
Jenkins's avatar
Jenkins committed
200
#: ui/newaccountsettingsview.ui:502 ui/newaccountsettingsview.ui:742
Jenkins's avatar
Jenkins committed
201 202 203
msgid "Password"
msgstr "Krijoni llogari"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
204 205 206
#: ui/accountmigrationview.ui:205 ui/accountcreationwizard.ui:1057
msgid "Account manager"
msgstr "Përgjegjës llogarish"
207

Jenkins's avatar
Jenkins committed
208 209 210
#: ui/accountmigrationview.ui:236 ui/newaccountsettingsview.ui:554
#: ui/newaccountsettingsview.ui:847 src/accountmigrationview.cpp:187
#: src/newaccountsettingsview.cpp:971 src/newaccountsettingsview.cpp:2102
Jenkins's avatar
Jenkins committed
211 212 213
msgid "Delete account"
msgstr "Fshije llogarinë"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
214 215 216 217 218 219
#: ui/accountmigrationview.ui:251
msgid "Migrate account"
msgstr "Migroni llogari"

#: ui/accountmigrationview.ui:283
msgid "Migrating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
220
msgstr "Po migrohet llogaria juaj Jami…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
221 222

#: ui/accountmigrationview.ui:295
Jenkins's avatar
Jenkins committed
223
msgid "Migration failed, wrong password?"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
224
msgstr "Migrimi dështoi, fjalëkalim i gabuar?"
225

Jenkins's avatar
Jenkins committed
226 227
#: ui/currentcallview.ui:251
msgid "End this call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
228
msgstr "Përfundoje këtë thirrje"
229

Jenkins's avatar
Jenkins committed
230
#: ui/currentcallview.ui:255 ui/currentcallview.ui:511
Jenkins's avatar
Jenkins committed
231
msgid "End call"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
232
msgstr "Përfundoje thirrjen"
233

Jenkins's avatar
Jenkins committed
234 235 236 237 238
#: ui/currentcallview.ui:275 ui/currentcallview.ui:493
msgid "Add participant"
msgstr "Shtoni pjesëmarrës"

#: ui/currentcallview.ui:294
Jenkins's avatar
Jenkins committed
239
msgid "Toggle transfer"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
240
msgstr "Shfaq/fshih shpërngulje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
241

Jenkins's avatar
Jenkins committed
242
#: ui/currentcallview.ui:313
Jenkins's avatar
Jenkins committed
243
msgid "Toggle hold"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
244
msgstr "Mbaje/Braktise"
245

Jenkins's avatar
Jenkins committed
246 247
#: ui/currentcallview.ui:317 ui/currentcallview.ui:342
#: ui/currentcallview.ui:484
Jenkins's avatar
Jenkins committed
248 249
msgid "Hold"
msgstr "Mbaje"
250

Jenkins's avatar
Jenkins committed
251
#: ui/currentcallview.ui:338
Jenkins's avatar
Jenkins committed
252
msgid "Toggle mute audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
253
msgstr "Vini/hiqni heshtje audioje"
254

Jenkins's avatar
Jenkins committed
255
#: ui/currentcallview.ui:363
Jenkins's avatar
Jenkins committed
256
msgid "Toggle mute video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
257
msgstr "Vini/hiqni heshtje videoje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
258

Jenkins's avatar
Jenkins committed
259
#: ui/currentcallview.ui:367 ui/currentcallview.ui:475
Jenkins's avatar
Jenkins committed
260 261 262
msgid "Mute video"
msgstr "Mbylli videon"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
263
#: ui/currentcallview.ui:388
Jenkins's avatar
Jenkins committed
264
msgid "Toggle recording"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
265
msgstr "Shfa/fshih incizim"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
266

Jenkins's avatar
Jenkins committed
267
#: ui/currentcallview.ui:391 ui/currentcallview.ui:529
Jenkins's avatar
Jenkins committed
268
#: ui/messagingwidget.ui:29 src/chatview.cpp:345
Jenkins's avatar
Jenkins committed
269 270
msgid "Record"
msgstr "Regjistroje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
271

Jenkins's avatar
Jenkins committed
272
#: ui/currentcallview.ui:412
Jenkins's avatar
Jenkins committed
273
msgid "Adjust outgoing video quality"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
274
msgstr "Rregulloni cilësinë e videos së dërguar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
275

Jenkins's avatar
Jenkins committed
276
#: ui/currentcallview.ui:417 ui/currentcallview.ui:520
Jenkins's avatar
Jenkins committed
277
msgid "Video quality"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
278
msgstr "Cilësi videoje"
279

Jenkins's avatar
Jenkins committed
280
#: ui/currentcallview.ui:436
Jenkins's avatar
Jenkins committed
281
msgid "Toggle show chat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
282
msgstr "Shfaqni/fshihni fjalosje"
283

Jenkins's avatar
Jenkins committed
284
#: ui/currentcallview.ui:440 ui/currentcallview.ui:457
Jenkins's avatar
Jenkins committed
285
msgid "Chat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
286
msgstr "Fjalosje"
287

Jenkins's avatar
Jenkins committed
288
#: ui/currentcallview.ui:466
Jenkins's avatar
Jenkins committed
289 290
msgid "Mute audio"
msgstr "Mbylli zërin"
291

Jenkins's avatar
Jenkins committed
292
#: ui/currentcallview.ui:502
Jenkins's avatar
Jenkins committed
293 294
msgid "Transfer"
msgstr "Shpërngule"
295

Jenkins's avatar
Jenkins committed
296
#: ui/currentcallview.ui:552
Jenkins's avatar
Jenkins committed
297
msgid "Transfer to"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
298
msgstr "Shpërngule te"
299

Jenkins's avatar
Jenkins committed
300 301
#: ui/currentcallview.ui:616
msgid "Add"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
302
msgstr "Shtoje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
303

Jenkins's avatar
Jenkins committed
304
#: ui/accountcreationwizard.ui:42
Jenkins's avatar
Jenkins committed
305
msgid "Welcome to"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
306
msgstr "Mirë se vini te"
307

Jenkins's avatar
Jenkins committed
308 309
#: ui/accountcreationwizard.ui:76
msgid "Create local account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
310
msgstr "Krijoni llogari vendore"
311

Jenkins's avatar
Jenkins committed
312 313
#: ui/accountcreationwizard.ui:77
msgid "Create a new Jami account on this device (for new users)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
314
msgstr "Krijoni një llogari të re Jami në këtë pajisje (për përdorues të rinj)"
315

Jenkins's avatar
Jenkins committed
316 317
#: ui/accountcreationwizard.ui:84 src/accountcreationwizard.cpp:591
msgid "Import from device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
318
msgstr "Importoni prej pajisjeje"
319

Jenkins's avatar
Jenkins committed
320 321
#: ui/accountcreationwizard.ui:85
msgid "Import an account with your PIN generated on another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
322
msgstr "Importoni një llogari me PIN-in tuaj të prodhuar në një tjetër pajisje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
323

Jenkins's avatar
Jenkins committed
324 325
#: ui/accountcreationwizard.ui:92
msgid "Import from archive backup"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
326
msgstr "Importoni prej kopjeruajtjeje arkivi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
327 328 329

#: ui/accountcreationwizard.ui:93
msgid "Import an account via your archive"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
330
msgstr "Importoni një llogari përmes arkivit tuaj"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
331

Jenkins's avatar
Jenkins committed
332
#: ui/accountcreationwizard.ui:100
Jenkins's avatar
Jenkins committed
333
msgid "Advanced…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
334
msgstr "Të mëtejshme…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
335

Jenkins's avatar
Jenkins committed
336 337
#: ui/accountcreationwizard.ui:111
msgid "Connect to account manager"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
338
msgstr "Lidhuni me përgjegjësin e llogarive"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
339 340 341

#: ui/accountcreationwizard.ui:112
msgid "Get your account via your credentials."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
342
msgstr "Merreni llogarinë tuaj për mes kredencialeve tuaja."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
343 344

#: ui/accountcreationwizard.ui:119
Jenkins's avatar
Jenkins committed
345
msgid "Add a new SIP account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
346
msgstr "Shtoni një llogari SIP të re"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
347

Jenkins's avatar
Jenkins committed
348 349
#: ui/accountcreationwizard.ui:234
msgid "Archive"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
350
msgstr "Arkiv"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
351 352 353

#: ui/accountcreationwizard.ui:240 ui/accountcreationwizard.ui:293
msgid "Informations."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
354
msgstr "Informacione."
355

Jenkins's avatar
Jenkins committed
356 357 358 359 360
#: ui/accountcreationwizard.ui:287
msgid "PIN"
msgstr "PIN"

#: ui/accountcreationwizard.ui:349
Jenkins's avatar
Jenkins committed
361
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
362 363
"You can obtain an archive by clicking on \"Export account\" in the account "
"settings. This will create a .gz file on your device."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
364
msgstr "Një arkiv mund ta keni duke klikuar mbi \"Eksportoni llogari\", te rregullime llogarie. Kjo do të krijojë në pajisjen tuaj një kartelë .gz."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
365 366 367 368 369

#: ui/accountcreationwizard.ui:382
msgid ""
"To obtain a PIN (valid for 10 minutes), you need to open the account "
"settings on the other device and click on \"Link to another device\"."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
370
msgstr "Që të merrni një PIN (i vlefshëm për 10 minuta), duhet të hapni rregullimet e llogarisë te pajisja tjetër dhe të klikoni mbi \"Lidhe me pajisjen tjetër\"."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
371 372 373

#: ui/accountcreationwizard.ui:402 ui/accountcreationwizard.ui:703
#: ui/accountcreationwizard.ui:1084
Jenkins's avatar
Jenkins committed
374
msgid "Previous"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
375
msgstr "I mëparshmi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
376

Jenkins's avatar
Jenkins committed
377 378
#: ui/accountcreationwizard.ui:410 ui/accountcreationwizard.ui:711
#: ui/accountcreationwizard.ui:1092
Jenkins's avatar
Jenkins committed
379 380 381
msgid "Next"
msgstr "Pasuesi"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
382
#: ui/accountcreationwizard.ui:442 ui/profile.ui:7
Jenkins's avatar
Jenkins committed
383
#: ui/newaccountsettingsview.ui:307
Jenkins's avatar
Jenkins committed
384 385 386
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
387
#: ui/accountcreationwizard.ui:560
Jenkins's avatar
Jenkins committed
388
msgid "Register username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
389
msgstr "Regjistroni emër përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
390

Jenkins's avatar
Jenkins committed
391
#: ui/accountcreationwizard.ui:561
Jenkins's avatar
Jenkins committed
392
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
393
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
394
"People can use it to contact you instead of using your ID, which is 40 "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
395
"characters long."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
396
msgstr "Duke i vënë shenjë kësaj, do të regjistroni një emër përdoruesi unik në rrjetin Jami. Njerëzit mund ta përdorin për t’u lidhur me ju, në vend se të ID-së tuaj, që është 40 shenja i gjatë."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
397

Jenkins's avatar
Jenkins committed
398
#: ui/accountcreationwizard.ui:625
Jenkins's avatar
Jenkins committed
399 400 401
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
402
msgstr "Ky fjalëkalim do të përdoret për të fshehtëzuar të dhënat e llogarisë tuaj dhe për të lidhur pajisje të reja në të."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
403

Jenkins's avatar
Jenkins committed
404
#: ui/accountcreationwizard.ui:664 src/newaccountsettingsview.cpp:854
Jenkins's avatar
Jenkins committed
405 406 407
msgid "Confirm password"
msgstr "Ripohoni fjalëkalimin"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
408
#: ui/accountcreationwizard.ui:735
Jenkins's avatar
Jenkins committed
409
msgid "Generating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
410
msgstr "Po prodhohet llogaria juaj Jami…"
411

Jenkins's avatar
Jenkins committed
412 413
#: ui/accountcreationwizard.ui:766
msgid "Backup your account!"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
414
msgstr "Kopjeruani llogarinë tuaj!"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
415 416 417 418 419 420

#: ui/accountcreationwizard.ui:782
msgid ""
"This account only exists on this device. If you lost your device or "
"uninstall the application, your account will be deleted. You can backup your"
" account now or later."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
421
msgstr "Kjo llogari ekziston vetëm në këtë pajisje. Nëse humbët pajisjen tuaj ose e çinstaluat aplikacionin, llogaria juaj do të fshihet. Llogarinë tuaj mund ta kopjeruani tani ose më vonë."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
422 423 424

#: ui/accountcreationwizard.ui:789
msgid "Never show me this again"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
425
msgstr "Mos ma shfaq më kurrë këtë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
426

Jenkins's avatar
Jenkins committed
427 428
#: ui/accountcreationwizard.ui:803 ui/newaccountsettingsview.ui:539
#: src/accountcreationwizard.cpp:380 src/newaccountsettingsview.cpp:2035
Jenkins's avatar
Jenkins committed
429 430 431 432 433 434 435 436
msgid "Export account"
msgstr "Eksportoni llogari"

#: ui/accountcreationwizard.ui:813
msgid "Skip"
msgstr "Anashkaloje"

#: ui/accountcreationwizard.ui:839
Jenkins's avatar
Jenkins committed
437
msgid "Registering username…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
438
msgstr "Po regjistrohet emër përdoruesi…"
439

Jenkins's avatar
Jenkins committed
440
#: ui/accountcreationwizard.ui:846
Jenkins's avatar
Jenkins committed
441
msgid "This may take a few minutes."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
442
msgstr "Kjo mund të hajë pak minuta."
443

Jenkins's avatar
Jenkins committed
444
#: ui/accountcreationwizard.ui:872
Jenkins's avatar
Jenkins committed
445
msgid "Retrieving your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
446
msgstr "Po merret llogaria juaj Jami…"
447

Jenkins's avatar
Jenkins committed
448
#: ui/accountcreationwizard.ui:913 ui/newaccountsettingsview.ui:262
Jenkins's avatar
Jenkins committed
449 450 451
msgid "OK"
msgstr "OK"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
452 453
#: ui/accountcreationwizard.ui:938
msgid "Sign in"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
454
msgstr "Hyni"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
455

Jenkins's avatar
Jenkins committed
456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
#: ui/gearsmenu.ui:7
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Shkurtore Tastiere"

#: ui/gearsmenu.ui:11
msgid "_About"
msgstr "_Rreth"

#: ui/gearsmenu.ui:17
msgid "_Quit"
msgstr "_Dil"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
468
#: ui/generalsettingsview.ui:51
Jenkins's avatar
Jenkins committed
469 470
msgid "System"
msgstr "Sistem"
471

Jenkins's avatar
Jenkins committed
472
#: ui/generalsettingsview.ui:89
Jenkins's avatar
Jenkins committed
473
msgid "Start application on login"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
474
msgstr "Nise aplikacionin kur bëhet hyrja në sistem"
475

Jenkins's avatar
Jenkins committed
476
#: ui/generalsettingsview.ui:125
Jenkins's avatar
Jenkins committed
477
msgid "Show Jami icon (systray) in the systray area"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
478
msgstr "Shfaq ikonë (systray) Jami te fusha e njoftimeve"
479

Jenkins's avatar
Jenkins committed
480
#: ui/generalsettingsview.ui:161
Jenkins's avatar
Jenkins committed
481
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
482
msgstr "Sille Jami-n përpara për thirrje ardhëse"
483

Jenkins's avatar
Jenkins committed
484
#: ui/generalsettingsview.ui:197
Jenkins's avatar
Jenkins committed
485 486
msgid "Notifications"
msgstr "Njoftime"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
487

Jenkins's avatar
Jenkins committed
488
#: ui/generalsettingsview.ui:236
Jenkins's avatar
Jenkins committed
489 490
msgid "Enable notifications for incoming calls"
msgstr "Aktivizo njoftimet për thirrje ardhëse"
491

Jenkins's avatar
Jenkins committed
492
#: ui/generalsettingsview.ui:272
Jenkins's avatar
Jenkins committed
493
msgid "Enable notifications for pending requests"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
494
msgstr "Aktivizo njoftime për kërkesa pezull"
495

Jenkins's avatar
Jenkins committed
496
#: ui/generalsettingsview.ui:308
Jenkins's avatar
Jenkins committed
497
msgid "Enable notifications for new chat messages"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
498
msgstr "Aktivizo njoftimet për mesazhe të reja fjalosjesh"
499

Jenkins's avatar
Jenkins committed
500
#: ui/generalsettingsview.ui:344
Jenkins's avatar
Jenkins committed
501
msgid "Chatview"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
502
msgstr "Pamje fjalosjeje"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
503

Jenkins's avatar
Jenkins committed
504
#: ui/generalsettingsview.ui:383
Jenkins's avatar
Jenkins committed
505
msgid "Display images and videos into the chatview"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
506
msgstr "Shfaq te pamja e fjalosjes figura dhe video"
507

Jenkins's avatar
Jenkins committed
508
#: ui/generalsettingsview.ui:420
Jenkins's avatar
Jenkins committed
509
msgid "Show chatview on the right (on the bottom if off)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
510
msgstr "Shfaqe pamjen e fjalosjes djathtas (poshtë, nëse është off)"
511

Jenkins's avatar
Jenkins committed
512
#: ui/generalsettingsview.ui:457
Jenkins's avatar
Jenkins committed
513 514
msgid "Download folder"
msgstr "Dosje Shkarkimi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
515

Jenkins's avatar
Jenkins committed
516
#: ui/generalsettingsview.ui:494
Jenkins's avatar
Jenkins committed
517 518
msgid "History"
msgstr "Historik"
519

Jenkins's avatar
Jenkins committed
520
#: ui/generalsettingsview.ui:533
Jenkins's avatar
Jenkins committed
521
msgid "Keep history for (days, 0 = unlimited)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
522
msgstr "Mbaje historikun për (ditë, 0 = pa kufizim)"
523

Jenkins's avatar
Jenkins committed
524
#: ui/generalsettingsview.ui:563
Jenkins's avatar
Jenkins committed
525
msgid "Clear all history"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
526
msgstr "Spastro krejt historikun"
527

Jenkins's avatar
Jenkins committed
528 529
#: ui/generalsettingsview.ui:595
msgid "Call Recording"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
530
msgstr "Incizim Thirrjesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
531 532 533

#: ui/generalsettingsview.ui:633
msgid "Record local video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
534
msgstr "Regjistro video lokale"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
535 536 537

#: ui/generalsettingsview.ui:669
msgid "Always record calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
538
msgstr "Incizoji përherë thirrjet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
539 540 541

#: ui/generalsettingsview.ui:706
msgid "Record folder"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
542
msgstr "Dosje incizimesh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
543 544 545

#: ui/generalsettingsview.ui:743
msgid "Bitrate for call recordings (kb/s)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
546
msgstr "Vlerë bitrate për incizime thirrjesh (kb/s)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
547

Jenkins's avatar
Jenkins committed
548 549
#: ui/profile.ui:58
msgid "Informations"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
550
msgstr "Informacione"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
551

Jenkins's avatar
Jenkins committed
552
#: ui/profile.ui:88 ui/newaccountsettingsview.ui:433
Jenkins's avatar
Jenkins committed
553 554 555 556 557
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ui/profile.ui:153
msgid "QR Code"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
558
msgstr "Kod QR"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
559

Jenkins's avatar
Jenkins committed
560 561
#: ui/mediasettingsview.ui:24
msgid "Audio Settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
562
msgstr "Rregullime për Video"
563

Jenkins's avatar
Jenkins committed
564 565
#: ui/mediasettingsview.ui:40
msgid "Audio manager:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
566
msgstr "Përgjegjës tingulli:"
567

Jenkins's avatar
Jenkins committed
568 569
#: ui/mediasettingsview.ui:52
msgid "Ringtone device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
570
msgstr "Pajisje zilesh:"
571

Jenkins's avatar
Jenkins committed
572 573
#: ui/mediasettingsview.ui:64
msgid "Output device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
574
msgstr "Pajisje në dalje:"
575

Jenkins's avatar
Jenkins committed
576 577
#: ui/mediasettingsview.ui:76
msgid "Input device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
578
msgstr "Pajisje në hyrje:"
579

Jenkins's avatar
Jenkins committed
580 581
#: ui/mediasettingsview.ui:88
msgid "Input volume meter:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
582
msgstr "Matës volumi në hyrje:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
583 584

#: ui/mediasettingsview.ui:156
Jenkins's avatar
Jenkins committed
585
msgid "Camera Settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
586
msgstr "Rregullime Kamere"
587

Jenkins's avatar
Jenkins committed
588
#: ui/mediasettingsview.ui:172
Jenkins's avatar
Jenkins committed
589
msgid "Device:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
590
msgstr "Pajisje:"
591

Jenkins's avatar
Jenkins committed
592
#: ui/mediasettingsview.ui:184
Jenkins's avatar
Jenkins committed
593
msgid "Channel:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
594
msgstr "Kanal:"
595

Jenkins's avatar
Jenkins committed
596
#: ui/mediasettingsview.ui:196
Jenkins's avatar
Jenkins committed
597
msgid "Resolution:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
598
msgstr "Qartësi:"
599

Jenkins's avatar
Jenkins committed
600
#: ui/mediasettingsview.ui:208
Jenkins's avatar
Jenkins committed
601
msgid "Frame rate:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
602
msgstr "Shpejtësi kuadrosh:"
603

Jenkins's avatar
Jenkins committed
604
#: ui/mediasettingsview.ui:266
Jenkins's avatar
Jenkins committed
605
msgid "Hardware Acceleration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
606
msgstr "Përshpejtim Hardware"
607

Jenkins's avatar
Jenkins committed
608
#: ui/mediasettingsview.ui:282
Jenkins's avatar
Jenkins committed
609
msgid "Enable hardware acceleration:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
610
msgstr "Aktivizo përshpejtim hardware-i:"
611

Jenkins's avatar
Jenkins committed
612 613 614 615 616 617 618 619 620 621
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Shtoni pajisje"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Shtoni Pajisje të Re"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
622 623
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
624
"within 5 minutes of its generation."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
625
msgstr "Që t’i shtoni llogarisë tuaj Jami një pajisje të re, eksportoni llogarinë tuaj në Jami. Kjo do të prodhojë një PIN që duhet dhënë te pajisja juaj e re brenda 5 minutash nga çasti i prodhimit."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
626 627 628 629 630 631 632 633 634

#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Fjalëkalim (i domosdoshëm):"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Jepni fjalëkalim arkivi"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
635
#: ui/newaccountsettingsview.ui:205 src/newaccountsettingsview.cpp:864
Jenkins's avatar
Jenkins committed
636 637 638
msgid "Cancel"
msgstr "Anuloje"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
639
#: ui/newaccountsettingsview.ui:211
Jenkins's avatar
Jenkins committed
640
msgid "Export on the network"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
641
msgstr "Eksportoje në rrjet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
642

Jenkins's avatar
Jenkins committed
643
#: ui/newaccountsettingsview.ui:231
Jenkins's avatar
Jenkins committed
644 645
msgid "Your generated pin:"
msgstr "PIN-i juaj i prodhuar:"
646

Jenkins's avatar
Jenkins committed
647
#: ui/newaccountsettingsview.ui:511
Jenkins's avatar
Jenkins committed
648
msgid "Click to change password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
649
msgstr "Klikoni që të ndryshohet fjalëkalimi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
650

Jenkins's avatar
Jenkins committed
651
#: ui/newaccountsettingsview.ui:591 ui/newaccountsettingsview.ui:874
Jenkins's avatar
Jenkins committed
652
msgid "Enable account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
653
msgstr "Aktivizoje llogarinë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
654

Jenkins's avatar
Jenkins committed
655
#: ui/newaccountsettingsview.ui:670
Jenkins's avatar
Jenkins committed
656
msgid "SIP server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
657
msgstr "Shërbyes SIP"
658

Jenkins's avatar
Jenkins committed
659
#: ui/newaccountsettingsview.ui:752
Jenkins's avatar
Jenkins committed
660 661
msgid "password"
msgstr "fjalëkalim"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
662

Jenkins's avatar
Jenkins committed
663
#: ui/newaccountsettingsview.ui:783 ui/newaccountsettingsview.ui:1371
Jenkins's avatar
Jenkins committed
664 665
msgid "Proxy"
msgstr "Ndërmjetës"
666

Jenkins's avatar
Jenkins committed
667
#: ui/newaccountsettingsview.ui:819
Jenkins's avatar
Jenkins committed
668
msgid "Voicemail"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
669
msgstr "Voicemail"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
670

Jenkins's avatar
Jenkins committed
671
#: ui/newaccountsettingsview.ui:925
Jenkins's avatar
Jenkins committed
672
msgid "Known devices linked to this Jami account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
673
msgstr "Pajisje të njohura që lidhen te kjo llogari Jami"
674

Jenkins's avatar
Jenkins committed
675
#: ui/newaccountsettingsview.ui:933
Jenkins's avatar
Jenkins committed
676
msgid "Link another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
677
msgstr "Lidhni një pajisje tjetër"
678

Jenkins's avatar
Jenkins committed
679
#: ui/newaccountsettingsview.ui:998
Jenkins's avatar
Jenkins committed
680
msgid "Banned contacts"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
681
msgstr "Kontakte të dëbuar"
682

Jenkins's avatar
Jenkins committed
683
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1054
Jenkins's avatar
Jenkins committed
684 685
msgid "Advanced settings"
msgstr "Rregullime të mëtejshme"
686

Jenkins's avatar
Jenkins committed
687
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1090
Jenkins's avatar
Jenkins committed
688
msgid "General settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
689
msgstr "Rregullime të përgjithshme"
690

Jenkins's avatar
Jenkins committed
691
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1108
Jenkins's avatar
Jenkins committed
692
msgid "Call settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
693
msgstr "Rregullime për thirrjet"
694

Jenkins's avatar
Jenkins committed
695
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1146
Jenkins's avatar
Jenkins committed
696
msgid "Allow call from untrusted peers"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
697
msgstr "Lejo thirrje prej personash të pabesuar"
698

Jenkins's avatar
Jenkins committed
699
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1181
Jenkins's avatar
Jenkins committed
700
msgid "Auto answer calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
701
msgstr "Vetëpërgjigju thirrjeve"
702

Jenkins's avatar
Jenkins committed
703
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1217
Jenkins's avatar
Jenkins committed
704
msgid "Custom ringtone"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
705
msgstr "Zile vetjake"
706

Jenkins's avatar
Jenkins committed
707
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1261
Jenkins's avatar
Jenkins committed
708
msgid "Name server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
709
msgstr "Shërbyes emrash"
710

Jenkins's avatar
Jenkins committed
711
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1298 ui/newaccountsettingsview.ui:2487
712
msgid "Address"
713
msgstr "Adresë"
714

Jenkins's avatar
Jenkins committed
715
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1332
Jenkins's avatar
Jenkins committed
716
msgid "OpenDHT configuration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
717
msgstr "Formësim i OpenDHT-së"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
718

Jenkins's avatar
Jenkins committed
719
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1416
Jenkins's avatar
Jenkins committed
720
msgid "Auto connect on local network"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
721
msgstr "Vetëlidhu në rrjet vendor"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
722

Jenkins's avatar
Jenkins committed
723
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1452
Jenkins's avatar
Jenkins committed
724 725
msgid "Bootstrap"
msgstr "Bootstrap"
726

Jenkins's avatar
Jenkins committed
727
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1512
Jenkins's avatar
Jenkins committed
728 729
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Fshehtëzo rrjedha media (SRTP)"
730

Jenkins's avatar
Jenkins committed
731
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1547
Jenkins's avatar
Jenkins committed
732
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
733
msgstr "Aktivizo SDES për protokoll shkëmbimi kyçesh"
734

Jenkins's avatar
Jenkins committed
735
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1583
Jenkins's avatar
Jenkins committed
736 737
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "Në rast dështimi fshehtëzimi, riktheju RTP-së"
738

Jenkins's avatar
Jenkins committed
739
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1618
Jenkins's avatar
Jenkins committed
740 741
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Tratativë fshehtëzimi (TLS)"
742

Jenkins's avatar
Jenkins committed
743
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1653
Jenkins's avatar
Jenkins committed
744 745
msgid "CA certificate"
msgstr "Dëshmi AD"
746

Jenkins's avatar
Jenkins committed
747
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1689
Jenkins's avatar
Jenkins committed
748 749
msgid "User certificate"
msgstr "Dëshmi përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
750

Jenkins's avatar
Jenkins committed
751
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1725
Jenkins's avatar
Jenkins committed
752 753
msgid "Private key"
msgstr "Kyç privat"
754

Jenkins's avatar
Jenkins committed
755
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1761
Jenkins's avatar
Jenkins committed
756 757
msgid "Private key password"
msgstr "Fjalëkalim kyçi privat"
758

Jenkins's avatar
Jenkins committed
759
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1799
Jenkins's avatar
Jenkins committed
760 761
msgid "TLS protocol method"
msgstr "Metodë protokolli TLS"
762

Jenkins's avatar
Jenkins committed
763
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1835
Jenkins's avatar
Jenkins committed
764 765
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Emër shërbyesi TLS dërgimesh"
766

Jenkins's avatar
Jenkins committed
767
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1870
Jenkins's avatar
Jenkins committed
768 769
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Mbarim kohe tratative (sekonda)"
770

Jenkins's avatar
Jenkins committed
771
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1906
Jenkins's avatar
Jenkins committed
772 773
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Verifikoji dëshmitë ardhëse (më anë të shërbyesit)"
774

Jenkins's avatar
Jenkins committed
775
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1941
Jenkins's avatar
Jenkins committed
776 777
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Verifikoji dëshmitë ardhëse (më anë të klientit)"
778

Jenkins's avatar
Jenkins committed
779
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1976
Jenkins's avatar
Jenkins committed
780 781
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Kërko një dëshmi për lidhje TLS ardhëse"
782

Jenkins's avatar
Jenkins committed
783
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2000
Jenkins's avatar
Jenkins committed
784 785
msgid "Security"
msgstr "Siguri"
786

Jenkins's avatar
Jenkins committed
787
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2025
Jenkins's avatar
Jenkins committed
788
msgid "Connectivity"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
789
msgstr "Aftësi lidhjeje"
790

Jenkins's avatar
Jenkins committed
791
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2063
Jenkins's avatar
Jenkins committed
792
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
793
msgstr "Kohë skadimi regjistrimi (në sekonda)"
794

Jenkins's avatar
Jenkins committed
795
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2100
Jenkins's avatar
Jenkins committed
796
msgid "Network interface"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
797
msgstr "Ndërfaqe rrjeti"
798

Jenkins's avatar
Jenkins committed
799
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2136
Jenkins's avatar
Jenkins committed
800 801
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"
802

Jenkins's avatar
Jenkins committed
803
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2171
Jenkins's avatar
Jenkins committed
804 805
msgid "Use TURN"
msgstr "Përdor TURN"
806

Jenkins's avatar
Jenkins committed
807
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2206
Jenkins's avatar
Jenkins committed
808
msgid "(TURN) address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
809
msgstr "(TURN) adresë"
810

Jenkins's avatar
Jenkins committed
811
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2241
Jenkins's avatar
Jenkins committed
812
msgid "(TURN) username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
813
msgstr "(TURN) emër përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
814

Jenkins's avatar
Jenkins committed
815
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2275
Jenkins's avatar
Jenkins committed
816
msgid "(TURN) password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
817
msgstr "(TURN) fjalëkalim"
818

Jenkins's avatar
Jenkins committed
819
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2312
Jenkins's avatar
Jenkins committed
820
msgid "(TURN) realm"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
821
msgstr "(TURN) shtrirje"
822

Jenkins's avatar
Jenkins committed
823
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2346
Jenkins's avatar
Jenkins committed
824 825
msgid "Use STUN"
msgstr "Përdor STUN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
826

Jenkins's avatar
Jenkins committed
827
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2381
Jenkins's avatar
Jenkins committed
828
msgid "(STUN) address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
829
msgstr "(STUN) adresë"
830

Jenkins's avatar
Jenkins committed
831
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2414
Jenkins's avatar
Jenkins committed
832
msgid "Published address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
833
msgstr "Adresë e publikuar"
834

Jenkins's avatar
Jenkins committed
835
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2451
Jenkins's avatar
Jenkins committed
836
msgid "Use custom address and port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
837
msgstr "Përdor adresë dhe portë vetjake"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
838

Jenkins's avatar
Jenkins committed
839
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2522
Jenkins's avatar
Jenkins committed
840 841
msgid "Port"
msgstr "Portë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
842

Jenkins's avatar
Jenkins committed
843
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2558
Jenkins's avatar
Jenkins committed
844 845
msgid "Video codecs"
msgstr "Kodekë video"
846

Jenkins's avatar
Jenkins committed
847
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2621
Jenkins's avatar
Jenkins committed
848
msgid "Enable video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
849
msgstr "Aktivizo video"
850

Jenkins's avatar
Jenkins committed
851
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2648
Jenkins's avatar
Jenkins committed
852 853
msgid "Audio codecs"
msgstr "Kodekë audio"
854

Jenkins's avatar
Jenkins committed
855
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2718
Jenkins's avatar
Jenkins committed
856 857
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "Tratativa Sesioni SDP (ICE Fallback)"
858

Jenkins's avatar
Jenkins committed
859
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2730
Jenkins's avatar
Jenkins committed
860
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
861
msgstr "Përdorur vetëm gjatë tratativash sesioni SDP, në rast se ICE nuk mbulohet."
862

Jenkins's avatar
Jenkins committed
863
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2764
Jenkins's avatar
Jenkins committed
864
msgid "Audio RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
865
msgstr "Interval Minimum Porte Audio RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
866

Jenkins's avatar
Jenkins committed
867
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2799
Jenkins's avatar
Jenkins committed
868
msgid "Audio RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
869
msgstr "Interval Maksimum Porte Audio RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
870

Jenkins's avatar
Jenkins committed
871
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2834
Jenkins's avatar
Jenkins committed
872
msgid "Video RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
873
msgstr "Interval Minimum Porte Video RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
874

Jenkins's avatar
Jenkins committed
875
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2869
Jenkins's avatar
Jenkins committed
876
msgid "Video RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
877
msgstr "Interval Maksimum Porte Video RTP"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
878

Jenkins's avatar
Jenkins committed
879 880
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
881
msgstr "regjistroni emër përdoruesi"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
882

Jenkins's avatar
Jenkins committed
883
#: ui/chatview.ui:39
Jenkins's avatar
Jenkins committed
884 885
msgid "Send Invitation"
msgstr "Dërgoni Ftesë"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
886

Jenkins's avatar
Jenkins committed
887 888
#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
889
msgstr "Incizo mesazh audio"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
890 891 892

#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
893
msgstr "Përfundoje pa mesazh"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
894

Jenkins's avatar
Jenkins committed
895
#: ui/incomingcallview.ui:99
Jenkins's avatar
Jenkins committed
896
msgid "Incoming…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
897
msgstr "Ardhëse…"
898

Jenkins's avatar
Jenkins committed
899
#: ui/incomingcallview.ui:152
Jenkins's avatar
Jenkins committed
900 901
msgid "Accept"
msgstr "Pranoje"
902

Jenkins's avatar
Jenkins committed
903
#: ui/incomingcallview.ui:172
Jenkins's avatar
Jenkins committed
904
msgid "Reject"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
905
msgstr "Hidhe poshtë"
906 907 908

#: ui/avatarmanipulation.ui:92 ui/avatarmanipulation.ui:125
msgid "Take photo"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
909
msgstr "Bëni një foto"
910 911 912

#: ui/avatarmanipulation.ui:102
msgid "Choose image from file"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
913
msgstr "Zgjidhni figurë prej kartele"
914 915 916

#: ui/avatarmanipulation.ui:135 ui/avatarmanipulation.ui:168
msgid "Return"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
917
msgstr "Kthehu"
918 919 920

#: ui/avatarmanipulation.ui:158
msgid "Set selection as image"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
921
msgstr "Si figurë cakto përzgjedhjen"
922

Jenkins's avatar
Jenkins committed
923
#: src/usernameregistrationbox.cpp:163 src/usernameregistrationbox.cpp:186
Jenkins's avatar
Jenkins committed
924
msgid "Register this username on the name server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
925
msgstr "Regjistroje këtë emër përdoruesi te shërbyesi i emrave"
926

Jenkins's avatar
Jenkins committed
927
#: src/usernameregistrationbox.cpp:172
Jenkins's avatar
Jenkins committed
928 929
msgid "Username already taken"
msgstr "Emër përdoruesi tashmë i zënë"
930

Jenkins's avatar
Jenkins committed
931
#: src/usernameregistrationbox.cpp:179
Jenkins's avatar
Jenkins committed
932 933
msgid "Invalid username"
msgstr "Emër përdoruesi i pavlefshëm"
934

Jenkins's avatar
Jenkins committed
935
#: src/usernameregistrationbox.cpp:193
Jenkins's avatar
Jenkins committed
936
msgid "Lookup unavailable, check your network connection"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
937
msgstr "Kërkimi s’bëhet dot, kontrolloni lidhjen tuaj në rrjet"
938

Jenkins's avatar
Jenkins committed
939
#: src/usernameregistrationbox.cpp:273
Jenkins's avatar
Jenkins committed
940
msgid "Performing lookup…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
941
msgstr "Po kryhet kërkim…"
942

Jenkins's avatar
Jenkins committed
943
#: src/usernameregistrationbox.cpp:324
Jenkins's avatar
Jenkins committed
944
msgid "Enter the password of your Jami account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
945
msgstr "Jepni fjalëkalimin për te llogaria juaj Jami"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
946

Jenkins's avatar
Jenkins committed
947
#: src/usernameregistrationbox.cpp:356
Jenkins's avatar
Jenkins committed
948
msgid "Registration in progress…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
949
msgstr "Regjistrim në kryerje e sipër…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
950

Jenkins's avatar
Jenkins committed
951
#: src/usernameregistrationbox.cpp:375
Jenkins's avatar
Jenkins committed
952
msgid "Name registration Error"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
953
msgstr "Gabim regjistrimi emri"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
954

Jenkins's avatar
Jenkins committed
955
#: src/usernameregistrationbox.cpp:434
Jenkins's avatar
Jenkins committed
956 957 958
msgid ""
"Unable to register name (Invalid name). Your username should contains "
"between 3 and 32 alphanumerics characters (or underscore)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
959
msgstr "S’arrihet të regjistrohet emër (Emër i pavlefshëm). Emri juaj i përdoruesit duhet të përmbajë nga 3 deri 32 shenja alfanumerike (ose nënvijë)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
960

Jenkins's avatar
Jenkins committed
961
#: src/usernameregistrationbox.cpp:438
Jenkins's avatar
Jenkins committed
962
msgid "Unable to register name (Wrong password)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
963
msgstr "S’arrihet të regjistrohet emër (Fjalëkalim i gabuar)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
964

Jenkins's avatar
Jenkins committed
965
#: src/usernameregistrationbox.cpp:442
Jenkins's avatar
Jenkins committed
966
msgid "Unable to register name (Username already taken)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
967
msgstr "S’arrihet të regjistrohet emër (Emër përdoruesi i zënë tashmë)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
968

Jenkins's avatar
Jenkins committed