Commit d2504559 authored by Guillaume Roguez's avatar Guillaume Roguez

i18n: update translation from transifex

Change-Id: I9b3dc8323416709e685f7572ee2281458e1a31a1
parent ea245cdc
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Server url..."; ObjectID = "0eY-9x-bAr"; */
"0eY-9x-bAr.placeholderString" = "Адрес на сървъра…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "realm..."; ObjectID = "6u9-cM-ep0"; */
"6u9-cM-ep0.placeholderString" = "realm...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Same as local parameters"; ObjectID = "Atv-t7-5YJ"; */
"Atv-t7-5YJ.title" = "Same as local parameters";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Min"; ObjectID = "FQ4-fp-Pxj"; */
"FQ4-fp-Pxj.title" = "Min";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio RTP port Range"; ObjectID = "Jho-hi-Mvg"; */
"Jho-hi-Mvg.title" = "Audio RTP port Range";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Network Interface"; ObjectID = "K9I-vh-jeu"; */
"K9I-vh-jeu.title" = "Мрежов интерфейс";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Set published address and port"; ObjectID = "OL5-DI-aCq"; */
"OL5-DI-aCq.title" = "Задаване на публикувания адрес и порт";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "password..."; ObjectID = "OR2-la-DUE"; */
"OR2-la-DUE.placeholderString" = "парола…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "username..."; ObjectID = "P7k-xH-2mr"; */
"P7k-xH-2mr.placeholderString" = "потребителско име…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Using TURN"; ObjectID = "QS0-TJ-NQh"; */
"QS0-TJ-NQh.title" = "Using TURN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Published Address"; ObjectID = "Qf3-E3-5U6"; */
"Qf3-E3-5U6.title" = "Публикуван адрес";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video RTP port Range"; ObjectID = "XA8-Sy-CYG"; */
"XA8-Sy-CYG.title" = "Video RTP port Range";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Min"; ObjectID = "a6W-wm-OmC"; */
"a6W-wm-OmC.title" = "Min";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Max"; ObjectID = "dbq-qU-93x"; */
"dbq-qU-93x.title" = "Max";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Radio"; ObjectID = "fB0-X8-GXk"; */
"fB0-X8-GXk.title" = "Радио";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Registration expire"; ObjectID = "fCd-4d-sP0"; */
"fCd-4d-sP0.title" = "Срок на регистрацията";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Using STUN"; ObjectID = "gVd-Dw-1B4"; */
"gVd-Dw-1B4.title" = "Using STUN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Max"; ObjectID = "oa2-Pe-6Uw"; */
"oa2-Pe-6Uw.title" = "Max";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Address"; ObjectID = "sTk-1C-1KO"; */
"sTk-1C-1KO.title" = "Адрес";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Local port"; ObjectID = "shs-Xm-qnY"; */
"shs-Xm-qnY.title" = "Местен порт";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Server url..."; ObjectID = "uzg-09-8vi"; */
"uzg-09-8vi.placeholderString" = "Адрес на сървъра…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Port"; ObjectID = "wl8-YK-M76"; */
"wl8-YK-M76.title" = "Порт";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "seconds"; ObjectID = "xGw-j0-4ID"; */
"xGw-j0-4ID.title" = "секунди";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Registration"; ObjectID = "yB5-ET-gBL"; */
"yB5-ET-gBL.title" = "Регистрация";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Play"; ObjectID = "8jq-XH-nJV"; */
"8jq-XH-nJV.title" = "Пускане";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "Bbz-hd-1CE"; */
"Bbz-hd-1CE.title" = "Надолу";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable ringtones"; ObjectID = "KkI-i1-mfY"; */
"KkI-i1-mfY.title" = "Включване на тоновете за звънене";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "MbZ-7X-K5I"; */
"MbZ-7X-K5I.title" = "Нагоре";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Codecs"; ObjectID = "PGV-RF-f13"; */
"PGV-RF-f13.headerCell.title" = "Codecs";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "PYp-JZ-g1v"; */
"PYp-JZ-g1v.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text"; ObjectID = "RBO-p6-Wej"; */
"RBO-p6-Wej.title" = "Text";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ringtones"; ObjectID = "aMg-uJ-Krx"; */
"aMg-uJ-Krx.title" = "Тонове за звънене";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "bZK-L6-HSm"; */
"bZK-L6-HSm.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs"; ObjectID = "biN-bX-qM1"; */
"biN-bX-qM1.title" = "Codecs";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Frequency"; ObjectID = "hjc-hd-CQe"; */
"hjc-hd-CQe.headerCell.title" = "Честота";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Bitrate"; ObjectID = "sd4-Co-8hS"; */
"sd4-Co-8hS.headerCell.title" = "Побитова скорост";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Enabled"; ObjectID = "txE-JZ-54H"; */
"txE-JZ-54H.headerCell.title" = "Включено";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Upnp enabled"; ObjectID = "66H-HH-dbA"; */
"66H-HH-dbA.title" = "Upnp enabled";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use custom user-agent"; ObjectID = "G7B-Zc-Ssi"; */
"G7B-Zc-Ssi.title" = "Use custom user-agent";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Show password"; ObjectID = "Ue3-ai-FBV"; */
"Ue3-ai-FBV.title" = "Показване на паролата";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Auto-answer calls"; ObjectID = "bMM-fn-lDE"; */
"bMM-fn-lDE.title" = "Авт. отговор на обажданията";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Alias"; ObjectID = "c1H-HN-jVv"; */
"c1H-HN-jVv.title" = "Псевдоним";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "iDL-4x-HD7"; */
"iDL-4x-HD7.title" = "Акаунт";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Username"; ObjectID = "iP9-Y8-f6g"; */
"iP9-Y8-f6g.title" = "Потребителско име";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Try Registration"; ObjectID = "j6w-ZG-17T"; */
"j6w-ZG-17T.title" = "Изпробване на регистрацията";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Server hostname"; ObjectID = "jfA-bh-FEA"; */
"jfA-bh-FEA.title" = "Име на сървъра";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Type:"; ObjectID = "kBP-se-g6m"; */
"kBP-se-g6m.title" = "Вид:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TYPE"; ObjectID = "oqm-WC-cUn"; */
"oqm-WC-cUn.title" = "ВИД";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password:"; ObjectID = "rbi-vX-SIf"; */
"rbi-vX-SIf.title" = "Парола:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Parameters"; ObjectID = "yHO-fn-nw5"; */
"yHO-fn-nw5.title" = "Параметри";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This will be displayed to unknow peers"; ObjectID = "0Yt-xC-OWa"; */
"0Yt-xC-OWa.title" = "This will be displayed to unknow peers";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "1Sx-Et-CDM"; */
"1Sx-Et-CDM.title" = "Акаунт";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Bootstrap server"; ObjectID = "B6b-iB-REZ"; */
"B6b-iB-REZ.title" = "Bootstrap server";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TYPE"; ObjectID = "Bqr-Gq-OgA"; */
"Bqr-Gq-OgA.title" = "ВИД";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Permissions"; ObjectID = "EDd-FX-wcz"; */
"EDd-FX-wcz.title" = "Права";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name or nickname..."; ObjectID = "HN3-i9-zmw"; */
"HN3-i9-zmw.placeholderString" = "Име или псевдоним…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Auto-answer calls"; ObjectID = "OeY-na-0YT"; */
"OeY-na-0YT.title" = "Авт. отговор на обажданията";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Allow calls from peers in your call history"; ObjectID = "PaC-xE-SHA"; */
"PaC-xE-SHA.title" = "Позволяване на обажданията от хора, присъстващи в историята на обажданията Ви";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Alias"; ObjectID = "Wzq-V2-YLU"; */
"Wzq-V2-YLU.title" = "Псевдоним";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is your RingID. Copy and share it with your friends!"; ObjectID = "bca-Wv-Xul"; */
"bca-Wv-Xul.title" = "Това е Вашият идентификатор за Ring. Копирайте го и го споделете с приятелите си!";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring Identifier"; ObjectID = "dPO-b1-o58"; */
"dPO-b1-o58.title" = "Ид. за Ring";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use custom user-agent"; ObjectID = "ddk-1G-0jU"; */
"ddk-1G-0jU.title" = "Use custom user-agent";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Allow calls from peers in your contact list"; ObjectID = "fX7-9W-XFl"; */
"fX7-9W-XFl.title" = "Позволяване на обажданията от хора в списъка с контакти";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Allow calls from unknown peers"; ObjectID = "kmI-jb-aal"; */
"kmI-jb-aal.title" = "Позволяване на обажданията от непознати";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Upnp enabled"; ObjectID = "lHI-bz-ddQ"; */
"lHI-bz-ddQ.title" = "Upnp enabled";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Type"; ObjectID = "ubB-AZ-nAm"; */
"ubB-AZ-nAm.title" = "Вид";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Require certificates for incoming TLS connections"; ObjectID = "1f9-X5-ykb"; */
"1f9-X5-ykb.title" = "Require certificates for incoming TLS connections";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Verify certificates, as a client"; ObjectID = "1xi-9G-zOX"; */
"1xi-9G-zOX.title" = "Проверка на сертификатите, като клиент";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use custom cipher list"; ObjectID = "2e5-zS-ghg"; */
"2e5-zS-ghg.title" = "Използване на персонализиран списък с шифри";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "5LC-T6-hpk"; */
"5LC-T6-hpk.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "7c2-kF-dcs"; */
"7c2-kF-dcs.placeholderString" = "Парола…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Negociation timeout"; ObjectID = "9Q3-1W-Lh3"; */
"9Q3-1W-Lh3.title" = "Време за изчакване на договарянето";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Fallback on RTP"; ObjectID = "Ig9-B1-7N3"; */
"Ig9-B1-7N3.title" = "Fallback on RTP";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Private key"; ObjectID = "JHb-iu-ZwI"; */
"JHb-iu-ZwI.title" = "Частен ключ";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "User Certificate"; ObjectID = "Jqz-P0-zAz"; */
"Jqz-P0-zAz.title" = "Потребителски сертификат";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Server name instance for outgoing TLS connection"; ObjectID = "UxS-et-whJ"; */
"UxS-et-whJ.title" = "Server name instance for outgoing TLS connection";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use SRTP"; ObjectID = "YtQ-hx-hih"; */
"YtQ-hx-hih.title" = "Use SRTP";
/* Class = "NSMenu"; title = "tlsmethodlist"; ObjectID = "hOG-SW-CBI"; */
"hOG-SW-CBI.title" = "tlsmethodlist";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use TLS transport"; ObjectID = "oTT-gO-fqM"; */
"oTT-gO-fqM.title" = "Use TLS transport";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TLS protocol method"; ObjectID = "uOE-XA-5gW"; */
"uOE-XA-5gW.title" = "TLS protocol method";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Certificate Authority list"; ObjectID = "vPF-Rp-aR6"; */
"vPF-Rp-aR6.title" = "Списък с източници на сертификати";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Verify incoming certificates, as a server"; ObjectID = "x2s-ov-cVQ"; */
"x2s-ov-cVQ.title" = "Проверка на входящите сертификати, като сървър";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Codecs"; ObjectID = "DSk-Vi-l91"; */
"DSk-Vi-l91.headerCell.title" = "Codecs";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs"; ObjectID = "DlW-RF-2xv"; */
"DlW-RF-2xv.title" = "Codecs";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text"; ObjectID = "DmR-7J-s8s"; */
"DmR-7J-s8s.title" = "Text";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "HcP-F1-RiZ"; */
"HcP-F1-RiZ.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Frequency"; ObjectID = "WAr-DG-2aa"; */
"WAr-DG-2aa.headerCell.title" = "Честота";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "YYh-3p-JG5"; */
"YYh-3p-JG5.title" = "Надолу";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable video"; ObjectID = "ZYO-6G-DC2"; */
"ZYO-6G-DC2.title" = "Включване на видеото";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "ZYZ-Vd-MXi"; */
"ZYZ-Vd-MXi.title" = "Нагоре";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "dRe-pp-ok2"; */
"dRe-pp-ok2.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Enabled"; ObjectID = "eGS-FS-4hO"; */
"eGS-FS-4hO.headerCell.title" = "Включено";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Bitrate"; ObjectID = "jvv-dK-jMu"; */
"jvv-dK-jMu.headerCell.title" = "Побитова скорост";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Ring"; ObjectID = "1HC-kF-Jun"; */
"1HC-kF-Jun.label" = "Ring";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "6Co-ei-tUA"; */
"6Co-ei-tUA.title" = "Надолу";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Status"; ObjectID = "GB3-Dr-Fey"; */
"GB3-Dr-Fey.headerCell.title" = "Състояние";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Video"; ObjectID = "GIU-kn-D57"; */
"GIU-kn-D57.label" = "Видео";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "HoA-BH-xam"; */
"HoA-BH-xam.title" = "Нагоре";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create Account"; ObjectID = "OZ9-qH-dYW"; */
"OZ9-qH-dYW.title" = "Създаване на акаунт";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Accounts"; ObjectID = "Ppv-dQ-Azf"; */
"Ppv-dQ-Azf.headerCell.title" = "Акаунти";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Advanced"; ObjectID = "RT7-u6-bhe"; */
"RT7-u6-bhe.label" = "Разширени";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Security"; ObjectID = "Vp5-yV-ScC"; */
"Vp5-yV-ScC.label" = "Сигурност";
/* Class = "NSTableColumn"; headerCell.title = "Enabled"; ObjectID = "Ybc-ak-pA6"; */
"Ybc-ak-pA6.headerCell.title" = "Включено";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Audio"; ObjectID = "hiU-GG-6Eg"; */
"hiU-GG-6Eg.label" = "Звук";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "State"; ObjectID = "ntA-Li-XNQ"; */
"ntA-Li-XNQ.title" = "Състояние";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text"; ObjectID = "qIw-uf-vBM"; */
"qIw-uf-vBM.title" = "Text";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "General"; ObjectID = "tPR-Ac-N5Y"; */
"tPR-Ac-N5Y.label" = "Общи";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Output"; ObjectID = "2gZ-Ab-XHf"; */
"2gZ-Ab-XHf.title" = "Изход";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Recordings"; ObjectID = "9HH-Pa-4Aq"; */
"9HH-Pa-4Aq.title" = "Записи";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio devices"; ObjectID = "B0r-wh-wc3"; */
"B0r-wh-wc3.title" = "Звукови устройства";
/* Class = "NSMenu"; title = "outputlist"; ObjectID = "eao-Bf-buc"; */
"eao-Bf-buc.title" = "outputlist";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Always recording"; ObjectID = "jeD-Nk-KHA"; */
"jeD-Nk-KHA.title" = "Always recording";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Save in"; ObjectID = "ksV-r2-EVJ"; */
"ksV-r2-EVJ.title" = "Запазване в";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Mute DTMF"; ObjectID = "pAA-Iv-EmI"; */
"pAA-Iv-EmI.title" = "Mute DTMF";
/* Class = "NSMenu"; title = "inputlist"; ObjectID = "szZ-RR-Ewo"; */
"szZ-RR-Ewo.title" = "inputlist";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Input"; ObjectID = "x1o-rT-jy6"; */
"x1o-rT-jy6.title" = "Вход";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Certificate information"; ObjectID = "BrE-Hz-sVE"; */
"BrE-Hz-sVE.title" = "Информация за сертификата";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "G7a-wY-fOS"; */
"G7a-wY-fOS.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "Od1-pH-TGO"; */
"Od1-pH-TGO.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Прозорец";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "RMj-fd-OsX"; */
"RMj-fd-OsX.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "khh-uZ-Keh"; */
"khh-uZ-Keh.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "x6p-u4-4Ot"; */
"x6p-u4-4Ot.title" = "Добре";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "FgV-iF-gGQ"; */
"FgV-iF-gGQ.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Title"; ObjectID = "HnC-1N-RmR"; */
"HnC-1N-RmR.title" = "Title";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Send a message"; ObjectID = "Ilz-7v-2fr"; */
"Ilz-7v-2fr.placeholderString" = "Изпращане на съобщение";
/* Class = "BindingConnection"; ibShadowedIsNilPlaceholder = "Send a message"; ObjectID = "ZEx-5Y-rtp"; */
"ZEx-5Y-rtp.ibShadowedIsNilPlaceholder" = "Изпращане на съобщение";
/* Class = "BindingConnection"; ibShadowedMultipleValuesPlaceholder = "Send a message"; ObjectID = "ZEx-5Y-rtp"; */
"ZEx-5Y-rtp.ibShadowedMultipleValuesPlaceholder" = "Изпращане на съобщение";
/* Class = "BindingConnection"; ibShadowedNoSelectionPlaceholder = "Send a message"; ObjectID = "ZEx-5Y-rtp"; */
"ZEx-5Y-rtp.ibShadowedNoSelectionPlaceholder" = "Изпращане на съобщение";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Start the conversation!"; ObjectID = "bsl-nv-Wqq"; */
"bsl-nv-Wqq.title" = "Начало на разговора!";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "ooq-vs-Xt1"; */
"ooq-vs-Xt1.ibShadowedToolTip" = "Записване";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hang up"; ObjectID = "2cB-dz-KYg"; */
"2cB-dz-KYg.ibShadowedToolTip" = "Затваряне";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Join call"; ObjectID = "9e8-ji-QId"; */
"9e8-ji-QId.ibShadowedToolTip" = "Присъединяване";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Transfer"; ObjectID = "ChW-kg-Sja"; */
"ChW-kg-Sja.ibShadowedToolTip" = "Прехвърляне";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hang up"; ObjectID = "D0G-XT-lhI"; */
"D0G-XT-lhI.ibShadowedToolTip" = "Затваряне";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "URI"; ObjectID = "Dqv-um-UUk"; */
"Dqv-um-UUk.title" = "Ид.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Incoming Display Name"; ObjectID = "EA3-Q5-Dyj"; */
"EA3-Q5-Dyj.placeholderString" = "Входящо екранно име";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Answer"; ObjectID = "KPG-pB-gPm"; */
"KPG-pB-gPm.title" = "Отговор";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hang up"; ObjectID = "Kjq-iM-NBL"; */
"Kjq-iM-NBL.ibShadowedToolTip" = "Затваряне";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Mute Video"; ObjectID = "LVS-yZ-98V"; */
"LVS-yZ-98V.ibShadowedToolTip" = "Заглушаване на видеото";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "TlL-HO-5Ey"; */
"TlL-HO-5Ey.title" = "Отказ";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "wants to talk to you!"; ObjectID = "X0W-vv-xua"; */
"X0W-vv-xua.title" = "иска да говори с Вас!";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hold"; ObjectID = "anb-Y8-JQi"; */
"anb-Y8-JQi.ibShadowedToolTip" = "Задържане";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Toggle chat"; ObjectID = "fmp-x4-Pef"; */
"fmp-x4-Pef.ibShadowedToolTip" = "Превключване на чата";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Add participant"; ObjectID = "kIZ-mf-moM"; */
"kIZ-mf-moM.ibShadowedToolTip" = "Добавяне на участник";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Button"; ObjectID = "kxH-yM-TLd"; */
"kxH-yM-TLd.title" = "Бутон";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hang up"; ObjectID = "mc3-HV-hek"; */
"mc3-HV-hek.ibShadowedToolTip" = "Затваряне";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "oRa-pS-HN2"; */
"oRa-pS-HN2.ibShadowedToolTip" = "Записване";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Person name"; ObjectID = "osk-LS-0Qg"; */
"osk-LS-0Qg.title" = "Име на човека";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Pick up"; ObjectID = "qgD-3D-nD5"; */
"qgD-3D-nD5.ibShadowedToolTip" = "Вдигане";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Mute Audio"; ObjectID = "tQl-cT-0Lb"; */
"tQl-cT-0Lb.ibShadowedToolTip" = "Заглушаване";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ignore"; ObjectID = "tjM-py-p4V"; */
"tjM-py-p4V.title" = "Игнориране";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "State"; ObjectID = "ugy-uK-901"; */
"ugy-uK-901.title" = "Състояние";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Answer"; ObjectID = "wRO-X4-7IU"; */
"wRO-X4-7IU.title" = "Отговор";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "wants to talk with you!"; ObjectID = "yZ6-1A-ZLT"; */
"yZ6-1A-ZLT.title" = "иска да говори с Вас!";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Time"; ObjectID = "zsO-T7-9yi"; */
"zsO-T7-9yi.title" = "Време";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Keep my history for"; ObjectID = "3Pb-Ec-zl5"; */
"3Pb-Ec-zl5.title" = "Пазене на историята ми";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Monthly"; ObjectID = "42E-UY-qlP"; */
"42E-UY-qlP.title" = "Ежемесечно";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Weekly"; ObjectID = "AId-am-73Q"; */
"AId-am-73Q.title" = "Ежеседмично";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "History"; ObjectID = "DSD-yl-noX"; */
"DSD-yl-noX.title" = "История";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "30"; ObjectID = "JvS-c4-OeT"; */
"JvS-c4-OeT.title" = "30";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Launch on Startup"; ObjectID = "O2C-xR-mHF"; */
"O2C-xR-mHF.title" = "Изпълнение при пускане";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "(Applied on application restart)"; ObjectID = "OTl-vx-S43"; */
"OTl-vx-S43.title" = "(Ще бъде приложено при следващото пускане)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Interruptions"; ObjectID = "Rzy-Gh-3wQ"; */
"Rzy-Gh-3wQ.title" = "Прекъсвания";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Automatically check for updates"; ObjectID = "T3a-yx-ZaW"; */
"T3a-yx-ZaW.title" = "Автоматична проверка за обновления";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Daily"; ObjectID = "cB6-4m-9MU"; */
"cB6-4m-9MU.title" = "Ежедневно";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Clear History"; ObjectID = "cd5-9L-Bbb"; */
"cd5-9L-Bbb.title" = "Изчистване на историята";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "days"; ObjectID = "e5K-l0-Nfw"; */
"e5K-l0-Nfw.title" = "дни";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hourly"; ObjectID = "mbu-TH-bs8"; */
"mbu-TH-bs8.title" = "На всеки час";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Update"; ObjectID = "r4u-t3-gBc"; */
"r4u-t3-gBc.title" = "Update";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Window behaviour"; ObjectID = "sog-Ok-Y0N"; */
"sog-Ok-Y0N.title" = "Поведение на прозореца";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable Notifications"; ObjectID = "uCL-ye-tsv"; */
"uCL-ye-tsv.title" = "Включване на известията";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Bring Ring to foreground on incoming calls"; ObjectID = "uYI-hA-JHk"; */
"uYI-hA-JHk.title" = "Извеждане на Ring на преден план при входящо обаждане";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Desktop Notifications"; ObjectID = "xlz-zw-IJI"; */
"xlz-zw-IJI.title" = "Известия на работния плот";
"Add to contacts" = "Добавяне към контактите";
/* Contextual menu action */
"Call number" = "Обаждане до номера";
/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
"Choose" = "Избиране";
/* Open panel title */
"Choose a CA list" = "Choose a CA list";
/* Open panel title */
"Choose a certificate" = "Изберете сертификат";
/* Open panel title */
"Choose a directory" = "Изберете папка";
/* Open panel title */
"Choose a private key file" = "Изберете файл с частен ключ";
/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
"Choose CA" = "Choose CA";
/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
"Choose directory" = "Избиране на папка";
/* Contextual menu entry */
"Choose file" = "Избиране на файл";
/* Continue button */
"Continue" = "Продължаване";
/* No comment provided by engineer. */
"Copy" = "Копиране";
/* Contextual menu action */
"Copy number" = "Копиране на номера";
/* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Входящо обаждане от %@";