Commit c6c1b4f7 authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: I3f6cf5dd6f84b2b1d9b4bd39c15f6716c439bd6f
parent 4f37d957
......@@ -39,7 +39,7 @@
"pvl-9U-X4l.placeholderString" = "Név";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs are used when establishing a communication with someone. They are activable and reorderable (first enabled in list preferred)"; ObjectID = "rRr-la-G9L"; */
"rRr-la-G9L.title" = "A kodekeknek a kommunikáció kiépítésében van szerepük. Aktiválhatóak, és átrendezhetőek (az első engedélyezett az előnyben részesített)";
"rRr-la-G9L.title" = "A kódekéknek a közlés kiépítésében van szerepük. Aktiválhatóak, és átrendezhetőek (az első engedélyezett az előnyben részesített)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name"; ObjectID = "rU5-XQ-Ixc"; */
"rU5-XQ-Ixc.placeholderString" = "Név";
......@@ -3,7 +3,7 @@
"1Sx-Et-CDM.title" = "Fiók";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "RingID"; ObjectID = "8WI-fC-Due"; */
"8WI-fC-Due.title" = "Ring azonosító";
"8WI-fC-Due.title" = "Jami azonosító";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Bootstrap server"; ObjectID = "B6b-iB-REZ"; */
"B6b-iB-REZ.title" = "Bootstrap kiszolgáló";
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
"1f9-X5-ykb.title" = "Tanúsítványok megkövetelése a bejövő TLS kapcsolatokhoz";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Verify certificates, as a client"; ObjectID = "1xi-9G-zOX"; */
"1xi-9G-zOX.title" = "Tanúsítványok ellenőrzése, kliensként";
"1xi-9G-zOX.title" = "Tanúsítványok ellenőrzése, ügyfélként";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use custom cipher list"; ObjectID = "2e5-zS-ghg"; */
"2e5-zS-ghg.title" = "Egyéni titkosítási lista használata";
......
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Ring"; ObjectID = "1HC-kF-Jun"; */
"1HC-kF-Jun.label" = "Ring";
"1HC-kF-Jun.label" = "Jami";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Type"; ObjectID = "KoR-IH-uuI"; */
"KoR-IH-uuI.placeholderString" = "Típus";
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"5cX-yS-4Sl.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "Jelszó…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Please provide your Ring account password to start"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "Kérjük, adja meg Ring fiók jelszavát";
"859-10-HEb.title" = "Kérjük, adja meg Jami fiók jelszavát";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Ablak";
......
......@@ -48,7 +48,7 @@
"uCL-ye-tsv.title" = "Az asztali értesítések engedélyezése";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Bring Ring to foreground on incoming calls"; ObjectID = "uYI-hA-JHk"; */
"uYI-hA-JHk.title" = "A Ring előtérbe hozása bejövő hívások esetén.";
"uYI-hA-JHk.title" = "A Jami előtérbe hozása bejövő hívások esetén.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is shared with your contacts "; ObjectID = "vbU-2S-O58"; */
"vbU-2S-O58.title" = "Ez meg van osztva a partnereivel";
......@@ -179,7 +179,7 @@
"Link to an account" = "Link to an account";
/* Welcome title */
"Welcome to Ring" = "Isten hozott a Ringben";
"Welcome to Ring" = "Isten hozott!";
"Create a new account" = "Új fiók létrehozása";
"Add a SIP account" = "Add a SIP account";
......@@ -15,13 +15,13 @@
"29.title" = "AFőmenü";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Ring"; ObjectID = "56"; */
"56.title" = "Ring";
"56.title" = "Jami";
/* Class = "NSMenu"; title = "Ring"; ObjectID = "57"; */
"57.title" = "Ring";
"57.title" = "Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "About Ring"; ObjectID = "58"; */
"58.title" = "A Ring névjegye";
"58.title" = "A Jami névjegye";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */
"129.title" = "Beállítások…";
......@@ -33,10 +33,10 @@
"131.title" = "Szolgáltatások";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Ring"; ObjectID = "134"; */
"134.title" = "Ring elrejtése";
"134.title" = "Jami elrejtése";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Quit Ring"; ObjectID = "136"; */
"136.title" = "Kilépés a Ring-ből";
"136.title" = "Kilépés";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Others"; ObjectID = "145"; */
"145.title" = "Mások elrejtése";
......@@ -189,7 +189,7 @@
"491.title" = "Súgó";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Ring Help"; ObjectID = "492"; */
"492.title" = "Ring Súgó";
"492.title" = "Súgó";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find and Replace…"; ObjectID = "534"; */
"534.title" = "Keresés és csere…";
......
......@@ -3,10 +3,10 @@
"1ob-x1-u74.title" = "Fiókátvitel befejeződött";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "RingID"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.placeholderString" = "Ring azonosító";
"859-10-HEb.placeholderString" = "Jami azonosító";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "A következő fiókot át kell telepíteni az új Ring fiókformátumra:\\nÁlnév: \\nAzonosító: \\nAz áttelepítés folytatásához ki kell választania a fiókhoz tartozó jelszót. Ezt a jelszót fogja használni a fő kulcs titkosításához. Szükséges, hogy új eszközöket adjon hozzá a Ring-fiókjához. Ha nem áll készen a jelszó kiválasztására, akkor bezárhatja a Ring-et és később folytathatja az áttelepítést.";
"859-10-HEb.title" = "A következő fiókot át kell telepíteni az új Jami fiókformátumra:\\nÁlnév: \\nAzonosító: \\nAz áttelepítés folytatásához ki kell választania a fiókhoz tartozó jelszót. Ezt a jelszót fogja használni a fő kulcs titkosításához. Szükséges, hogy új eszközöket adjon hozzá a Jami fiókjához. Ha nem áll készen a jelszó kiválasztására, akkor bezárhatja a Jami-t és később folytathatja az áttelepítést.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Fiók átvitel hiba";
......
/* Class = "NSWindow"; title = "Ring Preferences"; ObjectID = "C1T-wE-wxb"; */
"C1T-wE-wxb.title" = "Ring beállítások";
"C1T-wE-wxb.title" = "Beállítások";
/* Class = "NSToolbarItem"; label = "General"; ObjectID = "GQi-nL-0Ey"; */
"GQi-nL-0Ey.label" = "Általános";
......
......@@ -3,13 +3,13 @@
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Kötelező*";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Other users can use it instead of your RingID"; ObjectID = "9gi-0u-67t"; */
"9gi-0u-67t.title" = "Más felhasználók használhatják a Ring azonosító helyett";
"9gi-0u-67t.title" = "Más felhasználók használhatják a Jami azonosító helyett";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured during your username registration"; ObjectID = "Aeh-tK-RjX"; */
"Aeh-tK-RjX.title" = "Hiba történt a felhasználónév bejegyzés során";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Adja meg a Ring fiókja jelszavát";
"B6x-jj-48R.title" = "Adja meg a Jami fiókja jelszavát";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "JWw-7m-ywL"; */
"JWw-7m-ywL.title" = "Ablak";
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"BfK-c5-B1l.placeholderString" = "Részletek";
/* Class = "NSWindow"; title = "Ring"; ObjectID = "F0z-JX-Cv5"; */
"F0z-JX-Cv5.title" = "Ring";
"F0z-JX-Cv5.title" = "Jami";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Contact Method"; ObjectID = "FlQ-Th-nfO"; */
"FlQ-Th-nfO.placeholderString" = "Kapcsolat módja";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"Wi9-Zd-O1N.label" = "Előzmények";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is your RingID. Copy and share it with your friends!"; ObjectID = "Xb9-UT-M2F"; */
"Xb9-UT-M2F.title" = "Ez az Ön Ring azonosítója. Másolja és ossza meg a barátaival!";
"Xb9-UT-M2F.title" = "Ez az Ön Jami azonosítója. Másolja és ossza meg a barátaival!";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Contacts"; ObjectID = "Zbi-X6-DLT"; */
"Zbi-X6-DLT.label" = "Partnerek";
......@@ -45,7 +45,7 @@
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategória";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring a szabad szoftver az univerzális kommunikációhoz, amely tiszteletben tartja a felhasználók szabadságát és magánéletét.";
"eln-Vm-t0d.title" = "Jami a szabad szoftver az egyetemes közléshez, amely tiszteletben tartja a felhasználók szabadságát és magánéletét.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategória";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Welcome to Ring"; ObjectID = "2mM-yx-BfM"; */
"2mM-yx-BfM.title" = "Isten hozott a Ringben";
"2mM-yx-BfM.title" = "Isten hozott!";
......@@ -6,4 +6,4 @@
"Z9K-mD-ucr.title" = "Ezen eszköz fiókhoz kapcsolása";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Ring account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */
"k1T-a7-yZD.title" = "Egy Ringfiók létrehozása";
"k1T-a7-yZD.title" = "Egy Jami fiók létrehozása";
......@@ -9,7 +9,7 @@
"4ev-TK-8Yt.title" = "Mégse";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
"; ObjectID = "4me-D9-6GK"; */
"4me-D9-6GK.title" = "Menjen a készülék fiókkezelő beállításához, válassza ki a használni kívánt Ring fiókot és válassza a „Egy másik eszköz összekapcsolása ehhez a fiókhoz” lehetőséget.↵";
"4me-D9-6GK.title" = "Menjen a készülék fiókkezelő beállításához, válassza ki a használni kívánt Jami fiókot és válassza a „Egy másik eszköz összekapcsolása ehhez a fiókhoz” lehetőséget.↵";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link"; ObjectID = "8b8-bt-eAj"; */
"8b8-bt-eAj.title" = "Kapcsolat";
......@@ -30,7 +30,7 @@
"Pcj-BY-tou.title" = "Mégse";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */
"U2K-fu-INc.title" = "Adja meg a Ring fiókja jelszavát";
"U2K-fu-INc.title" = "Adja meg a Jami fiókja jelszavát";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "I'm ready"; ObjectID = "XN4-uc-BSt"; */
"XN4-uc-BSt.title" = "Készen áll";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long."; ObjectID = "0qE-Sz-hdc"; */
"0qE-Sz-hdc.title" = "Ezt bejelölve, regisztrál egy egyedi felhasználónevet a Ring hálózaton. Az emberek ezt a Ring azonosítója (amely 40 karakter hosszú) helyett használhatják, hogy elérjék Önt.";
"0qE-Sz-hdc.title" = "Ezt bejelölve, regisztrál egy egyedi felhasználónevet a Jami hálózaton. Az emberek ezt a Jami azonosítója (amely 40 karakter hosszú) helyett használhatják, hogy elérjék Önt.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Kötelező*";
......
......@@ -39,4 +39,4 @@
"mlN-YG-fLS.title" = "Parameters";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "upU-sL-9i3"; */
"upU-sL-9i3.title" = "Account";
"upU-sL-9i3.title" = "Conta";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "1Sx-Et-CDM"; */
"1Sx-Et-CDM.title" = "Account";
"1Sx-Et-CDM.title" = "Conta";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "RingID"; ObjectID = "8WI-fC-Due"; */
"8WI-fC-Due.title" = "RingID";
......
......@@ -27,7 +27,7 @@
"VN1-A3-RIh.title" = "OK";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "cSU-aD-OwX"; */
"cSU-aD-OwX.title" = "Cancel";
"cSU-aD-OwX.title" = "Cancelar";
/* Class = "CocoaBindingsConnection"; ibShadowedIsNilPlaceholder = "Password..."; ObjectID = "ccf-Bx-Qq8"; */
"ccf-Bx-Qq8.ibShadowedIsNilPlaceholder" = "Password...";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Certificate information"; ObjectID = "BrE-Hz-sVE"; */
"BrE-Hz-sVE.title" = "Certificate information";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "G7a-wY-fOS"; */
"G7a-wY-fOS.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "Od1-pH-TGO"; */
"Od1-pH-TGO.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Window";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "RMj-fd-OsX"; */
"RMj-fd-OsX.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "khh-uZ-Keh"; */
"khh-uZ-Keh.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "x6p-u4-4Ot"; */
"x6p-u4-4Ot.title" = "OK";
......@@ -6,7 +6,7 @@
"9e8-ji-QId.ibShadowedToolTip" = "Join call";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Transfer"; ObjectID = "ChW-kg-Sja"; */
"ChW-kg-Sja.ibShadowedToolTip" = "Transfer";
"ChW-kg-Sja.ibShadowedToolTip" = "Transferir";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Hang up"; ObjectID = "D0G-XT-lhI"; */
"D0G-XT-lhI.ibShadowedToolTip" = "Desligar";
......@@ -30,7 +30,7 @@
"LVS-yZ-98V.ibShadowedToolTip" = "Mute Video";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "TlL-HO-5Ey"; */
"TlL-HO-5Ey.title" = "Cancel";
"TlL-HO-5Ey.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "VVL-A4-r7n"; */
"VVL-A4-r7n.ibShadowedToolTip" = "Gravar";
......
......@@ -21,7 +21,7 @@
"VN1-A3-RIh.title" = "OK";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "cSU-aD-OwX"; */
"cSU-aD-OwX.title" = "Cancel";
"cSU-aD-OwX.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "dfD-AK-f3R"; */
"dfD-AK-f3R.title" = "OK";
......
......@@ -8,24 +8,27 @@
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Weekly"; ObjectID = "AId-am-73Q"; */
"AId-am-73Q.title" = "Weekly";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "History"; ObjectID = "DSD-yl-noX"; */
"DSD-yl-noX.title" = "Histórico";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "30"; ObjectID = "JvS-c4-OeT"; */
"JvS-c4-OeT.title" = "30";
/* Class = "NSTextField"; ibShadowedToolTip = "Profile"; ObjectID = "MV1-AC-qE7"; */
"MV1-AC-qE7.ibShadowedToolTip" = "Perfil";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Launch on Startup"; ObjectID = "O2C-xR-mHF"; */
"O2C-xR-mHF.title" = "Launch on Startup";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "(Applied on application restart)"; ObjectID = "OTl-vx-S43"; */
"OTl-vx-S43.title" = "(Applied on application restart)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Interruptions"; ObjectID = "Rzy-Gh-3wQ"; */
"Rzy-Gh-3wQ.title" = "Interruptions";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Behaviours"; ObjectID = "Rzy-Gh-3wQ"; */
"Rzy-Gh-3wQ.title" = "Behaviours";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Automatically check for updates"; ObjectID = "T3a-yx-ZaW"; */
"T3a-yx-ZaW.title" = "Automatically check for updates";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Profile"; ObjectID = "Thg-oC-5Qw"; */
"Thg-oC-5Qw.title" = "Perfil";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Daily"; ObjectID = "cB6-4m-9MU"; */
"cB6-4m-9MU.title" = "Daily";
......@@ -41,14 +44,11 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Update"; ObjectID = "r4u-t3-gBc"; */
"r4u-t3-gBc.title" = "Update";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Window behaviour"; ObjectID = "sog-Ok-Y0N"; */
"sog-Ok-Y0N.title" = "Window behaviour";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable Notifications"; ObjectID = "uCL-ye-tsv"; */
"uCL-ye-tsv.title" = "Enable Notifications";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable Desktop Notifications"; ObjectID = "uCL-ye-tsv"; */
"uCL-ye-tsv.title" = "Enable Desktop Notifications";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Bring Ring to foreground on incoming calls"; ObjectID = "uYI-hA-JHk"; */
"uYI-hA-JHk.title" = "Bring Ring to foreground on incoming calls";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Desktop Notifications"; ObjectID = "xlz-zw-IJI"; */
"xlz-zw-IJI.title" = "Desktop Notifications";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is shared with your contacts "; ObjectID = "vbU-2S-O58"; */
"vbU-2S-O58.title" = "This is shared with your contacts ";
......@@ -104,7 +104,7 @@
"Password is too short" = "Password is too short";
/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Passwords don't match";
"Passwords don't match" = "As senhas não são iguais";
/* Button label */
"Pause" = "Pause";
......@@ -113,7 +113,7 @@
"Play" = "Play";
/* Button Action */
"Refuse" = "Refuse";
"Refuse" = "Recusar";
/* Contextual menu entry */
"Remove value" = "Remove value";
......
......@@ -42,7 +42,7 @@
"vwh-K9-3O9.title" = "Senha";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
"wmv-sA-Mlh.title" = "Account migration required";
"wmv-sA-Mlh.title" = "Necessária migração de conta";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Password...";
......@@ -21,10 +21,10 @@
"bdC-Uc-Qhs.placeholderString" = "Username...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "cbA-c2-LlV"; */
"cbA-c2-LlV.title" = "Cancel";
"cbA-c2-LlV.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "eoS-s7-b3w"; */
"eoS-s7-b3w.title" = "Cancel";
"eoS-s7-b3w.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Ok"; ObjectID = "fOn-FV-2x8"; */
"fOn-FV-2x8.title" = "Ok";
......
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "YJ3-7G-cU1"; */
"YJ3-7G-cU1.title" = "Cancel";
"YJ3-7G-cU1.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link this device to an account"; ObjectID = "Z9K-mD-ucr"; */
"Z9K-mD-ucr.title" = "Link this device to an account";
"Z9K-mD-ucr.title" = "Ligar este dispositivo a uma conta";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Ring account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */
"k1T-a7-yZD.title" = "Criar uma conta Ring";
......@@ -6,7 +6,7 @@
"3ik-rY-Gig.title" = "Enter your PIN";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "4ev-TK-8Yt"; */
"4ev-TK-8Yt.title" = "Cancel";
"4ev-TK-8Yt.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
"; ObjectID = "4me-D9-6GK"; */
"4me-D9-6GK.title" = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
";
......@@ -27,7 +27,7 @@
"M4C-GY-B6t.title" = "Just a moment...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */
"Pcj-BY-tou.title" = "Cancel";
"Pcj-BY-tou.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */
"U2K-fu-INc.title" = "Enter your Ring account password";
......
......@@ -33,7 +33,7 @@
"tzf-88-Yn5.title" = "Enter your full name";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "v7f-52-GJA"; */
"v7f-52-GJA.title" = "Cancel";
"v7f-52-GJA.title" = "Cancelar";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account."; ObjectID = "zUH-kc-cik"; */
"zUH-kc-cik.title" = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account.";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment