Commit b0bd5beb authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: Ifc4138904d7042fbc2c9dd84bdef276b54b3bb17
parent 88071912
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Musíte převést svůj účet před vyvedením";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "Nastala chyba. Žádost o kontakt nebyla odeslána";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Nepodařilo se najít kontakt pro poslání žádosti";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Ahoj %@. Přidejte si mě, prosím, do svého seznamu kontaktů.";
......@@ -21,7 +21,7 @@
"OTl-vx-S43.title" = "(Bliver aktiveret ved program genstart)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Behaviours"; ObjectID = "Rzy-Gh-3wQ"; */
"Rzy-Gh-3wQ.title" = "Behaviours";
"Rzy-Gh-3wQ.title" = "Adfærd";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Automatically check for updates"; ObjectID = "T3a-yx-ZaW"; */
"T3a-yx-ZaW.title" = "Automatisk søg efter opdateringer";
......
"A network error occured during the export" = "A network error occured during the export";
"A network error occured during the export" = "Der opstod en netværksfejl under eksporteringen";
/* Contextual menu action */
"Add to contacts" = "Tilføj til kontakt";
......@@ -14,10 +14,10 @@
"Backup account" = "Sikkerhedskopiér konto";
/* Contextual menu action */
"Call number" = "Call number";
"Call number" = "Ring til nummeret";
/* Open panel title */
"Choose a CA list" = "Choose a CA list";
"Choose a CA list" = "Vælg en CA-liste";
/* Open panel title */
"Choose a certificate" = "Vælg et certifikat";
......@@ -29,7 +29,7 @@
"Choose a private key file" = "Vælg en privat nøglefil";
/* Open panel prompt for 'Choose a file' */
"Choose CA" = "Choose CA";
"Choose CA" = "Vælg et CA";
/* Open panel prompt for 'Choose a directory' */
"Choose directory" = "Vælg mappe";
......@@ -56,7 +56,7 @@
"Entered name not found" = "Det indtastede navn blev ikke fundet";
/* Error message shown to user when it is impossible to migrate account */
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account.";
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Kunne ikke migrere din konto. Du kan prøve igen ved at trykke Ok eller slette din konto.";
/* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Søgning mislykkedes";
......@@ -65,7 +65,7 @@
"Incoming call from %@" = "Indkommende opkald fra %@";
/* Alert dialo message */
"Make sure you have at least one valid account" = "Make sure you have at least one valid account";
"Make sure you have at least one valid account" = "Vær sikker på at du har mindst en gyldig konto.";
/* Message from {Name} */
"Message from %@" = "Besked fra %@";
......@@ -74,7 +74,7 @@
"New SIP account" = "Ny SIP-konto";
/* Alert dialog title */
"No valid account available" = "No valid account available";
"No valid account available" = "Ingen gyldig konto tilgængelig";
/* Text show to the user when password didn't match */
"Password and confirmation mismatch." = "Kodeord og bekræftelse er ikke ens.";
......@@ -98,13 +98,13 @@
"Remove value" = "Fjern værdi";
/* Show advice to user */
"Reopen account to see your hash" = "Reopen account to see your hash";
"Reopen account to see your hash" = "Genåben konto for at se din hash";
/* Contextual menu entry */
"Restore account" = "Restore account";
"Restore account" = "Gendan konto";
/* Button title */
"Revise Input" = "Revise Input";
"Revise Input" = "Revider Input";
/* Text shown to the user */
"RingID : " = "RingID:";
......@@ -119,7 +119,7 @@
"The entered username is available" = "Det indtastede brugernavn er tilgængeligt";
/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters.";
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Det indtastede brugernavn er ikke gyldigt. Det skal mindst bestå af 3 tegn og kun indeholde alfanumeriske tegn, i små bogstaver.";
/* Text shown to user when his username is already registered */
"The entered username is not available" = "Det indtastede brugernavn er ikke tilgængeligt";
......@@ -128,13 +128,13 @@
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "De følgende konti skal migreres til det nye Ring-konto-format:";
/* Error shown to the user */
"The password you entered does not unlock this account" = "The password you entered does not unlock this account";
"The password you entered does not unlock this account" = "Det kodeord du har indtastet låser ikke op for denne konto";
/* Alert dialog title */
"The username you entered do not match a RingID on the network" = "The username you entered do not match a RingID on the network";
"The username you entered do not match a RingID on the network" = "Det brugernavn du har indtastet er ikke tilknyttet et RingID på netværket";
/* Title shown to user to concat with Pin */
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes.";
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "For at færdiggøre processen, skal du åbne Ring på den nye enhed og vælge funktionen \"Tilknyt denne enhed til en konto\". Din PIN er gyldig i 10 minutter.";
/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "For at fortsætte med migreringen, skal du vælge et kodeord til kontoen. Dette kodeord bruges til at kryptere din hovednøgle. Den skal bruges ved tilnytning af nye enheder til din Ring-konto. Hvis du ikke er klar til at vælge et kodeord, kan du lukke Ring og fortsætte med migreringen senere.";
......@@ -143,13 +143,5 @@
"Unknown" = "Ukendt";
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
"You have to migrate your account before exporting" = "Du skal migrere din konto før du kan eksportere";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -6,13 +6,13 @@
"859-10-HEb.placeholderString" = "RingID";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later.";
"859-10-HEb.title" = "Følgende konto har behov for at blive migreret til en ny Ring konto.\nformat:\\n Alias : \\nID:\\nFor at kunne fortsætte med migreringen, skal du først vælge et kodeord til din konto. Dette kodeord vil blive brugt til at kryptere din master key. Det vil være en forudsætning for at kunne tilføje nye enheder til din Ring konto. Hvis du ikke er klar til at vælge et kodeord, kan du lukke Ring og fortsætte migreringen senere.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Konto-migreringsfejl";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Congratulations, your account has been migrated with Success."; ObjectID = "C2l-rz-Gqt"; */
"C2l-rz-Gqt.title" = "Congratulations, your account has been migrated with Success.";
"C2l-rz-Gqt.title" = "Tillykke, din konto er blevet successfuldt migreret.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Delete this account"; ObjectID = "ITE-yD-CTb"; */
"ITE-yD-CTb.title" = "Slet denne konto";
......@@ -36,7 +36,7 @@
"e7n-Ev-bK7.placeholderString" = "fejl-etiket";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Migrate"; ObjectID = "rW5-Il-5YD"; */
"rW5-Il-5YD.title" = "Migrate";
"rW5-Il-5YD.title" = "Migrer";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "vwh-K9-3O9"; */
"vwh-K9-3O9.title" = "Kodeord";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"9gi-0u-67t.title" = "Andre brugere kan bruge det i stedet for dit RingID";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured during your username registration"; ObjectID = "Aeh-tK-RjX"; */
"Aeh-tK-RjX.title" = "An error occured during your username registration";
"Aeh-tK-RjX.title" = "Der opstod en fejl under registreringen af dit brugernavn.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your Ring account password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Indtast kodeordet til din Ring-konto";
......
......@@ -54,7 +54,7 @@
"isD-c6-X5Q.placeholderString" = "Detaljer";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Call name"; ObjectID = "j0J-Xd-uth"; */
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Call name";
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Kaldenavn";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "details"; ObjectID = "mK5-kV-YOO"; */
"mK5-kV-YOO.placeholderString" = "Detaljer";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes."; ObjectID = "2n6-m3-fbj"; */
"2n6-m3-fbj.title" = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes.";
"2n6-m3-fbj.title" = "Følg anvisningerne på enheden.\nPIN-koden er kun gyldig i 10 minutter.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
"3ik-rY-Gig.title" = "Indtast din PIN";
......@@ -9,10 +9,10 @@
"4ev-TK-8Yt.title" = "Annuller";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
"; ObjectID = "4me-D9-6GK"; */
"4me-D9-6GK.title" = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\".";
"4me-D9-6GK.title" = "Gå ind på Konto-indstillinger på denne enhed, vælg hvilken Ring-konto der skal bruges og vælg så \"Tilknyt en anden enhed til denne konto\".";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link"; ObjectID = "8b8-bt-eAj"; */
"8b8-bt-eAj.title" = "Link";
"8b8-bt-eAj.title" = "Tilknyt";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured, please check your password and pin."; ObjectID = "DyG-SJ-U1Q"; */
"DyG-SJ-U1Q.title" = "Der opstod en fejl. Tjek venligst din adgangskode og pin.";
......@@ -21,7 +21,7 @@
"GfW-ah-8U1.title" = "2. Generér en PIN-kode";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "1. Grab a device with the account you want to use"; ObjectID = "HcT-yD-KVo"; */
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Grab a device with the account you want to use";
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Tag en enhed med den konto du ønsker at bruge";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "M4C-GY-B6t"; */
"M4C-GY-B6t.title" = "Et øjeblik...";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long."; ObjectID = "0qE-Sz-hdc"; */
"0qE-Sz-hdc.title" = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long.";
"0qE-Sz-hdc.title" = "Ved at markere dette, registrerer du et unikt brugernavn på Ring-netværket. Andre brugere kan bruge dette til at kontakte dig frem for dit RingID, som er 40 tegn langt.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Påkrævet*";
......@@ -36,7 +36,7 @@
"v7f-52-GJA.title" = "Annuller";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account."; ObjectID = "zUH-kc-cik"; */
"zUH-kc-cik.title" = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account.";
"zUH-kc-cik.title" = "Dit kodeord skal være på mindst 6 tegn. Det vil blive brugt til at kryptere data tilknyttet din konto, samt at tilknytte nye enheder til din konto.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "zfA-n9-V4X"; */
"zfA-n9-V4X.title" = "Opret";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Sie müssen Ihr Konto vor dem Export migrieren.";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -59,7 +59,7 @@
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account.";
/* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Failed to perform lookup";
"Failed to perform lookup" = "Αποτυχία στην διενέργεια αναζήτησης";
/* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Incoming call from %@";
......@@ -116,13 +116,13 @@
"Text Actions" = "Text Actions";
/* Text shown to user when his username is available to be registered */
"The entered username is available" = "The entered username is available";
"The entered username is available" = "Το εισηγμένο όνομα χρήστη δεν είναι διαθέσιμο";
/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters.";
/* Text shown to user when his username is already registered */
"The entered username is not available" = "The entered username is not available";
"The entered username is not available" = "Το εισηγμένο όνομα χρήστη δεν είναι διαθέσιμο";
/* Text shown to the user */
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -42,7 +42,7 @@
"vwh-K9-3O9.title" = "Σύνθημα";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration required"; ObjectID = "wmv-sA-Mlh"; */
"wmv-sA-Mlh.title" = "Account migration required";
"wmv-sA-Mlh.title" = "Απαιτείται ενοποίηση λογαριασμού";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "Password..."; ObjectID = "xqz-Uz-hqU"; */
"xqz-Uz-hqU.placeholderString" = "Συνθηματικό...";
......@@ -45,7 +45,7 @@
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
"eln-Vm-t0d.title" = "Το Ring είναι ελεύθερο λογισμικό για παγκόσμια επικοινωνία που σέβεται τις ελευθερίες και την ιδιωτικότητα των χρηστών του.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
"YJ3-7G-cU1.title" = "Ακύρωση";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link this device to an account"; ObjectID = "Z9K-mD-ucr"; */
"Z9K-mD-ucr.title" = "Link this device to an account";
"Z9K-mD-ucr.title" = "Σύνδεση αυτής της συσκευής με ένα λογαριασμό";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Ring account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */
"k1T-a7-yZD.title" = "Δημιουργία λογαριασμού Ring";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Debes migrar tu cuenta antes de exportar";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "Migrer votre compte avec de l'exporter";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "Bbz-hd-1CE"; */
"Bbz-hd-1CE.title" = "Abaixo";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "CO7-VF-04Q"; */
"CO7-VF-04Q.title" = "Arriba";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable ringtones"; ObjectID = "KkI-i1-mfY"; */
"KkI-i1-mfY.title" = "Enable ringtones";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "MbZ-7X-K5I"; */
"MbZ-7X-K5I.title" = "Arriba";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Video"; ObjectID = "OSC-eG-2kt"; */
"OSC-eG-2kt.title" = "Video";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ringtones"; ObjectID = "aMg-uJ-Krx"; */
"aMg-uJ-Krx.title" = "Ringtones";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs"; ObjectID = "biN-bX-qM1"; */
"biN-bX-qM1.title" = "Codecs";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Frequency"; ObjectID = "dwG-Ro-bIS"; */
"dwG-Ro-bIS.placeholderString" = "Frequency";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "details"; ObjectID = "dwG-Ro-bIS"; */
"dwG-Ro-bIS.title" = "details";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio"; ObjectID = "gzX-Wc-S6g"; */
"gzX-Wc-S6g.title" = "Audio";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "gza-RF-yKF"; */
"gza-RF-yKF.title" = "Abaixo";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Play"; ObjectID = "hHf-uc-NlW"; */
"hHf-uc-NlW.title" = "Play";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name"; ObjectID = "pvl-9U-X4l"; */
"pvl-9U-X4l.placeholderString" = "Name";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs are used when establishing a communication with someone. They are activable and reorderable (first enabled in list preferred)"; ObjectID = "rRr-la-G9L"; */
"rRr-la-G9L.title" = "Codecs are used when establishing a communication with someone. They are activable and reorderable (first enabled in list preferred)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Name"; ObjectID = "rU5-XQ-Ixc"; */
"rU5-XQ-Ixc.placeholderString" = "Name";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
......@@ -145,11 +145,3 @@
/* Error shown to user */
"You have to migrate your account before exporting" = "You have to migrate your account before exporting";
/* Error shown to user */
"An error happened, contact request has not been sent" = "An error happened, contact request has not been sent";
/* Error shown to user */
"Could not find contact to send request" = "Could not find contact to send request";
/* Default contact request msg*/
"Hi %@. Please add me to your contact list." = "Hi %@. Please add me to your contact list.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Server url..."; ObjectID = "0eY-9x-bAr"; */
"0eY-9x-bAr.placeholderString" = "Server url...";
"0eY-9x-bAr.placeholderString" = "Kiszolgáló url";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "realm..."; ObjectID = "6u9-cM-ep0"; */
"6u9-cM-ep0.placeholderString" = "realm...";
"6u9-cM-ep0.placeholderString" = "tartomány…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Same as local parameters"; ObjectID = "Atv-t7-5YJ"; */
"Atv-t7-5YJ.title" = "Ugyanaz, mint a helyi paraméterek";
......@@ -12,28 +12,28 @@
"FQ4-fp-Pxj.title" = "Minimum";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio RTP port Range"; ObjectID = "Jho-hi-Mvg"; */
"Jho-hi-Mvg.title" = "Audio RTP port Range";
"Jho-hi-Mvg.title" = "Hang RTP porttartomány";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Network Interface"; ObjectID = "K9I-vh-jeu"; */
"K9I-vh-jeu.title" = "Hálózati interfész";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Set published address and port"; ObjectID = "OL5-DI-aCq"; */
"OL5-DI-aCq.title" = "Set published address and port";
"OL5-DI-aCq.title" = "Nyilvános cím és port beállítása";
/* Class = "NSSecureTextFieldCell"; placeholderString = "password..."; ObjectID = "OR2-la-DUE"; */
"OR2-la-DUE.placeholderString" = "password...";
"OR2-la-DUE.placeholderString" = "jelszó…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "username..."; ObjectID = "P7k-xH-2mr"; */
"P7k-xH-2mr.placeholderString" = "username...";
"P7k-xH-2mr.placeholderString" = "felhasználónév…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Using TURN"; ObjectID = "QS0-TJ-NQh"; */
"QS0-TJ-NQh.title" = "Using TURN";
"QS0-TJ-NQh.title" = "TURN használata";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Published Address"; ObjectID = "Qf3-E3-5U6"; */
"Qf3-E3-5U6.title" = "Nyilvános cím";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video RTP port Range"; ObjectID = "XA8-Sy-CYG"; */
"XA8-Sy-CYG.title" = "Video RTP port Range";
"XA8-Sy-CYG.title" = "Videó RTP porttartomány";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Min"; ObjectID = "a6W-wm-OmC"; */
"a6W-wm-OmC.title" = "Minimum";
......@@ -42,13 +42,13 @@
"dbq-qU-93x.title" = "Maximum";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Radio"; ObjectID = "fB0-X8-GXk"; */
"fB0-X8-GXk.title" = "Radio";
"fB0-X8-GXk.title" = "Rádió";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Registration expire"; ObjectID = "fCd-4d-sP0"; */