Commit 7f61fa5f authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: Ibb432147bab9f1c89c0d3743b4ee098ee400eb5c
parent 46c16ea6
......@@ -12,13 +12,13 @@
"7eU-EP-4br.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TURN address"; ObjectID = "8mv-Ia-GM4"; */
"8mv-Ia-GM4.title" = "TURN address";
"8mv-Ia-GM4.title" = "Adresa TURN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Call settings"; ObjectID = "BIS-Ft-yJn"; */
"BIS-Ft-yJn.title" = "Call settings";
"BIS-Ft-yJn.title" = "Nastavení volání";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Auto answer calls"; ObjectID = "DSe-Cs-oD6"; */
"DSe-Cs-oD6.title" = "Auto answer calls";
"DSe-Cs-oD6.title" = "Automaticky přijímat hovory";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "EyV-Io-d3f"; */
"EyV-Io-d3f.title" = "Textová buňka";
......@@ -45,10 +45,10 @@
"Wrh-zD-uh5.title" = "Obrazové kodeky";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TURN realm"; ObjectID = "XU0-bl-lDD"; */
"XU0-bl-lDD.title" = "TURN realm";
"XU0-bl-lDD.title" = "Oblast TURN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "STUN address"; ObjectID = "YE4-ry-u07"; */
"YE4-ry-u07.title" = "STUN address";
"YE4-ry-u07.title" = "Adresa STUN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Bootstrap"; ObjectID = "YJM-iQ-0lE"; */
"YJM-iQ-0lE.title" = "Sada nástrojů pro tvorbu webu a webových aplikací";
......@@ -84,10 +84,10 @@
"nqX-Vu-UuA.title" = "Použít STUN";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Custom ringtone"; ObjectID = "qFq-Yh-2JL"; */
"qFq-Yh-2JL.title" = "Custom ringtone";
"qFq-Yh-2JL.title" = "Vlastní vyzvánění";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Connectivity"; ObjectID = "sVe-iG-OCw"; */
"sVe-iG-OCw.title" = "Connectivity";
"sVe-iG-OCw.title" = "Připojení";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Private key"; ObjectID = "soR-nF-ybe"; */
"soR-nF-ybe.title" = "Soukromý klíč";
......
......@@ -3,25 +3,25 @@
"0Fh-Sz-TMo.title" = "Min";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video RTP port Range"; ObjectID = "0cb-ib-oHd"; */
"0cb-ib-oHd.title" = "Rozsah portů pro obraz RTP";
"0cb-ib-oHd.title" = "Rozsah přípojek (portů) pro obraz RTP";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Security"; ObjectID = "24s-we-pkD"; */
"24s-we-pkD.title" = "Zabezpečení";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Registration expire timeout (seconds)"; ObjectID = "2rB-Bv-c9U"; */
"2rB-Bv-c9U.title" = "Registration expire timeout (seconds)";
"2rB-Bv-c9U.title" = "Vypršení registrace (v sekundách)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Call settings"; ObjectID = "3Uq-Nb-J1A"; */
"3Uq-Nb-J1A.title" = "Call settings";
"3Uq-Nb-J1A.title" = "Nastavení volání";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Fallback on RTP on encryption failure"; ObjectID = "3rM-KT-bNf"; */
"3rM-KT-bNf.title" = "V případě selhání šifrování použít RTP";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Auto answer calls"; ObjectID = "3vs-TI-tkg"; */
"3vs-TI-tkg.title" = "Auto answer calls";
"3vs-TI-tkg.title" = "Automaticky přijímat hovory";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TURN realm"; ObjectID = "6eH-la-JbF"; */
"6eH-la-JbF.title" = "TURN realm";
"6eH-la-JbF.title" = "Oblast TURN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Private key password"; ObjectID = "72p-GY-gu6"; */
"72p-GY-gu6.title" = "Heslo soukromého klíče";
......@@ -30,7 +30,7 @@
"8JD-11-wHZ.title" = "Jméno serveru pro odchozí TLS";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Item 1"; ObjectID = "8bw-iH-XGl"; */
"8bw-iH-XGl.title" = "Item 1";
"8bw-iH-XGl.title" = "Položka 1";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Port"; ObjectID = "9p9-GR-XKU"; */
"9p9-GR-XKU.title" = "Port";
......@@ -39,7 +39,7 @@
"A31-3Y-z4R.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Published address"; ObjectID = "ELr-A7-mGE"; */
"ELr-A7-mGE.title" = "Published address";
"ELr-A7-mGE.title" = "Zveřejněná Adresa";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use TURN"; ObjectID = "Gwi-Mp-NpZ"; */
"Gwi-Mp-NpZ.title" = "Použít TURN";
......@@ -48,7 +48,7 @@
"HRM-FR-1sH.title" = "Použít STUN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "STUN address"; ObjectID = "HYt-sW-yd0"; */
"HYt-sW-yd0.title" = "STUN address";
"HYt-sW-yd0.title" = "Adresa STUN";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Require a certificate for incoming TLS connections"; ObjectID = "JV8-cY-6vR"; */
"JV8-cY-6vR.title" = "Vyžadovat certifikát pro příchozí spojení TLS";
......@@ -60,22 +60,22 @@
"MBR-AC-HFq.title" = "Box";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Item 3"; ObjectID = "Mho-w1-ZPJ"; */
"Mho-w1-ZPJ.title" = "Item 3";
"Mho-w1-ZPJ.title" = "Položka 3";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Custom ringtone"; ObjectID = "Nqr-gj-dOH"; */
"Nqr-gj-dOH.title" = "Custom ringtone";
"Nqr-gj-dOH.title" = "Vlastní vyzvánění";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Item 2"; ObjectID = "OEo-C7-vEh"; */
"OEo-C7-vEh.title" = "Item 2";
"OEo-C7-vEh.title" = "Položka 2";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio RTP port Range"; ObjectID = "Ogj-NW-fZ9"; */
"Ogj-NW-fZ9.title" = "Rozsah portů pro zvuk RTP";
"Ogj-NW-fZ9.title" = "Rozsah přípojek (portů) pro zvuk RTP";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "Ppa-zn-w1X"; */
"Ppa-zn-w1X.title" = "Box";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable SDES for key exchange protocol"; ObjectID = "Qk8-tH-a0l"; */
"Qk8-tH-a0l.title" = "Enable SDES for key exchange protocol";
"Qk8-tH-a0l.title" = "Povolit SDES pro protokol výměny klíčů";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "RIj-rT-gSd"; */
"RIj-rT-gSd.title" = "Textová buňka";
......@@ -99,13 +99,13 @@
"Zuz-jy-rLn.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TURN address"; ObjectID = "aYs-wh-Hpr"; */
"aYs-wh-Hpr.title" = "TURN address";
"aYs-wh-Hpr.title" = "Adresa TURN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "CA certificate"; ObjectID = "b2y-85-ZHK"; */
"b2y-85-ZHK.title" = "Certifikát CA";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported"; ObjectID = "cN3-lC-dNM"; */
"cN3-lC-dNM.title" = "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported";
"cN3-lC-dNM.title" = "Použito jen během vyjednávání SDP, v případě že ICE není podporováno.";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "cwV-lc-jju"; */
"cwV-lc-jju.title" = "Box";
......@@ -117,10 +117,10 @@
"ekM-Cg-DEo.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Network interface"; ObjectID = "fjH-ej-gEr"; */
"fjH-ej-gEr.title" = "Network interface";
"fjH-ej-gEr.title" = "Síťové rozhraní";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Verify incoming sertificates (server side)"; ObjectID = "fyT-bU-m54"; */
"fyT-bU-m54.title" = "Verify incoming sertificates (server side)";
"fyT-bU-m54.title" = "Ověřit příchozí certifikáty (na straně serveru)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video codecs"; ObjectID = "gJs-aX-7Ox"; */
"gJs-aX-7Ox.title" = "Obrazové kodeky";
......@@ -138,19 +138,19 @@
"nq0-Js-9Cr.title" = "Min";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Use custom address and port"; ObjectID = "nuq-Wl-sfd"; */
"nuq-Wl-sfd.title" = "Use custom address and port";
"nuq-Wl-sfd.title" = "Použít veřejnou adresu a přípojku (port)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TURN username"; ObjectID = "rMN-Wf-tmp"; */
"rMN-Wf-tmp.title" = "Uživatelské jméno TURN";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Encrypt media streams(SRTP)"; ObjectID = "vCS-s8-mZI"; */
"vCS-s8-mZI.title" = "Encrypt media streams(SRTP)";
"vCS-s8-mZI.title" = "Šifrovat datový tok (SRTP)";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Encrypt negotiation (TLS)"; ObjectID = "vZH-42-mUi"; */
"vZH-42-mUi.title" = "Šifrovat vyjednávání (TLS)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Connectivity"; ObjectID = "vpo-fl-9TS"; */
"vpo-fl-9TS.title" = "Connectivity";
"vpo-fl-9TS.title" = "Připojení";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Max"; ObjectID = "wq6-KV-8X3"; */
"wq6-KV-8X3.title" = "Max";
......
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Export Account"; ObjectID = "1aj-MG-mHp"; */
"1aj-MG-mHp.title" = "Export Account";
"1aj-MG-mHp.title" = "Vyvést účet";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Banned Contacts"; ObjectID = "6fI-98-VvQ"; */
"6fI-98-VvQ.title" = "Zakázané kontakty";
......@@ -9,16 +9,16 @@
"Hbq-nL-BhK.title" = "Pokročilé";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable"; ObjectID = "Op4-XO-WsE"; */
"Op4-XO-WsE.title" = "Enable";
"Op4-XO-WsE.title" = "Povolit";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password:"; ObjectID = "TYk-QK-iaT"; */
"TYk-QK-iaT.title" = "Heslo:";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Edit name"; ObjectID = "WEo-a0-wVL"; */
"WEo-a0-wVL.ibShadowedToolTip" = "Edit name";
"WEo-a0-wVL.ibShadowedToolTip" = "Upravit jméno";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Remove Account"; ObjectID = "Yf6-8d-SNh"; */
"Yf6-8d-SNh.title" = "Remove Account";
"Yf6-8d-SNh.title" = "Odstranit účet";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "aQL-hX-CfA"; */
"aQL-hX-CfA.title" = "Textová buňka";
......@@ -36,22 +36,22 @@
"gTn-6p-Gtk.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter name"; ObjectID = "kt0-P6-fdQ"; */
"kt0-P6-fdQ.placeholderString" = "Enter name";
"kt0-P6-fdQ.placeholderString" = "Zadejte jméno";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Revoke"; ObjectID = "lrB-j5-Mvy"; */
"lrB-j5-Mvy.ibShadowedToolTip" = "Revoke";
"lrB-j5-Mvy.ibShadowedToolTip" = "Odebrat";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "oVO-wj-fwQ"; */
"oVO-wj-fwQ.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Linked devices"; ObjectID = "oga-WC-4gb"; */
"oga-WC-4gb.title" = "Linked devices";
"oga-WC-4gb.title" = "Připojená zařízení";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Identifier:"; ObjectID = "qx7-i1-3Na"; */
"qx7-i1-3Na.title" = "Identifier:";
"qx7-i1-3Na.title" = "Identifikátor:";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link another device"; ObjectID = "tWk-Od-BEQ"; */
"tWk-Od-BEQ.title" = "Link another device";
"tWk-Od-BEQ.title" = "Připojit další zařízení";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "uLQ-MS-pZ7"; */
"uLQ-MS-pZ7.title" = "Účet";
......
......@@ -3,22 +3,22 @@
"688-Sx-Gvr.title" = "Proxy";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "User Name"; ObjectID = "Fj6-Q3-Gz3"; */
"Fj6-Q3-Gz3.title" = "User Name";
"Fj6-Q3-Gz3.title" = "Uživatelské jméno";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "NlM-R9-ola"; */
"NlM-R9-ola.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Voicemail"; ObjectID = "R7s-DE-PiP"; */
"R7s-DE-PiP.title" = "Voicemail";
"R7s-DE-PiP.title" = "Hlasová schránka";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter name"; ObjectID = "YAG-qB-4wH"; */
"YAG-qB-4wH.placeholderString" = "Enter name";
"YAG-qB-4wH.placeholderString" = "Zadejte jméno";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "Yof-e7-IBF"; */
"Yof-e7-IBF.title" = "Heslo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "SIP Server"; ObjectID = "ZKc-70-TFH"; */
"ZKc-70-TFH.title" = "SIP Server";
"ZKc-70-TFH.title" = "Server SIP";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "eQt-bc-Eev"; */
"eQt-bc-Eev.title" = "Účet";
......@@ -30,10 +30,10 @@
"jdU-uZ-Rfy.title" = "Upravit účet";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "enable"; ObjectID = "nW8-pd-fNj"; */
"nW8-pd-fNj.title" = "enable";
"nW8-pd-fNj.title" = "Povolit";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Profile"; ObjectID = "oE8-tN-SfC"; */
"oE8-tN-SfC.title" = "Profil";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Remove Account"; ObjectID = "uFM-Am-0kz"; */
"uFM-Am-0kz.title" = "Remove Account";
"uFM-Am-0kz.title" = "Odstranit účet";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter SIP address"; ObjectID = "0UI-j5-0at"; */
"0UI-j5-0at.placeholderString" = "Enter SIP address";
"0UI-j5-0at.placeholderString" = "Zadejte adresu SIP";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "Aem-zQ-Ya3"; */
"Aem-zQ-Ya3.title" = "Heslo";
......@@ -18,16 +18,16 @@
"Rej-Yd-PDb.placeholderString" = "Zadejte uživatelské jméno";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "User Name"; ObjectID = "Srm-hv-9WR"; */
"Srm-hv-9WR.title" = "User Name";
"Srm-hv-9WR.title" = "Uživatelské jméno";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter name"; ObjectID = "YeS-R8-ZLT"; */
"YeS-R8-ZLT.placeholderString" = "Enter name";
"YeS-R8-ZLT.placeholderString" = "Zadejte jméno";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Profile"; ObjectID = "fgN-nq-QdO"; */
"fgN-nq-QdO.title" = "Profil";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "SIP Server"; ObjectID = "ubR-HD-O15"; */
"ubR-HD-O15.title" = "SIP Server";
"ubR-HD-O15.title" = "Server SIP";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account"; ObjectID = "zAN-HT-1oE"; */
"zAN-HT-1oE.title" = "Účet";
......@@ -18,7 +18,7 @@
"9h8-GU-av4.title" = "Kam";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Choose where to backup your account."; ObjectID = "KYZ-TW-44Y"; */
"KYZ-TW-44Y.title" = "Choose where to backup your account.";
"KYZ-TW-44Y.title" = "Zvolte, kam zálohovat váš účet.";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Okno";
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"5cX-yS-4Sl.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "Heslo…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Please provide your password to start"; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "Please provide your password to start";
"859-10-HEb.title" = "Pro začátek, prosím, poskytněte své heslo";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Okno";
......
......@@ -45,10 +45,10 @@
"r4u-t3-gBc.title" = "Aktualizovat";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable notifications for incoming calls"; ObjectID = "uCL-ye-tsv"; */
"uCL-ye-tsv.title" = "Enable notifications for incoming calls";
"uCL-ye-tsv.title" = "Povolit upozornění na příchozí hovory";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Bring Jami to foreground on incoming calls"; ObjectID = "uYI-hA-JHk"; */
"uYI-hA-JHk.title" = "Bring Jami to foreground on incoming calls";
"uYI-hA-JHk.title" = "Při příchozích hovorech přenést okno Jami do popředí.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is shared with your contacts "; ObjectID = "vbU-2S-O58"; */
"vbU-2S-O58.title" = "Toto je sdíleno s vašimi kontakty";
......@@ -12,7 +12,7 @@
"Zlv-nH-Y9y.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Contact appears to be busy. Leave a message?"; ObjectID = "hnr-x5-xnb"; */
"hnr-x5-xnb.title" = "Contact appears to be busy. Leave a message?";
"hnr-x5-xnb.title" = "Zdá se, že kontakt je zaneprázdněn. Zanechat zprávu?";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Recording"; ObjectID = "kIq-PG-Ymw"; */
"kIq-PG-Ymw.title" = "Nahrávka";
......
......@@ -17,7 +17,7 @@
"Clear conversation" = "Clear conversation";
/* Contextual menu action */
"Block contact" = "Block contact";
"Block contact" = "Blokovat spojení";
/* Text shown to the user */
"Alias : " = "Přezdívka:";
......@@ -32,7 +32,7 @@
"Call number" = "Volat číslo";
/* File transfer canceled label */
"Canceled" = "Canceled";
"Canceled" = "Zrušeno";
/* Open panel title */
"Choose a CA list" = "Vyberte seznam CA";
......@@ -68,7 +68,7 @@
"Copy number" = "Kopírovat číslo";
/* Contextual menu entry */
"Create Jami Account" = "Create Jami Account";
"Create Jami Account" = "Vytvořit účet Jami";
/* Contextual menu entry */
"Create SIP Account" = "Vytvořit účet SIP";
......@@ -183,7 +183,7 @@
"Link to an account" = "Link to an account";
/* Welcome title */
"Welcome to Ring" = "Welcome to Jami";
"Welcome to Ring" = "Vítejte v Jami";
"Create a new account" = "Create a new account";
"Add a SIP account" = "Add a SIP account";
......
......@@ -21,7 +21,7 @@
"57.title" = "Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "About Jami"; ObjectID = "58"; */
"58.title" = "About Jami";
"58.title" = "O Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */
"129.title" = "Nastavení...";
......@@ -33,10 +33,10 @@
"131.title" = "Služby";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Jami"; ObjectID = "134"; */
"134.title" = "Hide Jami";
"134.title" = "Skrýt Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Quit Jami"; ObjectID = "136"; */
"136.title" = "Quit Jami";
"136.title" = "Ukončit Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Others"; ObjectID = "145"; */
"145.title" = "Skrýt ostatní";
......@@ -189,7 +189,7 @@
"491.title" = "Nápověda";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Jami Help"; ObjectID = "492"; */
"492.title" = "Jami Help";
"492.title" = "Nápověda k Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find and Replace…"; ObjectID = "534"; */
"534.title" = "Najít a nahradit...";
......
......@@ -3,16 +3,16 @@
"1c6-BK-hfV.title" = "Zrušit";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Round Rect"; ObjectID = "3i8-bi-EQN"; */
"3i8-bi-EQN.title" = "Round Rect";
"3i8-bi-EQN.title" = "Zaoblený obdélník";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Round Rect"; ObjectID = "8CE-a4-Ayu"; */
"8CE-a4-Ayu.title" = "Round Rect";
"8CE-a4-Ayu.title" = "Zaoblený obdélník";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "9Oq-TB-quZ"; */
"9Oq-TB-quZ.title" = "Zrušit";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Round Rect"; ObjectID = "DmW-13-1QZ"; */
"DmW-13-1QZ.title" = "Round Rect";
"DmW-13-1QZ.title" = "Zaoblený obdélník";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "EAm-7Z-ubs"; */
"EAm-7Z-ubs.title" = "Box";
......@@ -21,7 +21,7 @@
"Ko5-2g-foK.title" = "Box";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Round Rect"; ObjectID = "Oo1-gq-aPY"; */
"Oo1-gq-aPY.title" = "Round Rect";
"Oo1-gq-aPY.title" = "Zaoblený obdélník";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Refuse"; ObjectID = "QGs-MO-mVi"; */
"QGs-MO-mVi.title" = "Odmítnout";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"e0e-TK-qch.title" = "Box";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Round Rect"; ObjectID = "fu2-X7-GW8"; */
"fu2-X7-GW8.title" = "Round Rect";
"fu2-X7-GW8.title" = "Zaoblený obdélník";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Accept"; ObjectID = "tBq-Qe-bEm"; */
"tBq-Qe-bEm.title" = "Přijmout";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"859-10-HEb.placeholderString" = "ID";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "The following account needs to be migrated to the new Jami account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Jami account. If your not ready to choose a password, you may close Jami and resume the migration later.";
"859-10-HEb.title" = "Následující účet musí být převeden do nového formátu účtu Jami:\\nPřezdívka: \\nID:\\nAbyste převedení provedli, musíte si k účtu zvolit heslo. Toto heslo bude použito k zašifrování vašeho hlavního klíče. Budete na něj dotázáni při přidávání dalších zařízení k účtu Jami. Pokud ještě nejste na vybírání hesla připraveni, můžete Jami zavřít a pokračovat v převedení později.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Chyba při převodu účtu";
......
......@@ -3,7 +3,7 @@
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Povinné*";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Other users can use it instead of your ID"; ObjectID = "9gi-0u-67t"; */
"9gi-0u-67t.title" = "Other users can use it instead of your ID";
"9gi-0u-67t.title" = "Ostatní uživatelé to mohou použít namísto vašeho ID";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured during your username registration"; ObjectID = "Aeh-tK-RjX"; */
"Aeh-tK-RjX.title" = "Při registraci uživatelského jména nastala chyba";
......@@ -33,4 +33,4 @@
"lT3-Bh-MnL.title" = "Zaregistrovat";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Register a public username"; ObjectID = "tje-EZ-ZPI"; */
"tje-EZ-ZPI.title" = "Register a public username";
"tje-EZ-ZPI.title" = "Zaregistrovat veřejné uživatelské jméno";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"Wi9-Zd-O1N.label" = "Historie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is your ID. Copy and share it with your friends!"; ObjectID = "Xb9-UT-M2F"; */
"Xb9-UT-M2F.title" = "This is your ID. \n Copy and share it with your friends!";
"Xb9-UT-M2F.title" = "Toto je vaše ID.\nZkopírujte je a sdílejte je s vašimi přáteli!";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Contacts"; ObjectID = "Zbi-X6-DLT"; */
"Zbi-X6-DLT.label" = "Kontakty";
......@@ -45,7 +45,7 @@
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategorie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Jami is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Jami is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
"eln-Vm-t0d.title" = "Jami je svobodný software určený k univerzální komunikaci, který respektuje svobody a práva uživatelů.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategorie";
......@@ -66,4 +66,4 @@
"uSw-g5-kte.placeholderString" = "Zobrazit úlohu";
/* Class = "NSSearchFieldCell"; placeholderString = "Search for new or existing contact"; ObjectID = "vvE-nM-kSl"; */
"vvE-nM-kSl.placeholderString" = "Search for new or existing contact";
"vvE-nM-kSl.placeholderString" = "Hledat nový nebo existující kontakt";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Welcome to Ring"; ObjectID = "2mM-yx-BfM"; */
"2mM-yx-BfM.title" = "Vítejte v Ringu";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Welcome to Jami"; ObjectID = "2mM-yx-BfM"; */
"2mM-yx-BfM.title" = "Vítejte v Jami";
......@@ -6,4 +6,4 @@
"Z9K-mD-ucr.title" = "Připojit toto zařízení k účtu";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Jami account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */
"k1T-a7-yZD.title" = "Create a Jami account";
"k1T-a7-yZD.title" = "Vytvořit účet Jami";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "To link this device to another account, you have two possibilities:"; ObjectID = "06g-zM-5Qz"; */
"06g-zM-5Qz.title" = "To link this device to another account, you have two possibilities:";
"06g-zM-5Qz.title" = "Pro propojení tohoto zařízení s jiným účtem máte dvě možnosti:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "OR"; ObjectID = "1NY-Yu-wH1"; */
"1NY-Yu-wH1.title" = "OR";
"1NY-Yu-wH1.title" = "NEBO";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "\tYou can import your account from the another device, but first, you need to obtain a PIN code. \n\tTo generate the PIN code, go to the account management setting of a previous device, choose the Jami account to use and select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes."; ObjectID = "2uK-1s-tk7"; */
"2uK-1s-tk7.title" = "\tYou can import your account from the another device, but first, you need to obtain a PIN code. \n\tTo generate the PIN code, go to the account management setting of a previous device, choose the Jami account to use and select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes.";
"2uK-1s-tk7.title" = "\tMůžete svůj účet zavést z jiného zařízení, ale potřebujete nejdříve získat kód PIN.\n\n\tAbyste jej vytvořili, otevřete na předchozím zařízení nastavení správy účtů, zvolte, který účet Jami použít, a vyberte „Připojit k tomuto účtu další zařízení“. Dostanete PIN nezbytný k dokončení tohoto formuláře. PIN zůstává platný jen po 10 minut.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
"3ik-rY-Gig.title" = "Zadejte svůj PIN";
......@@ -15,7 +15,7 @@
"8b8-bt-eAj.title" = "Odkaz";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured, please check your password and pin."; ObjectID = "DyG-SJ-U1Q"; */
"DyG-SJ-U1Q.title" = "Vyskytla se chyba, zkontrolujte prosím heslo a PIN.";
"DyG-SJ-U1Q.title" = "Vyskytla se chyba, zkontrolujte, prosím, heslo a PIN.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */
"Pcj-BY-tou.title" = "Zrušit";
......@@ -36,13 +36,13 @@
"WlR-QM-tK4.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "Heslo…";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Select file"; ObjectID = "XJE-cy-nfQ"; */
"XJE-cy-nfQ.title" = "Select file";
"XJE-cy-nfQ.title" = "Vybrat soubor";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Import archive file"; ObjectID = "kXa-FL-Enf"; */
"kXa-FL-Enf.title" = "Import archive file";
"kXa-FL-Enf.title" = "Zavést soubor s archivem";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "\tYou can directly import your account from an archive file on your device."; ObjectID = "kfe-m7-MTT"; */
"kfe-m7-MTT.title" = "\tYou can directly import your account from an archive file on your device.";
"kfe-m7-MTT.title" = "\tSvůj účet můžete zavést přímo ze souboru s archivem na vašem zařízení.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "t12-O0-kcf"; */
"t12-O0-kcf.title" = "OK";
......@@ -60,4 +60,4 @@
"vVf-hg-sWk.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "PIN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Linking..."; ObjectID = "zWn-4H-ODH"; */
"zWn-4H-ODH.title" = "Linking...";
"zWn-4H-ODH.title" = "Připojuje se...";
......@@ -21,7 +21,7 @@
"fEY-eO-HwI.title" = "Zopakujte své heslo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "'Unknown' if empty..."; ObjectID = "gEy-ak-Cgq"; */
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "Enter name";
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "Zadejte jméno";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */
"gki-BR-jc3.title" = "Vytvořit vlastní profil";
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"7eU-EP-4br.title" = "ox";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "TURN address"; ObjectID = "8mv-Ia-GM4"; */
"8mv-Ia-GM4.title" = "TURN address";
"8mv-Ia-GM4.title" = "TURN Adresse";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Call settings"; ObjectID = "BIS-Ft-yJn"; */
"BIS-Ft-yJn.title" = "Anrufeinstellungen";
......@@ -39,7 +39,7 @@
"Qxp-I4-A7W.title" = "Sicherheit";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable proxy"; ObjectID = "VyP-8T-aNA"; */
"VyP-8T-aNA.title" = "Enable proxy";
"VyP-8T-aNA.title" = "Proxy aktivieren";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Video codecs"; ObjectID = "Wrh-zD-uh5"; */
"Wrh-zD-uh5.title" = "Video Codecs";
......@@ -48,7 +48,7 @@
"XU0-bl-lDD.title" = "TURN-Realm";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "STUN address"; ObjectID = "YE4-ry-u07"; */
"YE4-ry-u07.title" = "STUN address";
"YE4-ry-u07.title" = "STUN Adresse";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Bootstrap"; ObjectID = "YJM-iQ-0lE"; */
"YJM-iQ-0lE.title" = "Aktivierung";
......
......@@ -36,7 +36,7 @@
"9p9-GR-XKU.title" = "Port";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "A31-3Y-z4R"; */
"A31-3Y-z4R.title" = "ox";
"A31-3Y-z4R.title" = "Box";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Published address"; ObjectID = "ELr-A7-mGE"; */
"ELr-A7-mGE.title" = "Öffentliche Adresse";
......@@ -48,7 +48,7 @@
"HRM-FR-1sH.title" = "STUN benutzen";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "STUN address"; ObjectID = "HYt-sW-yd0"; */
"HYt-sW-yd0.title" = "STUN address";
"HYt-sW-yd0.title" = "STUN Adresse";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Require a certificate for incoming TLS connections"; ObjectID = "JV8-cY-6vR"; */
"JV8-cY-6vR.title" = "Ein Zertifikat für eingehende TLS-Verbindungen fordern";
......@@ -57,7 +57,7 @@
"Jfp-NE-ODd.title" = "SDP-Sitzungsverhandlung (ICE-Fallback)";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "MBR-AC-HFq"; */
"MBR-AC-HFq.title" = "ox";
"MBR-AC-HFq.title" = "Box";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Item 3"; ObjectID = "Mho-w1-ZPJ"; */
"Mho-w1-ZPJ.title" = "Item 3";
......@@ -72,7 +72,7 @@
"Ogj-NW-fZ9.title" = "Audio RTP Portbereich";
/* Class = "NSBox"; title = "Box"; ObjectID = "Ppa-zn-w1X"; */
"Ppa-zn-w1X.title" = "ox";
"Ppa-zn-w1X.title" = "Box";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable SDES for key exchange protocol"; ObjectID = "Qk8-tH-a0l"; */