Commit 76744e40 authored by Jenkins's avatar Jenkins

i18n: automatic bump

Change-Id: I7d29a2ee18071d9ee77e4baee69d83a0ca9d93c0
parent f7d5427e
......@@ -36,7 +36,7 @@
"gTn-6p-Gtk.title" = "Laatikko";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter name"; ObjectID = "kt0-P6-fdQ"; */
"kt0-P6-fdQ.placeholderString" = "Enter name";
"kt0-P6-fdQ.placeholderString" = "Syötä nimesi";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Revoke"; ObjectID = "lrB-j5-Mvy"; */
"lrB-j5-Mvy.ibShadowedToolTip" = "Revoke";
......
......@@ -12,7 +12,7 @@
"R7s-DE-PiP.title" = "Voicemail";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter name"; ObjectID = "YAG-qB-4wH"; */
"YAG-qB-4wH.placeholderString" = "Enter name";
"YAG-qB-4wH.placeholderString" = "Syötä nimesi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "Yof-e7-IBF"; */
"Yof-e7-IBF.title" = "Salasana";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"Aem-zQ-Ya3.title" = "Salasana";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter password"; ObjectID = "DBU-zJ-vj6"; */
"DBU-zJ-vj6.placeholderString" = "Enter password";
"DBU-zJ-vj6.placeholderString" = "Syötä salasana";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Done"; ObjectID = "DJz-do-CJo"; */
"DJz-do-CJo.title" = "Valmis";
......@@ -21,7 +21,7 @@
"Srm-hv-9WR.title" = "User Name";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Enter name"; ObjectID = "YeS-R8-ZLT"; */
"YeS-R8-ZLT.placeholderString" = "Enter name";
"YeS-R8-ZLT.placeholderString" = "Syötä nimesi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Profile"; ObjectID = "fgN-nq-QdO"; */
"fgN-nq-QdO.title" = "Profiili";
......
......@@ -8,16 +8,16 @@
"Add to contacts" = "Lisää yhteystietoihin";
/* Contextual menu action */
"Place video call" = "Place video call";
"Place video call" = "Aloita videopuhelu";
/* Contextual menu action */
"Place audio call" = "Place audio call";
"Place audio call" = "Aloita äänipuhelu";
/* Contextual menu action */
"Clear conversation" = "Clear conversation";
/* Contextual menu action */
"Block contact" = "Block contact";
"Block contact" = "Estä yhteystieto";
/* Text shown to the user */
"Alias : " = "Lempinimi";
......@@ -183,7 +183,7 @@
"Link to an account" = "Link to an account";
/* Welcome title */
"Welcome to Ring" = "Welcome to Jami";
"Welcome to Ring" = "Tervetuloa Jamiin";
"Create a new account" = "Create a new account";
"Add a SIP account" = "Add a SIP account";
......
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Bring All to Front"; ObjectID = "5"; */
"5.title" = "Bring All to Front";
"5.title" = "Tuo kaikki eteen";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Window"; ObjectID = "19"; */
"19.title" = "Ikkuna";
......@@ -21,7 +21,7 @@
"57.title" = "Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "About Jami"; ObjectID = "58"; */
"58.title" = "About Jami";
"58.title" = "Tietoa Jamista";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Preferences…"; ObjectID = "129"; */
"129.title" = "Asetukset...";
......@@ -33,10 +33,10 @@
"131.title" = "Palvelut";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Jami"; ObjectID = "134"; */
"134.title" = "Hide Jami";
"134.title" = "Piilota Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Quit Jami"; ObjectID = "136"; */
"136.title" = "Quit Jami";
"136.title" = "Lopeta Jami";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Hide Others"; ObjectID = "145"; */
"145.title" = "Piilota muut";
......@@ -123,10 +123,10 @@
"239.title" = "Zoomaa";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "View"; ObjectID = "295"; */
"295.title" = "View";
"295.title" = "Näkymä";
/* Class = "NSMenu"; title = "View"; ObjectID = "296"; */
"296.title" = "View";
"296.title" = "Näkymä";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show Toolbar"; ObjectID = "297"; */
"297.title" = "Näytä työkalupalkki";
......@@ -138,10 +138,10 @@
"346.title" = "Tarkista oikeinkirjoitus";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Substitutions"; ObjectID = "348"; */
"348.title" = "Substitutions";
"348.title" = "Vastikkeet";
/* Class = "NSMenu"; title = "Substitutions"; ObjectID = "349"; */
"349.title" = "Substitutions";
"349.title" = "Vastikkeet";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Smart Copy/Paste"; ObjectID = "350"; */
"350.title" = "Älykäs kopiointi ja liittäminen";
......@@ -153,10 +153,10 @@
"354.title" = "Älykkäät linkit";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Transformations"; ObjectID = "450"; */
"450.title" = "Transformations";
"450.title" = "Muodot";
/* Class = "NSMenu"; title = "Transformations"; ObjectID = "451"; */
"451.title" = "Transformations";
"451.title" = "Muodot";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Make Upper Case"; ObjectID = "452"; */
"452.title" = "Muuta Isoiksi kirjaimiksi";
......@@ -177,19 +177,19 @@
"465.title" = "Muuta pikkukirjaimiksi";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Capitalize"; ObjectID = "466"; */
"466.title" = "Capitalize";
"466.title" = "Isot kirjaimet";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Paste and Match Style"; ObjectID = "485"; */
"485.title" = "Paste and Match Style";
"485.title" = "Liitä ja muokkaa samaksi tyyliksi";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Help"; ObjectID = "490"; */
"490.title" = "Help";
"490.title" = "Apua";
/* Class = "NSMenu"; title = "Help"; ObjectID = "491"; */
"491.title" = "Help";
"491.title" = "Apua";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Jami Help"; ObjectID = "492"; */
"492.title" = "Jami Help";
"492.title" = "Apua Jamin käyttöön";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Find and Replace…"; ObjectID = "534"; */
"534.title" = "Etsi ja Korvaa";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"859-10-HEb.placeholderString" = "ID";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If your not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later."; ObjectID = "859-10-HEb"; */
"859-10-HEb.title" = "The following account needs to be migrated to the new Jami account format:\\n Alias : \\nID:\\n To proceed the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Jami account. If your not ready to choose a password, you may close Jami and resume the migration later.";
"859-10-HEb.title" = "Tämä tili pitää siirtää uudelle Jami-tilimuodolle:\\nAlias : \\nID:\\nJatkaaksesi siirtoa, sinun pitää valita salasana tunnuksellesi. Tätä salasanaa käytetään pääavaimesi salaamiseen. Sitä vaaditaan uusien laitteiden lisäämiseksi Jami-tiliisi. Jos et halua valita salasanaa nyt, voit sulkea Jamin ja jatkaa siirtoa myöhemmin.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Account migration error"; ObjectID = "8K3-9Z-MKH"; */
"8K3-9Z-MKH.title" = "Tunnuksen siirtovirhe";
......@@ -30,13 +30,13 @@
"VN1-A3-RIh.title" = "OK";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Confirmation"; ObjectID = "aOa-1q-AZe"; */
"aOa-1q-AZe.title" = "Confirmation";
"aOa-1q-AZe.title" = "Vahvistus";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "error label"; ObjectID = "e7n-Ev-bK7"; */
"e7n-Ev-bK7.placeholderString" = "Virhekenttä";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Migrate"; ObjectID = "rW5-Il-5YD"; */
"rW5-Il-5YD.title" = "Migrate";
"rW5-Il-5YD.title" = "Siirrä";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password"; ObjectID = "vwh-K9-3O9"; */
"vwh-K9-3O9.title" = "Salasana";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Repeat"; ObjectID = "8KO-IO-ykP"; */
"8KO-IO-ykP.title" = "Repeat";
"8KO-IO-ykP.title" = "Toista";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Accept"; ObjectID = "Ggu-EQ-cqC"; */
"Ggu-EQ-cqC.title" = "Hyväksy";
......@@ -9,10 +9,10 @@
"MZw-ep-8aW.title" = "Peruuta";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Password is incorrect"; ObjectID = "WyU-Dx-U1u"; */
"WyU-Dx-U1u.title" = "Password is incorrect";
"WyU-Dx-U1u.title" = "Väärä salasana";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Old password"; ObjectID = "gPw-Jf-0M7"; */
"gPw-Jf-0M7.title" = "Old password";
"gPw-Jf-0M7.title" = "Vanha salasana";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "New password"; ObjectID = "pZe-DO-jWp"; */
"pZe-DO-jWp.title" = "Uusi salasana";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "Jcn-cg-rbR"; */
"Jcn-cg-rbR.placeholderString" = "Display Role";
"Jcn-cg-rbR.placeholderString" = "Näyttörooli";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "M4f-N4-msh"; */
"M4f-N4-msh.title" = "Tekstilaatikko";
......
/* Class = "NSWindow"; title = "Jami Preferences"; ObjectID = "C1T-wE-wxb"; */
"C1T-wE-wxb.title" = "Jami Preferences";
"C1T-wE-wxb.title" = "Jami-asetukset";
/* Class = "NSToolbarItem"; label = "General"; ObjectID = "GQi-nL-0Ey"; */
"GQi-nL-0Ey.label" = "Yleiset";
......
......@@ -3,13 +3,13 @@
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Pakollinen*";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Other users can use it instead of your ID"; ObjectID = "9gi-0u-67t"; */
"9gi-0u-67t.title" = "Other users can use it instead of your ID";
"9gi-0u-67t.title" = "Muut käyttäjät voivat käyttää sitä ID:si sijaan";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured during your username registration"; ObjectID = "Aeh-tK-RjX"; */
"Aeh-tK-RjX.title" = "Käyttäjänimen rekisteröinnissä tapahtui virhe";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Enter your password";
"B6x-jj-48R.title" = "Syötä salasanasi";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "JWw-7m-ywL"; */
"JWw-7m-ywL.title" = "Ikkuna";
......@@ -33,4 +33,4 @@
"lT3-Bh-MnL.title" = "Rekistöröi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Register a public username"; ObjectID = "tje-EZ-ZPI"; */
"tje-EZ-ZPI.title" = "Register a public username";
"tje-EZ-ZPI.title" = "Rekisteröi julkinen käyttäjänimi";
......@@ -3,7 +3,7 @@
"0MO-4e-8mo.label" = "SmartView";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text"; ObjectID = "3Bh-xR-4Vn"; */
"3Bh-xR-4Vn.title" = "Text";
"3Bh-xR-4Vn.title" = "Tekstiviesti";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "Ap7-26-S6b"; */
"Ap7-26-S6b.title" = "Tekstilaatikko";
......@@ -24,7 +24,7 @@
"Pav-Bw-GgK.title" = "Otsikko";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "Q1F-xo-N3e"; */
"Q1F-xo-N3e.placeholderString" = "Display Role";
"Q1F-xo-N3e.placeholderString" = "Näyttörooli";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "date"; ObjectID = "UKP-Et-CT0"; */
"UKP-Et-CT0.placeholderString" = "päiväys";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"Wi9-Zd-O1N.label" = "Historia";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "This is your ID. Copy and share it with your friends!"; ObjectID = "Xb9-UT-M2F"; */
"Xb9-UT-M2F.title" = "This is your ID. \n Copy and share it with your friends!";
"Xb9-UT-M2F.title" = "Tämä on ID:si.\nKopioi ja jaa se ystäviesi kesken!";
/* Class = "NSTabViewItem"; label = "Contacts"; ObjectID = "Zbi-X6-DLT"; */
"Zbi-X6-DLT.label" = "Yhteystiedot";
......@@ -45,7 +45,7 @@
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategoria";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Jami is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Jami is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
"eln-Vm-t0d.title" = "Jami on vapaa ja universaali viestintäalusta, joka kunnioittaa käyttäjiensä vapauksia ja yksityisyyttä.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategoria";
......@@ -54,7 +54,7 @@
"isD-c6-X5Q.placeholderString" = "yksityiskohdat";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Call name"; ObjectID = "j0J-Xd-uth"; */
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Call name";
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Puhelunimi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "details"; ObjectID = "mK5-kV-YOO"; */
"mK5-kV-YOO.placeholderString" = "yksityiskohdat";
......@@ -63,7 +63,7 @@
"sGB-x7-gig.placeholderString" = "n";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "uSw-g5-kte"; */
"uSw-g5-kte.placeholderString" = "Display Role";
"uSw-g5-kte.placeholderString" = "Näyttörooli";
/* Class = "NSSearchFieldCell"; placeholderString = "Search for new or existing contact"; ObjectID = "vvE-nM-kSl"; */
"vvE-nM-kSl.placeholderString" = "Search for new or existing contact";
"vvE-nM-kSl.placeholderString" = "Etsi uusi tai olemassaoleva yhteystieto";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Welcome to Ring"; ObjectID = "2mM-yx-BfM"; */
"2mM-yx-BfM.title" = "Tervetuloa Ringiin";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Welcome to Jami"; ObjectID = "2mM-yx-BfM"; */
"2mM-yx-BfM.title" = "Tervetuloa Jamiin";
......@@ -3,7 +3,7 @@
"YJ3-7G-cU1.title" = "Peru";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link this device to an account"; ObjectID = "Z9K-mD-ucr"; */
"Z9K-mD-ucr.title" = "Link this device to an account";
"Z9K-mD-ucr.title" = "Yhdistä tämä laite tiliin";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create a Jami account"; ObjectID = "k1T-a7-yZD"; */
"k1T-a7-yZD.title" = "Create a Jami account";
"k1T-a7-yZD.title" = "Tee Jami-tili";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "To link this device to another account, you have two possibilities:"; ObjectID = "06g-zM-5Qz"; */
"06g-zM-5Qz.title" = "To link this device to another account, you have two possibilities:";
"06g-zM-5Qz.title" = "Yhdistääksesi tämän laitteen toiseen tiliin, sinulla on 2 mahdollisuutta:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "OR"; ObjectID = "1NY-Yu-wH1"; */
"1NY-Yu-wH1.title" = "OR";
"1NY-Yu-wH1.title" = "TAI";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "\tYou can import your account from the another device, but first, you need to obtain a PIN code. \n\tTo generate the PIN code, go to the account management setting of a previous device, choose the Jami account to use and select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes."; ObjectID = "2uK-1s-tk7"; */
"2uK-1s-tk7.title" = "\tYou can import your account from the another device, but first, you need to obtain a PIN code. \n\tTo generate the PIN code, go to the account management setting of a previous device, choose the Jami account to use and select \"Link another device to this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The PIN is only valid for 10 minutes.";
"2uK-1s-tk7.title" = "\tVoit tuoda tilisi toisesta laitteesta, mutta sitä varten tarvitset PIN-koodin.\n\tTehdäksesi PIN-koodin, mene toiseen laitteen käyttäjäasetuksiin, valitse käytettävä Jami-tili ja valitse \"Yhdistä toinen laite tähän tiliin\". Saat tarvittavan PIN-koodin, jota voidaan käyttää vain 10 minuuttia.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
"3ik-rY-Gig.title" = "Enter your PIN";
"3ik-rY-Gig.title" = "Syötä PIN";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link"; ObjectID = "8b8-bt-eAj"; */
"8b8-bt-eAj.title" = "Link";
"8b8-bt-eAj.title" = "Yhdistä";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured, please check your password and pin."; ObjectID = "DyG-SJ-U1Q"; */
"DyG-SJ-U1Q.title" = "An error occured, please check your password and pin.";
"DyG-SJ-U1Q.title" = "Virhe tapahtui, katso salasanasi ja PIN-koodisi.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "Pcj-BY-tou"; */
"Pcj-BY-tou.title" = "Peru";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter password"; ObjectID = "U2K-fu-INc"; */
"U2K-fu-INc.title" = "Enter password";
"U2K-fu-INc.title" = "Syötä salasana";
/* Class = "CocoaBindingsConnection"; ibShadowedIsNilPlaceholder = "Password..."; ObjectID = "WlR-QM-tK4"; */
"WlR-QM-tK4.ibShadowedIsNilPlaceholder" = "Salasana...";
......@@ -36,13 +36,13 @@
"WlR-QM-tK4.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "Salasana...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Select file"; ObjectID = "XJE-cy-nfQ"; */
"XJE-cy-nfQ.title" = "Select file";
"XJE-cy-nfQ.title" = "Valitse tiedosto";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Import archive file"; ObjectID = "kXa-FL-Enf"; */
"kXa-FL-Enf.title" = "Import archive file";
"kXa-FL-Enf.title" = "Tuo arkistotiedosto";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "\tYou can directly import your account from an archive file on your device."; ObjectID = "kfe-m7-MTT"; */
"kfe-m7-MTT.title" = "\tYou can directly import your account from an archive file on your device.";
"kfe-m7-MTT.title" = "\tVoit tuoda tilisi suoraan arkistotiedostosta laitteellasi.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "t12-O0-kcf"; */
"t12-O0-kcf.title" = "OK";
......@@ -60,4 +60,4 @@
"vVf-hg-sWk.ibShadowedNotApplicablePlaceholder" = "PIN";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Linking..."; ObjectID = "zWn-4H-ODH"; */
"zWn-4H-ODH.title" = "Linking...";
"zWn-4H-ODH.title" = "Yhdistetään...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "By checking this, you will register a unique username on Jami network. People can use it to contact you instead of using your ID which is 40 characters long."; ObjectID = "0qE-Sz-hdc"; */
"0qE-Sz-hdc.title" = "By checking this, you will register a unique username on Jami network. People can use it to contact you instead of using your ID which is 40 characters long.";
"0qE-Sz-hdc.title" = "Valitsemalla tämän, rekisteröit uniikin käyttäjätunnuksen Jami-verkossa. Käyttäjät voivat käyttää sitä 40 merkkiä pitkän ID:n sijaan yhteydenottoon.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Pakollinen*";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register public username"; ObjectID = "AG5-GR-bii"; */
"AG5-GR-bii.title" = "Register public username";
"AG5-GR-bii.title" = "Rekisteröi julkinen käyttäjänimi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Choose your password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Choose your password";
"B6x-jj-48R.title" = "Valitse salasanasi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "BCg-5V-Ek4"; */
"BCg-5V-Ek4.placeholderString" = "Pakollinen*";
......@@ -18,25 +18,25 @@
"YIN-YL-JBs.title" = "Hetkinen...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Repeat your password"; ObjectID = "fEY-eO-HwI"; */
"fEY-eO-HwI.title" = "Repeat your password";
"fEY-eO-HwI.title" = "Toista salasanasi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "'Unknown' if empty..."; ObjectID = "gEy-ak-Cgq"; */
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "Enter name";
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "Syötä nimesi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */
"gki-BR-jc3.title" = "Create your profile";
"gki-BR-jc3.title" = "Tee profiilisi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your account"; ObjectID = "qQl-Xn-c88"; */
"qQl-Xn-c88.title" = "Create your account";
"qQl-Xn-c88.title" = "Tee tilisi";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your full name"; ObjectID = "tzf-88-Yn5"; */
"tzf-88-Yn5.title" = "Enter your full name";
"tzf-88-Yn5.title" = "Syötä oikea nimesi";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "v7f-52-GJA"; */
"v7f-52-GJA.title" = "Peru";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account."; ObjectID = "zUH-kc-cik"; */
"zUH-kc-cik.title" = "Your password must be at least 6 characters. It will be used to encrypt your account data and to link new devices to your account.";
"zUH-kc-cik.title" = "Salasanan pitää olla 6 merkkiä pitkä. Sitä käytetään tilisi tietojen salaamiseen ja uusien laitteiden yhdistämiseen.";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "zfA-n9-V4X"; */
"zfA-n9-V4X.title" = "Luo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Certificate information"; ObjectID = "BrE-Hz-sVE"; */
"BrE-Hz-sVE.title" = "Tanúsítványinformációk";
"BrE-Hz-sVE.title" = "Tanúsítvány részletek";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "G7a-wY-fOS"; */
"G7a-wY-fOS.title" = "Szöveges cella";
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment