Commit 6c1c1880 authored by Alexandre Lision's avatar Alexandre Lision Committed by Romain B.

i18n: bump translations

Change-Id: I70815e38c0aa574ffd40f2cb190d638f7637e188
Reviewed-by: default avatarRomain Bertozzi <romain.bertozzi@savoirfairelinux.com>
parent 548c1c2d
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "صنف";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring برنامج إتصال صوتي بصري و كتابي منيع و موزع لا يستلزم خادم تطبيقات مركزي ويمنح المستخدم قدرة التحكم فالخصوصية.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "صنف";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Категория";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring е сигурна и разпределена система за гласово, видео и текстово общуване, която не изисква централен сървър и оставя поверителността в ръцете на потребителите.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Категория";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -119,7 +119,7 @@
"The entered username is available" = "Zadané uživatelské jméno je dostupné";
/* Text shown to user when his username is invalid to be registered */
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters.";
"The entered username is invalid. It must have at least 3 characters and contain only lowercase alphanumeric characters." = "Zadané uživatelské jméno je neplatné. Musí obsahovat alespoň 3 znaky a skládat se pouze z malých písmen a číslic.";
/* Text shown to user when his username is already registered */
"The entered username is not available" = "Zadané uživatelské jméno není dostupné";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategorie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring je bezpečná a distribuovaná platforma pro zvukovou, obrazovou a textovou komunikaci, která nevyžaduje žádný centrální server a ponechává moc nad soukromím v rukou uživatele.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring je svobodný software určený k univerzální komunikaci, který respektuje svobody a práva uživatelů.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategorie";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes."; ObjectID = "2n6-m3-fbj"; */
"2n6-m3-fbj.title" = "Follow the process on the device.
The PIN is only valid for 10 minutes.";
"2n6-m3-fbj.title" = "Dále pokračujte na přístroji.
PIN je platný pouze 10 minut.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your PIN"; ObjectID = "3ik-rY-Gig"; */
"3ik-rY-Gig.title" = "Enter your PIN";
"3ik-rY-Gig.title" = "Zadejte svůj PIN";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "4ev-TK-8Yt"; */
"4ev-TK-8Yt.title" = "Zrušit";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
"; ObjectID = "4me-D9-6GK"; */
"4me-D9-6GK.title" = "Go to the account management setting of the device, choose the Ring account to use and select \"Link another device to this account\". 
";
"4me-D9-6GK.title" = "Přejděte do nastavení správy účtů, zvolte používaný Ring účet a vyberte „Připojit k tomuto účtu další zařízení“. 
";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Link"; ObjectID = "8b8-bt-eAj"; */
"8b8-bt-eAj.title" = "Link";
"8b8-bt-eAj.title" = "Odkaz";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "An error occured, please check your password and pin."; ObjectID = "DyG-SJ-U1Q"; */
"DyG-SJ-U1Q.title" = "Vyskytla se chyba, zkontrolujte prosím heslo a PIN.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "2. Generate a PIN code"; ObjectID = "GfW-ah-8U1"; */
"GfW-ah-8U1.title" = "2. Generate a PIN code";
"GfW-ah-8U1.title" = "2. Vygenerujte PIN kód";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "1. Grab a device with the account you want to use"; ObjectID = "HcT-yD-KVo"; */
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Grab a device with the account you want to use";
"HcT-yD-KVo.title" = "1. Vyberte přístroj s účtem, který chcete použít";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Just a moment..."; ObjectID = "M4C-GY-B6t"; */
"M4C-GY-B6t.title" = "Jen chviličku…";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"U2K-fu-INc.title" = "Zadejte své heslo k účtu Ring";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "I'm ready"; ObjectID = "XN4-uc-BSt"; */
"XN4-uc-BSt.title" = "I'm ready";
"XN4-uc-BSt.title" = "Můžeme začít";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "t12-O0-kcf"; */
"t12-O0-kcf.title" = "Zrušit";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long."; ObjectID = "0qE-Sz-hdc"; */
"0qE-Sz-hdc.title" = "By checking this, you will register a unique username on Ring network. People can use it to contact you instead of using your RingID which is 40 characters long.";
"0qE-Sz-hdc.title" = "Zaškrtnutím tohoto nastavení si zaregistrujete jedinečné uživatelské jméno na síti Ring. Ostatní ho budou moci použít k navázání kontaktu, namísto obvyklého RingID, které je 40 znaků dlouhé.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Mandatory*"; ObjectID = "1TO-Ov-S8j"; */
"1TO-Ov-S8j.placeholderString" = "Povinné*";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Register public username (experimental)"; ObjectID = "AG5-GR-bii"; */
"AG5-GR-bii.title" = "Register public username (experimental)";
"AG5-GR-bii.title" = "Zaregistrovat jméno veřejně (experimentální)";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Choose your password"; ObjectID = "B6x-jj-48R"; */
"B6x-jj-48R.title" = "Zvolte si heslo";
......@@ -24,13 +24,13 @@
"gEy-ak-Cgq.placeholderString" = "„Neznámé“ pokud prázdné…";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your profile"; ObjectID = "gki-BR-jc3"; */
"gki-BR-jc3.title" = "Create your profile";
"gki-BR-jc3.title" = "Vytvořit vlastní profil";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Create your account"; ObjectID = "qQl-Xn-c88"; */
"qQl-Xn-c88.title" = "Create your account";
"qQl-Xn-c88.title" = "Vytvořit vlastní účet";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Enter your full name"; ObjectID = "tzf-88-Yn5"; */
"tzf-88-Yn5.title" = "Enter your full name";
"tzf-88-Yn5.title" = "Zadejte své celé jméno";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Cancel"; ObjectID = "v7f-52-GJA"; */
"v7f-52-GJA.title" = "Zrušit";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring er fri software til universel kommunikation som respekterer sine brugeres frihed og privatliv.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -59,7 +59,7 @@
"Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account." = "Failed to migrate your account. You can retry by pressing Ok or delete your account.";
/* Text shown to user when an error occur at registration */
"Failed to perform lookup" = "Failed to perform lookup";
"Failed to perform lookup" = "Fehler beim Nachschlagen";
/* Incoming call from {Name} */
"Incoming call from %@" = "Eingehender Anruf von %@";
......@@ -125,7 +125,7 @@
"The entered username is not available" = "Der angegebene Benutzername ist nicht verfügbar";
/* Text shown to the user */
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "The following account needs to be migrated to the new Ring account format:";
"The following account needs to be migrated to the new Ring account format:" = "Diese Konten müssen in das neue Ring-Kontenformat migriert werden:";
/* Error shown to the user */
"The password you entered does not unlock this account" = "The password you entered does not unlock this account";
......@@ -137,7 +137,7 @@
"To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes." = "To complete the processs, you need to open Ring on the new device and choose the option \"Link this device to an account\". Your pin is valid for 10 minutes.";
/* Text shown to the user */
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later.";
"To proceed with the migration, you must choose a password for your account. This password will be used to encrypt your master key. It will be required for adding new devices to your Ring account. If you are not ready to choose a password, you may close Ring and resume the migration later." = "Um die Migration fortzusetzen müssen Sie ein Kontopasswort festlegen. Dieses Passwort wird verwendet, um den Hauptschlüssel zu sichern. Es wird benötigt, um neue Geräte zu Ihrem Ring-Konto hinzuzufügen. Wenn Sie momentan kein Passwort festlegen möchten, können Sie Ring beenden und die Migration später fortsetzen.";
/* Name used when user leave field empty */
"Unknown" = "Unbekannt";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategorie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring ist eine sichere und verteilte Sprach-, Video- und Textnachrichtenplatform, die keinen zentralen Server benötigt und die Kontrolle über die Privatsphäre in der Hand der Benutzer lässt.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring ist eine Freie Software für universelle Kommunikation und respektiert die Freiheiten und Privatsphäre der Benutzer.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategorie";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategorie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategorie";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Server url..."; ObjectID = "0eY-9x-bAr"; */
"0eY-9x-bAr.placeholderString" = "Server url...";
"0eY-9x-bAr.placeholderString" = "URL server...";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "realm..."; ObjectID = "6u9-cM-ep0"; */
"6u9-cM-ep0.placeholderString" = "realm...";
......@@ -60,7 +60,7 @@
"shs-Xm-qnY.title" = "Local port";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Server url..."; ObjectID = "uzg-09-8vi"; */
"uzg-09-8vi.placeholderString" = "Server url...";
"uzg-09-8vi.placeholderString" = "";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Port"; ObjectID = "wl8-YK-M76"; */
"wl8-YK-M76.title" = "Port";
......
......@@ -83,7 +83,7 @@
"Password is too short" = "Password is too short";
/* Indication for user */
"Passwords don't match" = "Passwords don't match";
"Passwords don't match" = "Οι κωδικοί πρόσβασης δεν ταιριάζουν";
/* Button label */
"Pause" = "Pause";
......
......@@ -198,10 +198,10 @@
"593.title" = "Check for Update...";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show"; ObjectID = "12w-Fz-Scs"; */
"12w-Fz-Scs.title" = "Show";
"12w-Fz-Scs.title" = "Προβολή";
/* Class = "NSMenu"; title = "Show"; ObjectID = "1fJ-em-1ww"; */
"1fJ-em-1ww.title" = "Show";
"1fJ-em-1ww.title" = "Προβολή";
/* Class = "NSMenuItem"; title = "Show recent"; ObjectID = "GTY-d8-NBf"; */
"GTY-d8-NBf.title" = "Show recent";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategorio";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring estas sekura kaj disa voĉa, vida kaj babila komunik-platformo, kiu bezonas neniujn centrajn servilojn kaj lasas la komandon kaj privatecon ĉe la uzanto.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring estas libera programo por universala komunikado, kiu respektas liberon kaj privatecon de siaj uzantoj.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategorio";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Categoría";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring es un programa seguro y distribuido de voz, vídeo y chat que no requiere un servidor centralizado y deja el control de la privacidad en las manos del usuario.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring es software libre de comunicaciones que respeta las libertades y privacidad de sus usuarios.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Categoría";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategoria";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategoria";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Catégorie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring est une plate-forme de communication texte, audio et vidéo sécurisée et distribuée, sans serveur centralisé, qui laisse le contrôle de la confidentialité à l’utilisateur.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring est un logiciel libre de communication universelle qui respecte les libertés et la vie privée de ses utilisateurs.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Catégorie";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Welcome to Ring"; ObjectID = "2mM-yx-BfM"; */
"2mM-yx-BfM.title" = "Ring vous souhaite la bienvenue !";
"2mM-yx-BfM.title" = "Bienvenue sur Ring";
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "catégorie";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring est une plate-forme de communication écrite et audiovisuelle, sécurisée et \nrépartie, qui ne demande aucune connexion a un serveur centralisé, afin de laisser le droit a la vie privée entre ses utilisateurs.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "catégorie";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Kategorija";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring je sigurna i distribuirana glasovna, video i chat komunikacija platforma koja ne zahtijeva centralizirani server i daje moć privatnosti korisniku.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Kategorija";
......
......@@ -6,7 +6,7 @@
"CO7-VF-04Q.title" = "Fel";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable ringtones"; ObjectID = "KkI-i1-mfY"; */
"KkI-i1-mfY.title" = "Enable ringtones";
"KkI-i1-mfY.title" = "Csengőhang engedélyezése";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "MbZ-7X-K5I"; */
"MbZ-7X-K5I.title" = "Fel";
......@@ -15,16 +15,16 @@
"OSC-eG-2kt.title" = "Videó";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ringtones"; ObjectID = "aMg-uJ-Krx"; */
"aMg-uJ-Krx.title" = "Ringtones";
"aMg-uJ-Krx.title" = "Csengés eszköze:";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Codecs"; ObjectID = "biN-bX-qM1"; */
"biN-bX-qM1.title" = "Codecs";
"biN-bX-qM1.title" = "Kodekek";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Frequency"; ObjectID = "dwG-Ro-bIS"; */
"dwG-Ro-bIS.placeholderString" = "Frequency";
"dwG-Ro-bIS.placeholderString" = "Frekvencia";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "details"; ObjectID = "dwG-Ro-bIS"; */
"dwG-Ro-bIS.title" = "details";
"dwG-Ro-bIS.title" = "Részletek";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Audio"; ObjectID = "gzX-Wc-S6g"; */
"gzX-Wc-S6g.title" = "Hang";
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
"Ap7-26-S6b.title" = "Text Cell";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "details"; ObjectID = "BfK-c5-B1l"; */
"BfK-c5-B1l.placeholderString" = "details";
"BfK-c5-B1l.placeholderString" = "Részletek";
/* Class = "NSWindow"; title = "Ring"; ObjectID = "F0z-JX-Cv5"; */
"F0z-JX-Cv5.title" = "Ring";
......@@ -44,20 +44,20 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "details"; ObjectID = "isD-c6-X5Q"; */
"isD-c6-X5Q.placeholderString" = "details";
"isD-c6-X5Q.placeholderString" = "Részletek";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Call name"; ObjectID = "j0J-Xd-uth"; */
"j0J-Xd-uth.placeholderString" = "Call name";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "details"; ObjectID = "mK5-kV-YOO"; */
"mK5-kV-YOO.placeholderString" = "details";
"mK5-kV-YOO.placeholderString" = "Részletek";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "n"; ObjectID = "sGB-x7-gig"; */
"sGB-x7-gig.placeholderString" = "n";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -44,8 +44,8 @@
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "d5o-nL-fRP"; */
"d5o-nL-fRP.placeholderString" = "Category";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is a secure and distributed voice, video and chat communication platform that requires no centralized server and leaves the power of privacy in the hands of the user.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users."; ObjectID = "eln-Vm-t0d"; */
"eln-Vm-t0d.title" = "Ring is free software for universal communication which respects the freedoms and privacy of its users.";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Category"; ObjectID = "gaf-Za-tuc"; */
"gaf-Za-tuc.placeholderString" = "Category";
......
......@@ -15,7 +15,7 @@
"Jho-hi-Mvg.title" = "Audio RTP port Range";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Network Interface"; ObjectID = "K9I-vh-jeu"; */
"K9I-vh-jeu.title" = "Network Interface";
"K9I-vh-jeu.title" = "Interfaccia di rete";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Set published address and port"; ObjectID = "OL5-DI-aCq"; */
"OL5-DI-aCq.title" = "Set published address and port";
......
......@@ -21,7 +21,7 @@
"N5h-tI-ZLz.title" = "Upnp enabled";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "DTMF tone type"; ObjectID = "Rg8-qR-h1X"; */
"Rg8-qR-h1X.title" = "DTMF tone type";
"Rg8-qR-h1X.title" = "Tipo di toni DTMF";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Show password"; ObjectID = "UXm-73-BNy"; */
"UXm-73-BNy.title" = "Visualizza password";
......
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Down"; ObjectID = "Bbz-hd-1CE"; */
"Bbz-hd-1CE.title" = "Giu";
"Bbz-hd-1CE.title" = "Giù";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Up"; ObjectID = "CO7-VF-04Q"; */
"CO7-VF-04Q.title" = "Su";
"CO7-VF-04Q.title" = "Sù";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Enable ringtones"; ObjectID = "KkI-i1-mfY"; */
"KkI-i1-mfY.title" = "Abilita suonerie";
......
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Certificate information"; ObjectID = "BrE-Hz-sVE"; */
"BrE-Hz-sVE.title" = "Certificate information";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "G7a-wY-fOS"; */
"G7a-wY-fOS.title" = "Cella di testo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "Od1-pH-TGO"; */
"Od1-pH-TGO.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSWindow"; title = "Window"; ObjectID = "QvC-M9-y7g"; */
"QvC-M9-y7g.title" = "Window";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "RMj-fd-OsX"; */
"RMj-fd-OsX.title" = "Cella di testo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Table View Cell"; ObjectID = "khh-uZ-Keh"; */
"khh-uZ-Keh.title" = "Table View Cell";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "OK"; ObjectID = "x6p-u4-4Ot"; */
"x6p-u4-4Ot.title" = "OK";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "FgV-iF-gGQ"; */
"FgV-iF-gGQ.title" = "Cella di testo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Title"; ObjectID = "HnC-1N-RmR"; */
"HnC-1N-RmR.placeholderString" = "Titolo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Send a message"; ObjectID = "Ilz-7v-2fr"; */
"Ilz-7v-2fr.placeholderString" = "Invia un messaggio";
/* Class = "CocoaBindingsConnection"; ibShadowedIsNilPlaceholder = "Send a message"; ObjectID = "ZEx-5Y-rtp"; */
"ZEx-5Y-rtp.ibShadowedIsNilPlaceholder" = "Invia un messaggio";
/* Class = "CocoaBindingsConnection"; ibShadowedMultipleValuesPlaceholder = "Send a message"; ObjectID = "ZEx-5Y-rtp"; */
"ZEx-5Y-rtp.ibShadowedMultipleValuesPlaceholder" = "Invia un messaggio";
/* Class = "CocoaBindingsConnection"; ibShadowedNoSelectionPlaceholder = "Send a message"; ObjectID = "ZEx-5Y-rtp"; */
"ZEx-5Y-rtp.ibShadowedNoSelectionPlaceholder" = "Invia un messaggio";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Start the conversation!"; ObjectID = "bsl-nv-Wqq"; */
"bsl-nv-Wqq.title" = "Inizia la conversazione!";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "ooq-vs-Xt1"; */
"ooq-vs-Xt1.ibShadowedToolTip" = "Registra";
......@@ -18,7 +18,7 @@
"EA3-Q5-Dyj.placeholderString" = "Incoming Display Name";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "G0w-c3-9pJ"; */
"G0w-c3-9pJ.ibShadowedToolTip" = "Record";
"G0w-c3-9pJ.ibShadowedToolTip" = "Registra";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Answer"; ObjectID = "KPG-pB-gPm"; */
"KPG-pB-gPm.title" = "Rispondi";
......@@ -33,7 +33,7 @@
"TlL-HO-5Ey.title" = "Annulla";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "VVL-A4-r7n"; */
"VVL-A4-r7n.ibShadowedToolTip" = "Record";
"VVL-A4-r7n.ibShadowedToolTip" = "Registra";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "wants to talk to you!"; ObjectID = "X0W-vv-xua"; */
"X0W-vv-xua.title" = "wants to talk to you!";
......@@ -54,7 +54,7 @@
"mc3-HV-hek.ibShadowedToolTip" = "Chiudi";
/* Class = "NSButton"; ibShadowedToolTip = "Record"; ObjectID = "oRa-pS-HN2"; */
"oRa-pS-HN2.ibShadowedToolTip" = "Record";
"oRa-pS-HN2.ibShadowedToolTip" = "Registra";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Person name"; ObjectID = "osk-LS-0Qg"; */
"osk-LS-0Qg.placeholderString" = "Person name";
......@@ -69,7 +69,7 @@
"tjM-py-p4V.title" = "Ignora";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "State"; ObjectID = "ugy-uK-901"; */
"ugy-uK-901.placeholderString" = "State";
"ugy-uK-901.placeholderString" = "Stato";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Answer"; ObjectID = "wRO-X4-7IU"; */
"wRO-X4-7IU.title" = "Rispondi";
......@@ -78,4 +78,4 @@
"yZ6-1A-ZLT.title" = "wants to talk with you!";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Time"; ObjectID = "zsO-T7-9yi"; */
"zsO-T7-9yi.placeholderString" = "Time";
"zsO-T7-9yi.placeholderString" = "Tempo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Display Role"; ObjectID = "Jcn-cg-rbR"; */
"Jcn-cg-rbR.placeholderString" = "Display Role";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "Text Cell"; ObjectID = "M4f-N4-msh"; */
"M4f-N4-msh.title" = "Cella di testo";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Contact Method"; ObjectID = "a9R-r5-K3w"; */
"a9R-r5-K3w.placeholderString" = "Contact Method";
/* Class = "NSTextFieldCell"; placeholderString = "Last name..."; ObjectID = "cGT-nu-sPa"; */
"cGT-nu-sPa.placeholderString" = "Last name...";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Add new contact"; ObjectID = "had-9Y-eza"; */
"had-9Y-eza.title" = "Add new contact";
/* Class = "NSButtonCell"; title = "Create"; ObjectID = "qZc-Z2-TpP"; */
"qZc-Z2-TpP.title" = "Crea";
/* Class = "NSTextFieldCell"; title = "New Contact"; ObjectID = "v7b-de-MVd"; */
"v7b-de-MVd.title" = "Nuovo Contatto";