sv.po 31.3 KB
Newer Older
Jenkins's avatar
Jenkins committed
1 2 3
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4
# 
5
# Translators:
Jenkins's avatar
Jenkins committed
6
# Åke Engelbrektson, 2016-2018
7 8 9 10
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Ring\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
11
"POT-Creation-Date: 2018-12-31 03:09-0500\n"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
12 13
"PO-Revision-Date: 2018-12-17 16:37+0000\n"
"Last-Translator: Åke Engelbrektson\n"
14 15 16 17
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/savoirfairelinux/ring/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
"Language: sv\n"
19 20
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
21 22 23
#: ui/ringgearsmenu.ui:13
msgid "_About"
msgstr "­_Om"
24

Jenkins's avatar
Jenkins committed
25 26 27
#: ui/ringgearsmenu.ui:19
msgid "_Quit"
msgstr "_Avsluta"
28

Jenkins's avatar
Jenkins committed
29
#: ui/accountmigrationview.ui:20
Jenkins's avatar
Jenkins committed
30 31
msgid "Account migration required"
msgstr "Kontomigrering krävs"
32

Jenkins's avatar
Jenkins committed
33 34
#: ui/accountmigrationview.ui:31
msgid "This account is malformed, please enter your password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
35
msgstr "Detta konto är felaktigt, ange ditt lösenord"
36

Jenkins's avatar
Jenkins committed
37
#: ui/accountmigrationview.ui:89 src/accountgeneraltab.cpp:619
Jenkins's avatar
Jenkins committed
38 39 40 41
msgid "Alias"
msgstr "Alias"

#: ui/accountmigrationview.ui:126
Jenkins's avatar
Jenkins committed
42
msgid "RingID"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
43
msgstr "Ring-ID"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
44

Jenkins's avatar
Jenkins committed
45
#: ui/accountmigrationview.ui:164 ui/accountcreationwizard.ui:451
Jenkins's avatar
Jenkins committed
46
#: ui/newaccountsettingsview.ui:529 ui/newaccountsettingsview.ui:769
Jenkins's avatar
Jenkins committed
47
#: src/accountgeneraltab.cpp:706
Jenkins's avatar
Jenkins committed
48 49
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"
50

Jenkins's avatar
Jenkins committed
51
#: ui/accountmigrationview.ui:198
Jenkins's avatar
Jenkins committed
52 53
msgid "Migrate account"
msgstr "Migrera konto"
54

Jenkins's avatar
Jenkins committed
55
#: ui/accountmigrationview.ui:212 ui/newaccountsettingsview.ui:581
Jenkins's avatar
Jenkins committed
56
#: ui/newaccountsettingsview.ui:874 src/accountmigrationview.cpp:177
Jenkins's avatar
Jenkins committed
57
#: src/newaccountsettingsview.cpp:965
Jenkins's avatar
Jenkins committed
58 59 60 61 62
msgid "Delete account"
msgstr "Ta bort konto"

#: ui/accountmigrationview.ui:231
msgid "Migration failed, wrong password?"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
63
msgstr "Migreringen misslyckades, fel lösenord?"
64

Jenkins's avatar
Jenkins committed
65 66 67
#: ui/currentcallview.ui:251
msgid "End this call"
msgstr "Avsluta samtalet"
68

Jenkins's avatar
Jenkins committed
69
#: ui/currentcallview.ui:255 ui/currentcallview.ui:483
Jenkins's avatar
Jenkins committed
70 71
msgid "End call"
msgstr "Avsluta samtal"
72

Jenkins's avatar
Jenkins committed
73
#: ui/currentcallview.ui:275
Jenkins's avatar
Jenkins committed
74
msgid "Toggle transfer"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
75
msgstr "Överföring av/på"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
76 77

#: ui/currentcallview.ui:294
Jenkins's avatar
Jenkins committed
78 79
msgid "Toggle hold"
msgstr "Växla parkeringsstatus"
80

Jenkins's avatar
Jenkins committed
81 82
#: ui/currentcallview.ui:298 ui/currentcallview.ui:323
#: ui/currentcallview.ui:465
Jenkins's avatar
Jenkins committed
83 84
msgid "Hold"
msgstr "Parkera"
85

Jenkins's avatar
Jenkins committed
86
#: ui/currentcallview.ui:319
Jenkins's avatar
Jenkins committed
87 88
msgid "Toggle mute audio"
msgstr "Växla ljudstatus"
89

Jenkins's avatar
Jenkins committed
90
#: ui/currentcallview.ui:344
Jenkins's avatar
Jenkins committed
91 92
msgid "Toggle mute video"
msgstr "Växla videostatus"
93

Jenkins's avatar
Jenkins committed
94
#: ui/currentcallview.ui:348 ui/currentcallview.ui:456
Jenkins's avatar
Jenkins committed
95 96
msgid "Mute video"
msgstr "Pausa video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
97

Jenkins's avatar
Jenkins committed
98 99
#: ui/currentcallview.ui:369
msgid "Toggle recording"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
100
msgstr "Inspelning av/på"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
101

Jenkins's avatar
Jenkins committed
102
#: ui/currentcallview.ui:372 ui/currentcallview.ui:501
Jenkins's avatar
Jenkins committed
103
#: ui/messagingwidget.ui:29
Jenkins's avatar
Jenkins committed
104 105
msgid "Record"
msgstr "Spela in"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
106

Jenkins's avatar
Jenkins committed
107
#: ui/currentcallview.ui:393
Jenkins's avatar
Jenkins committed
108 109
msgid "Adjust outgoing video quality"
msgstr "Justera utgående videokvalitet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
110

Jenkins's avatar
Jenkins committed
111
#: ui/currentcallview.ui:398 ui/currentcallview.ui:492
Jenkins's avatar
Jenkins committed
112 113
msgid "Video quality"
msgstr "Videokvalitet"
114

Jenkins's avatar
Jenkins committed
115
#: ui/currentcallview.ui:417
Jenkins's avatar
Jenkins committed
116 117
msgid "Toggle show chat"
msgstr "Visa/Dölj chatt"
118

Jenkins's avatar
Jenkins committed
119
#: ui/currentcallview.ui:421 ui/currentcallview.ui:438
Jenkins's avatar
Jenkins committed
120 121
msgid "Chat"
msgstr "Chatt"
122

Jenkins's avatar
Jenkins committed
123
#: ui/currentcallview.ui:447
Jenkins's avatar
Jenkins committed
124 125
msgid "Mute audio"
msgstr "Pausa ljud"
126

Jenkins's avatar
Jenkins committed
127 128 129
#: ui/currentcallview.ui:474
msgid "Transfer"
msgstr "Överför"
130

Jenkins's avatar
Jenkins committed
131 132
#: ui/currentcallview.ui:524
msgid "Transfer to"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
133
msgstr "Överför till"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
134

Jenkins's avatar
Jenkins committed
135
#: ui/accountcreationwizard.ui:30
Jenkins's avatar
Jenkins committed
136 137 138
msgid "Welcome to"
msgstr "Välkommen till"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
139
#: ui/accountcreationwizard.ui:64
Jenkins's avatar
Jenkins committed
140
msgid "Create Jami Account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
141
msgstr "Skapa Jami-konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
142

Jenkins's avatar
Jenkins committed
143
#: ui/accountcreationwizard.ui:65
Jenkins's avatar
Jenkins committed
144
msgid "Create a new Jami account (for new users)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
145
msgstr "Skapa ett nytt Jami-konto (för nya användare)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
146

Jenkins's avatar
Jenkins committed
147
#: ui/accountcreationwizard.ui:72
Jenkins's avatar
Jenkins committed
148 149 150
msgid "Link this device to an account"
msgstr "Koppla denna enhet till ett konto"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
151
#: ui/accountcreationwizard.ui:73
Jenkins's avatar
Jenkins committed
152
msgid "Link this devices to a Jami account created on another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
153
msgstr "Koppla den här enheten till ett Jami-konto, skapat på en annan enhet."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
154

Jenkins's avatar
Jenkins committed
155
#: ui/accountcreationwizard.ui:80 ui/newaccountsettingsview.ui:183
Jenkins's avatar
Jenkins committed
156
#: src/newaccountsettingsview.cpp:885
Jenkins's avatar
Jenkins committed
157 158 159
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
160
#: ui/accountcreationwizard.ui:86
Jenkins's avatar
Jenkins committed
161
msgid "Advanced…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
162
msgstr "Avancerat..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
163

Jenkins's avatar
Jenkins committed
164
#: ui/accountcreationwizard.ui:97
Jenkins's avatar
Jenkins committed
165
msgid "Add a new SIP account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
166
msgstr "Lägg till nytt SIP-konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
167

Jenkins's avatar
Jenkins committed
168
#: ui/accountcreationwizard.ui:119
Jenkins's avatar
Jenkins committed
169 170 171
msgid "Link this device to an existing account"
msgstr "Koppla den här enheten till ett befintligt konto"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
172
#: ui/accountcreationwizard.ui:134
Jenkins's avatar
Jenkins committed
173 174 175 176
msgid ""
"To link this device to another account, you have two possibilities. You can "
"import your account from the DHT, but first, you need to obtain a PIN code. "
"To generate the PIN code, go to the account management setting of a previous"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
177
" device, choose the Jami Account to use and select \"Link another device to "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
178 179 180
"this account\". You will get the necessary PIN to complete this form. The "
"PIN is only valid for 10 minutes. Or, you can directly import your account "
"from an archive."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
181
msgstr "För att länka denna enhet till ett annat konto, har du två alternativ. Du kan importera ditt konto från DHT, men måste först ha en PIN-kod. För att generera PIN-koden, går du till kontoinställningarna på en tidigare konfigurerad enhet, väljer det Jami-konto du vill använda och väljer \"Koppla en annan enhet till detta konto\". Där får du den nödvändiga PIN-koden för att avsluta detta formulär. PIN-koden är giltig i endast 10 minuter. Du kan också direktimportera ditt konto från en arkivfil."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
182

Jenkins's avatar
Jenkins committed
183
#: ui/accountcreationwizard.ui:162
Jenkins's avatar
Jenkins committed
184 185 186
msgid "Enter your pin:"
msgstr "Ange din PIN-kod:"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
187
#: ui/accountcreationwizard.ui:188
Jenkins's avatar
Jenkins committed
188 189 190
msgid "Or import a file:"
msgstr "Eller importera en fil:"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
191
#: ui/accountcreationwizard.ui:207
Jenkins's avatar
Jenkins committed
192 193 194
msgid "Enter your password:"
msgstr "Ange ditt lösenord:"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
195
#: ui/accountcreationwizard.ui:227 ui/accountcreationwizard.ui:530
Jenkins's avatar
Jenkins committed
196 197 198
msgid "Previous"
msgstr "Föregående"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
199
#: ui/accountcreationwizard.ui:235 ui/accountcreationwizard.ui:538
Jenkins's avatar
Jenkins committed
200 201 202
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
203
#: ui/accountcreationwizard.ui:269 ui/newaccountsettingsview.ui:334
Jenkins's avatar
Jenkins committed
204 205 206
msgid "Profile"
msgstr "Profil"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
207
#: ui/accountcreationwizard.ui:350 ui/ringmainwindow.ui:110
Jenkins's avatar
Jenkins committed
208 209 210
#: ui/newaccountsettingsview.ui:414
msgid "Account"
msgstr "Konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
211

Jenkins's avatar
Jenkins committed
212
#: ui/accountcreationwizard.ui:387
Jenkins's avatar
Jenkins committed
213
msgid "Register username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
214
msgstr "Registrera användarnamn"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
215

Jenkins's avatar
Jenkins committed
216
#: ui/accountcreationwizard.ui:388
Jenkins's avatar
Jenkins committed
217
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
218
"By checking this, you will register a unique username on the Jami network. "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
219 220
"People can use it to contact you instead of using your RingID, which is 40 "
"characters long."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
221
msgstr "Genom att aktivera detta, registrerar du ett unikt användarnamn på Jami-nätverket. Folk kan använda det för att kontakta dig, istället för att använda ditt Ring-ID, som är 40 tecken långt."
222

Jenkins's avatar
Jenkins committed
223
#: ui/accountcreationwizard.ui:424 ui/newaccountsettingsview.ui:503
Jenkins's avatar
Jenkins committed
224 225
#: ui/newaccountsettingsview.ui:733 src/accountgeneraltab.cpp:669
#: src/accountgeneraltab.cpp:696
Jenkins's avatar
Jenkins committed
226 227
msgid "Username"
msgstr "Användarnamn"
228

Jenkins's avatar
Jenkins committed
229
#: ui/accountcreationwizard.ui:452
Jenkins's avatar
Jenkins committed
230 231 232 233
msgid ""
"This password will be used to encrypt your account data and to link new "
"devices to your account."
msgstr "Detta lösenord kommer att användas för att kryptera din kontodata och för att länka nya enheter till ditt konto."
234

Jenkins's avatar
Jenkins committed
235
#: ui/accountcreationwizard.ui:491 src/newaccountsettingsview.cpp:875
Jenkins's avatar
Jenkins committed
236 237 238
msgid "Confirm password"
msgstr "Bekräfta lösenord"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
239
#: ui/accountcreationwizard.ui:562
Jenkins's avatar
Jenkins committed
240
msgid "Generating your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
241
msgstr "Genererar ditt Jami-konto..."
242

Jenkins's avatar
Jenkins committed
243
#: ui/accountcreationwizard.ui:588
Jenkins's avatar
Jenkins committed
244
msgid "Registering username…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
245
msgstr "Registrerar användarnamn..."
246

Jenkins's avatar
Jenkins committed
247
#: ui/accountcreationwizard.ui:595
Jenkins's avatar
Jenkins committed
248 249
msgid "This may take a few minutes."
msgstr "Detta kan ta några få minuter."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
250

Jenkins's avatar
Jenkins committed
251
#: ui/accountcreationwizard.ui:621
Jenkins's avatar
Jenkins committed
252
msgid "Retrieving your Jami account…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
253
msgstr "Hämtar ditt Jami-konto..."
254

Jenkins's avatar
Jenkins committed
255
#: ui/accountcreationwizard.ui:647
Jenkins's avatar
Jenkins committed
256 257
msgid "Error creating/loading account."
msgstr "Fel vid skapande/inläsning av konto."
258

Jenkins's avatar
Jenkins committed
259
#: ui/accountcreationwizard.ui:652 ui/newaccountsettingsview.ui:266
Jenkins's avatar
Jenkins committed
260
#: ui/newaccountsettingsview.ui:289
Jenkins's avatar
Jenkins committed
261 262 263
msgid "OK"
msgstr "OK"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
264
#: ui/generalsettingsview.ui:46
Jenkins's avatar
Jenkins committed
265
msgid "Jami Settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
266
msgstr "Jami-inställningar"
267

Jenkins's avatar
Jenkins committed
268
#: ui/generalsettingsview.ui:62
Jenkins's avatar
Jenkins committed
269
msgid "Start Jami on login"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
270
msgstr "Starta Jami vid inloggning"
271

Jenkins's avatar
Jenkins committed
272
#: ui/generalsettingsview.ui:70
Jenkins's avatar
Jenkins committed
273
msgid "Show Jami icon in the notification area (systray)."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
274
msgstr "Visa Jami-ikon i meddelandefältet (systray)."
275

Jenkins's avatar
Jenkins committed
276
#: ui/generalsettingsview.ui:78
Jenkins's avatar
Jenkins committed
277
msgid "Bring Jami to the foreground on incoming calls."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
278
msgstr "Ta fram Jami till förgrunden vid inkommande samtal."
279

Jenkins's avatar
Jenkins committed
280
#: ui/generalsettingsview.ui:86
Jenkins's avatar
Jenkins committed
281 282
msgid "Enable notifications for incoming calls."
msgstr "Aktivera avisering för inkommande samtal."
283

Jenkins's avatar
Jenkins committed
284
#: ui/generalsettingsview.ui:94
Jenkins's avatar
Jenkins committed
285
msgid "Enable notifications for pending requests."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
286
msgstr "Aktivera avisering för väntande förfrågningar."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
287 288

#: ui/generalsettingsview.ui:102
Jenkins's avatar
Jenkins committed
289 290
msgid "Enable notifications for new chat messages."
msgstr "Aktivera avisering för nya chattmeddelanden."
291

Jenkins's avatar
Jenkins committed
292
#: ui/generalsettingsview.ui:110
Jenkins's avatar
Jenkins committed
293 294
msgid "Show images and videos in chat window."
msgstr "Visa bilder och filmer i chattfönster"
295

Jenkins's avatar
Jenkins committed
296
#: ui/generalsettingsview.ui:118
Jenkins's avatar
Jenkins committed
297 298
msgid "Entering a number in the search entry will place a new call."
msgstr "Ange ett nummer i sökfältet för att starta ett nytt samtal."
299

Jenkins's avatar
Jenkins committed
300
#: ui/generalsettingsview.ui:131
Jenkins's avatar
Jenkins committed
301
msgid "Download folder:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
302
msgstr "Nerladdningsmapp:"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
303

Jenkins's avatar
Jenkins committed
304
#: ui/generalsettingsview.ui:158
Jenkins's avatar
Jenkins committed
305 306
msgid "Show chat on the right."
msgstr "Visa chatten till höger"
307

Jenkins's avatar
Jenkins committed
308
#: ui/generalsettingsview.ui:164
Jenkins's avatar
Jenkins committed
309 310
msgid "Show chat on the bottom."
msgstr "Visa chatten nederst"
311

Jenkins's avatar
Jenkins committed
312
#: ui/generalsettingsview.ui:188
Jenkins's avatar
Jenkins committed
313 314
msgid "History Settings"
msgstr "Historikinställningar"
315

Jenkins's avatar
Jenkins committed
316
#: ui/generalsettingsview.ui:206
Jenkins's avatar
Jenkins committed
317 318
msgid "Keep history for (days):"
msgstr "Spara historiken i (dagar):"
319

Jenkins's avatar
Jenkins committed
320
#: ui/generalsettingsview.ui:227
Jenkins's avatar
Jenkins committed
321 322
msgid "(set to 0 for unlimited history)"
msgstr "(Ange 0 för obegränsad historik)"
323

Jenkins's avatar
Jenkins committed
324
#: ui/generalsettingsview.ui:237
Jenkins's avatar
Jenkins committed
325 326
msgid "Clear all history"
msgstr "Rensa all historik"
327

Jenkins's avatar
Jenkins committed
328
#: ui/ringmainwindow.ui:57
Jenkins's avatar
Jenkins committed
329 330
msgid "Menu"
msgstr "Meny"
331

Jenkins's avatar
Jenkins committed
332
#: ui/ringmainwindow.ui:79
Jenkins's avatar
Jenkins committed
333 334
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
335

Jenkins's avatar
Jenkins committed
336
#: ui/ringmainwindow.ui:94
Jenkins's avatar
Jenkins committed
337 338
msgid "Media"
msgstr "Media"
339

Jenkins's avatar
Jenkins committed
340
#: ui/ringmainwindow.ui:146 src/ringmainwindow.cpp:1603
Jenkins's avatar
Jenkins committed
341 342
msgid "Settings"
msgstr "Inställningar"
343

Jenkins's avatar
Jenkins committed
344
#: ui/ringmainwindow.ui:266 ui/ringmainwindow.ui:273
Jenkins's avatar
Jenkins committed
345 346
msgid "Conversations"
msgstr "Konversationer"
347

Jenkins's avatar
Jenkins committed
348
#: ui/ringmainwindow.ui:299 ui/ringmainwindow.ui:306
Jenkins's avatar
Jenkins committed
349 350
msgid "Contact requests"
msgstr "Kontaktförfrågningar"
351

Jenkins's avatar
Jenkins committed
352 353 354
#: ui/mediasettingsview.ui:24
msgid "Audio Settings"
msgstr "Ljudinställningar"
355

Jenkins's avatar
Jenkins committed
356 357 358
#: ui/mediasettingsview.ui:40
msgid "Audio manager:"
msgstr "Ljudhanterare:"
359

Jenkins's avatar
Jenkins committed
360 361 362
#: ui/mediasettingsview.ui:52
msgid "Ringtone device:"
msgstr "Ringsignalenhet:"
363

Jenkins's avatar
Jenkins committed
364 365 366
#: ui/mediasettingsview.ui:64
msgid "Output device:"
msgstr "Utdataenhet:"
367

Jenkins's avatar
Jenkins committed
368 369 370
#: ui/mediasettingsview.ui:76
msgid "Input device:"
msgstr "Indataenhet:"
371

Jenkins's avatar
Jenkins committed
372 373 374
#: ui/mediasettingsview.ui:134
msgid "Camera Settings"
msgstr "Kamerainställningar"
375

Jenkins's avatar
Jenkins committed
376 377 378
#: ui/mediasettingsview.ui:150
msgid "Device:"
msgstr "Enhet:"
379

Jenkins's avatar
Jenkins committed
380 381 382
#: ui/mediasettingsview.ui:162
msgid "Channel:"
msgstr "Kanal:"
383

Jenkins's avatar
Jenkins committed
384 385 386
#: ui/mediasettingsview.ui:174
msgid "Resolution:"
msgstr "Upplösning:"
387

Jenkins's avatar
Jenkins committed
388 389 390
#: ui/mediasettingsview.ui:186
msgid "Frame rate:"
msgstr "Bildfrekvens:"
391

Jenkins's avatar
Jenkins committed
392 393 394
#: ui/mediasettingsview.ui:244
msgid "Hardware Acceleration"
msgstr "Hårdvaruacceleration"
395

Jenkins's avatar
Jenkins committed
396 397 398
#: ui/mediasettingsview.ui:260
msgid "Enable hardware decoding:"
msgstr "Aktivera hårdvaruavkodning:"
399

Jenkins's avatar
Jenkins committed
400 401 402
#: ui/newaccountsettingsview.ui:15
msgid "Add device"
msgstr "Lägg till enhet"
403

Jenkins's avatar
Jenkins committed
404 405 406
#: ui/newaccountsettingsview.ui:131
msgid "Add New Device"
msgstr "Lägg till ny enhet"
407

Jenkins's avatar
Jenkins committed
408 409
#: ui/newaccountsettingsview.ui:146
msgid ""
Jenkins's avatar
Jenkins committed
410 411
"To add a new device to your Jami account, you export your account on the "
"Jami. This will generate a pin that must be entered on your new device "
Jenkins's avatar
Jenkins committed
412
"within 5 minutes of its generation."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
413
msgstr "För att lägga till en ny enhet till ditt Jami-konto, exporterar du ditt befintliga konto på Jami. Detta genererar en PIN-kod, som inom 5 minuter måste anges i din nya enhet."
414

Jenkins's avatar
Jenkins committed
415 416 417
#: ui/newaccountsettingsview.ui:155
msgid "Password (required):"
msgstr "Lösenord (obligatoriskt):"
418

Jenkins's avatar
Jenkins committed
419 420 421
#: ui/newaccountsettingsview.ui:166
msgid "Enter archive password"
msgstr "Ange arkivlösenord"
422

Jenkins's avatar
Jenkins committed
423
#: ui/newaccountsettingsview.ui:189
Jenkins's avatar
Jenkins committed
424
msgid "Export on the network"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
425
msgstr "Exportera på nätverket"
426

Jenkins's avatar
Jenkins committed
427
#: ui/newaccountsettingsview.ui:210
Jenkins's avatar
Jenkins committed
428
msgid "Exporting account on the Jami…"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
429
msgstr "Exporterar konto på Jami..."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440

#: ui/newaccountsettingsview.ui:235
msgid "Your generated pin:"
msgstr "Din PIN-kod:"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:460
msgid "ID"
msgstr "ID"

#: ui/newaccountsettingsview.ui:538
msgid "Click to change password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
441
msgstr "Klicka för att byta lösenord"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
442

Jenkins's avatar
Jenkins committed
443
#: ui/newaccountsettingsview.ui:566 src/newaccountsettingsview.cpp:1999
Jenkins's avatar
Jenkins committed
444 445 446
msgid "Export account"
msgstr "Exportera konto"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
447
#: ui/newaccountsettingsview.ui:618 ui/newaccountsettingsview.ui:901
Jenkins's avatar
Jenkins committed
448
msgid "Enable account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
449
msgstr "Aktivera konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
450 451 452

#: ui/newaccountsettingsview.ui:697
msgid "SIP server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
453
msgstr "SIP-server"
454

Jenkins's avatar
Jenkins committed
455
#: ui/newaccountsettingsview.ui:779
Jenkins's avatar
Jenkins committed
456 457
msgid "password"
msgstr "Lösenord"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
458

Jenkins's avatar
Jenkins committed
459
#: ui/newaccountsettingsview.ui:810 ui/newaccountsettingsview.ui:1398
Jenkins's avatar
Jenkins committed
460
#: src/accountgeneraltab.cpp:725
Jenkins's avatar
Jenkins committed
461 462
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
463

Jenkins's avatar
Jenkins committed
464
#: ui/newaccountsettingsview.ui:846
Jenkins's avatar
Jenkins committed
465
msgid "Voicemail"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
466
msgstr "Röstbrevlåda"
467

Jenkins's avatar
Jenkins committed
468
#: ui/newaccountsettingsview.ui:952
Jenkins's avatar
Jenkins committed
469
msgid "Known devices linked to this Jami account"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
470
msgstr "Kända enheter, kopplade till detta Jami-konto"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
471

Jenkins's avatar
Jenkins committed
472
#: ui/newaccountsettingsview.ui:960
Jenkins's avatar
Jenkins committed
473
msgid "Link another device"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
474
msgstr "Koppla en annan enhet"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
475

Jenkins's avatar
Jenkins committed
476
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1025
Jenkins's avatar
Jenkins committed
477
msgid "Banned contacts"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
478
msgstr "Bannlysta kontakter"
479

Jenkins's avatar
Jenkins committed
480
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1081
Jenkins's avatar
Jenkins committed
481 482
msgid "Advanced settings"
msgstr "Avancerade inställningar"
483

Jenkins's avatar
Jenkins committed
484
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1117
Jenkins's avatar
Jenkins committed
485
msgid "General settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
486
msgstr "Allmänna inställningar"
487

Jenkins's avatar
Jenkins committed
488
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1135
Jenkins's avatar
Jenkins committed
489
msgid "Call settings"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
490
msgstr "Samtalsinställningar"
491

Jenkins's avatar
Jenkins committed
492
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1173
Jenkins's avatar
Jenkins committed
493
msgid "Allow call from untrusted peers"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
494
msgstr "Tillåt samtal från ej betrodda användare"
495

Jenkins's avatar
Jenkins committed
496
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1208
Jenkins's avatar
Jenkins committed
497
msgid "Auto answer calls"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
498
msgstr "Besvara samtal automatiskt"
499

Jenkins's avatar
Jenkins committed
500
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1244
Jenkins's avatar
Jenkins committed
501
msgid "Custom ringtone"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
502
msgstr "Anpassad ringsignal"
503

Jenkins's avatar
Jenkins committed
504
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1288
Jenkins's avatar
Jenkins committed
505
msgid "Name server"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
506
msgstr "Namnserver"
507

Jenkins's avatar
Jenkins committed
508
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1325 ui/newaccountsettingsview.ui:2478
509 510 511
msgid "Address"
msgstr "Adress"

Jenkins's avatar
Jenkins committed
512
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1359
Jenkins's avatar
Jenkins committed
513
msgid "OpenDHT configuration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
514
msgstr "OpenDHT-konfiguration"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
515

Jenkins's avatar
Jenkins committed
516
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1443
Jenkins's avatar
Jenkins committed
517 518
msgid "Bootstrap"
msgstr "Bootstrap"
519

Jenkins's avatar
Jenkins committed
520
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1503
Jenkins's avatar
Jenkins committed
521 522
msgid "Encrypt media streams (SRTP)"
msgstr "Kryptera mediaströmmar (SRTP)"
523

Jenkins's avatar
Jenkins committed
524
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1538
Jenkins's avatar
Jenkins committed
525
msgid "Enable SDES for key exchange protocol"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
526
msgstr "Aktivera SDES för nyckelutbytesprotokoll"
527

Jenkins's avatar
Jenkins committed
528
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1574
Jenkins's avatar
Jenkins committed
529 530
msgid "Fallback on RTP on encryption failure"
msgstr "Fall tillbaka på RTP vid krypteringsfel"
531

Jenkins's avatar
Jenkins committed
532
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1609
Jenkins's avatar
Jenkins committed
533 534
msgid "Encrypt negotiation (TLS)"
msgstr "Kryptera förhandling (TLS)"
535

Jenkins's avatar
Jenkins committed
536
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1644
Jenkins's avatar
Jenkins committed
537 538
msgid "CA certificate"
msgstr "CA-certifikat"
539

Jenkins's avatar
Jenkins committed
540
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1680
Jenkins's avatar
Jenkins committed
541 542
msgid "User certificate"
msgstr "Användarcertifikat"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
543

Jenkins's avatar
Jenkins committed
544
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1716
Jenkins's avatar
Jenkins committed
545 546
msgid "Private key"
msgstr "Privat nyckel"
547

Jenkins's avatar
Jenkins committed
548
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1752
Jenkins's avatar
Jenkins committed
549 550
msgid "Private key password"
msgstr "Lösenord för privat nyckel"
551

Jenkins's avatar
Jenkins committed
552
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1790
Jenkins's avatar
Jenkins committed
553 554
msgid "TLS protocol method"
msgstr "TLS-protokollmetod"
555

Jenkins's avatar
Jenkins committed
556
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1826
Jenkins's avatar
Jenkins committed
557 558
msgid "Outgoing TLS server name"
msgstr "Utgående TLS-servernamn"
559

Jenkins's avatar
Jenkins committed
560
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1861
Jenkins's avatar
Jenkins committed
561 562
msgid "Negotiation timeout (seconds)"
msgstr "Tidsgräns för förhandling (sekunder)"
563

Jenkins's avatar
Jenkins committed
564
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1897
Jenkins's avatar
Jenkins committed
565 566
msgid "Verify incoming certificates (server side)"
msgstr "Verifiera inkommande certifikat (serversidan)"
567

Jenkins's avatar
Jenkins committed
568
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1932
Jenkins's avatar
Jenkins committed
569 570
msgid "Verify answer certificates (client side)"
msgstr "Verifiera svarscertifikat (klientsidan)"
571

Jenkins's avatar
Jenkins committed
572
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1967
Jenkins's avatar
Jenkins committed
573 574
msgid "Require a certificate for incoming TLS connections"
msgstr "Kräv certifikat för inkommande TLS-anslutningar"
575

Jenkins's avatar
Jenkins committed
576
#: ui/newaccountsettingsview.ui:1991
Jenkins's avatar
Jenkins committed
577 578
msgid "Security"
msgstr "Säkerhet"
579

Jenkins's avatar
Jenkins committed
580
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2016
Jenkins's avatar
Jenkins committed
581
msgid "Connectivity"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
582
msgstr "Anslutningsbarhet"
583

Jenkins's avatar
Jenkins committed
584
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2054
Jenkins's avatar
Jenkins committed
585
msgid "Registration expire timeout (seconds)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
586
msgstr "Tidsgräns för registrering (sekunder)"
587

Jenkins's avatar
Jenkins committed
588
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2091
Jenkins's avatar
Jenkins committed
589
msgid "Network interface"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
590
msgstr "Nätverksgränssnitt"
591

Jenkins's avatar
Jenkins committed
592
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2127
Jenkins's avatar
Jenkins committed
593 594
msgid "UPnP"
msgstr "UPnP"
595

Jenkins's avatar
Jenkins committed
596
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2162
Jenkins's avatar
Jenkins committed
597 598
msgid "Use TURN"
msgstr "Använd TURN"
599

Jenkins's avatar
Jenkins committed
600
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2197
Jenkins's avatar
Jenkins committed
601
msgid "(TURN) address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
602
msgstr "(TURN) adress"
603

Jenkins's avatar
Jenkins committed
604
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2232
Jenkins's avatar
Jenkins committed
605
msgid "(TURN) username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
606
msgstr "(TURN) användarnamn"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
607

Jenkins's avatar
Jenkins committed
608
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2266
Jenkins's avatar
Jenkins committed
609
msgid "(TURN) password"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
610
msgstr "(TURN) lösenord"
611

Jenkins's avatar
Jenkins committed
612
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2303
Jenkins's avatar
Jenkins committed
613
msgid "(TURN) realm"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
614
msgstr "TURN domän"
615

Jenkins's avatar
Jenkins committed
616
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2337
Jenkins's avatar
Jenkins committed
617 618
msgid "Use STUN"
msgstr "Använd STUN"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
619

Jenkins's avatar
Jenkins committed
620
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2372
Jenkins's avatar
Jenkins committed
621
msgid "(STUN) address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
622
msgstr "(STUN) adress"
623

Jenkins's avatar
Jenkins committed
624
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2405
Jenkins's avatar
Jenkins committed
625
msgid "Published address"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
626
msgstr "Publiserad adress"
627

Jenkins's avatar
Jenkins committed
628
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2442
Jenkins's avatar
Jenkins committed
629
msgid "Use custom address and port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
630
msgstr "Använd anpassad adress och port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
631

Jenkins's avatar
Jenkins committed
632
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2513
Jenkins's avatar
Jenkins committed
633 634
msgid "Port"
msgstr "Port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
635

Jenkins's avatar
Jenkins committed
636
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2549
Jenkins's avatar
Jenkins committed
637 638
msgid "Video codecs"
msgstr "Videokodekar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
639

Jenkins's avatar
Jenkins committed
640
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2612
Jenkins's avatar
Jenkins committed
641 642
msgid "Enable video"
msgstr "Aktivera video"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
643

Jenkins's avatar
Jenkins committed
644
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2639
Jenkins's avatar
Jenkins committed
645 646
msgid "Audio codecs"
msgstr "Ljudkodekar"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
647

Jenkins's avatar
Jenkins committed
648
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2709
Jenkins's avatar
Jenkins committed
649 650
msgid "SDP Session Negotiation (ICE Fallback)"
msgstr "SDP sessionsförhandling (ICE-reserv)"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
651

Jenkins's avatar
Jenkins committed
652
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2721
Jenkins's avatar
Jenkins committed
653
msgid "Only used during SDP negotiation in case ICE is not supported."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
654
msgstr "Används endast under SDP-sessionsförhandling, om ICE inte stöds."
Jenkins's avatar
Jenkins committed
655

Jenkins's avatar
Jenkins committed
656
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2755
Jenkins's avatar
Jenkins committed
657
msgid "Audio RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
658
msgstr "Audio RTP min. port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
659

Jenkins's avatar
Jenkins committed
660
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2790
Jenkins's avatar
Jenkins committed
661
msgid "Audio RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
662
msgstr "Audio RTP max. port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
663

Jenkins's avatar
Jenkins committed
664
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2825
Jenkins's avatar
Jenkins committed
665
msgid "Video RTP Min port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
666
msgstr "Video RTP min. port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
667

Jenkins's avatar
Jenkins committed
668
#: ui/newaccountsettingsview.ui:2860
Jenkins's avatar
Jenkins committed
669
msgid "Video RTP Max port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
670
msgstr "Video RTP max. port"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
671

Jenkins's avatar
Jenkins committed
672 673
#: ui/usernameregistrationbox.ui:28
msgid "register username"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
674
msgstr "Registrera användarnamn"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
675

Jenkins's avatar
Jenkins committed
676 677 678
#: ui/chatview.ui:19 ui/chatview.ui:22
msgid "Hide chat view"
msgstr "Dölj chattvyn"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
679

Jenkins's avatar
Jenkins committed
680 681 682
#: ui/chatview.ui:45 ui/chatview.ui:48
msgid "Place call"
msgstr "Starta samtal"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
683

Jenkins's avatar
Jenkins committed
684 685 686
#: ui/chatview.ui:62
msgid "Place audio-only call"
msgstr "Placera endast-röst-samtal"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
687

Jenkins's avatar
Jenkins committed
688 689 690 691 692 693 694
#: ui/chatview.ui:75
msgid "Add to conversations"
msgstr "Lägg till i konversationer"

#: ui/chatview.ui:134
msgid "Send Invitation"
msgstr "Skicka inbjudan"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
695

Jenkins's avatar
Jenkins committed
696 697
#: ui/messagingwidget.ui:76
msgid "Record audio message"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
698
msgstr "Spela in ljudmeddelande"
Jenkins's avatar
Jenkins committed
699 700 701

#: ui/messagingwidget.ui:96
msgid "End without message"